اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افراط گرایی در افغانستان و در بسیاری از کشورهای اسلامی رو به گسترش است. افراط گرایی در سه دهه گذشته به تشکیل شبکه های تروریستی کمک کرده است. تروریسم از ترویج ایده های افراط گرایانه مذهبی برای جلب وجذب نیرو و انجام عملیات های تروریستی و انتحاری بهره می برد. متأسفانه با آن که از سوی برخی از دانشمندان اسلامی در گذشته، تفکرات افراطی یک خطر و انحراف از مسیر دین دانسته می شد؛ اما از سوی بسیاری از علماء نوعی پایبندی شدید به آموزه های دینی تلقی شد. از اینرو تعدادی از علماء بجای مبارزه با این انحراف، حالت سکوت، تسامح و گذشت را پیشه کردند و این غفلت باتوجه به سطح پایین فرهنگی جوامع اسلامی و آشنایی اندک مسلمانان از مبانی فکری اسلام  به گسترش افراط گرایی مذهبی در جهان اسلام کمک کرد و طیف بندی های جدیدی را در مجموعه فکری اسلامی به وجود آورد.

تعدادی از علماء بخاطر نفوذ فرهنگ غرب و ضدیت با تهاجم فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی، به جای آن که به صورت منطقی به شناخت افراد از فرهنگ اسلام و غرب کمک کند و خطرات گرایش به فرهنگ غرب را توضیح دهند، به صورت مطلق بر دشمنی کشورهای غربی با دین اسلام پافشاری کردند وعصبیت های جاهلانه مذهبی را در میان مسلمانان ترویج کردند. تعدادی از آثار و کتاب هایی که از این دسته علماء به جای مانده، امروزه خوراک فکری گروه های قرار گرفته است که بدترین ضربه ها را به ریشه دین و دینداری وارد می سازند. از اینرو نقش علمای اسلامی هم در جلوگیری از افراطیت برجسته است و هم در تبلیغ و ترویج آن انکار ناپذیر می باشد.  تفکرات افراطی که پیش از نیم قرن گذشته در جهان اسلام شکل گرفته بود؛ بیشتر ماهیت و انگیزه دینی و مذهبی داشته اند و برخی از علماء در ایجاد و دوام آن نقش بازی نموده اند؛ اما وقتی از افراطیت مذهبی و دینی در نیم قرن اخیر صحبت می شود؛ دیگر نمی توان گفت که این ایده ها ماهیت دینی داشته و انگیزه های دینی سبب شکل گیری جریان های به شدت افراط گرا در جامعه گردیده است.

تروریسم و افراط گرایی اگرچند با رنگ و لعاب دین و مذهب وارد جامعه اسلامی می شود و مسلمانان را برای هدایت به راه راست و رساندن به بهشت موعود به گروه های افراطی دعوت می کنند؛ اما زایش و پرورش این گروه ها از یک سو به گونه انفکاک ناپذیر با سیاست های بین المللی و منطقه ای گره خورده است و از سوی دیگر با مافیای بین المللی و باندهای مخوف و جنایتکار همزیستی و همکاری های مشترک پیدا کرده است.

تروریسم و افراطیت برخاسته از سیاست های پیچیده بین المللی و تقابل سازمان های استخباراتی در کشورهای نفت خیز و با موقعیت های استراتژیک  به وجود می آید و با آمیزش با باندهای جنایتکار، مافیای موادمخدر و حتا قاچاقبران انسان به حیات خود ادامه می دهند. از اینرو افراطیت در سال های اخیر پیش از آن که با آموزه های اسلامی ارتباط داشته باشد و از دغدغه های دینی نشأت یا فته باشد، محصول تعامل و تقابل منافع کشورهای قدرتمند جهانی و منطقه ای در یک حوزه جغرافیایی است.

از اینرو نقش علماء در ایجاد گروه های افراطی بسیار اندک بوده و صرفا تعدادی از علمای کم سواد و ناآگاه بر مبنای احساسات دینی و یا گرایشات ضد غربی به آماده کردن لشکر برای گروه های افراطی کمک می کنند.

بنابراین تروریسم و افراطیت یک موجود سیاسی و استخباراتی است که با اقتصاد و فعالیت های مافیایی پیوند خورده است. افراطیت یک پروژه است که برای ایجاد وحشت، جنگ، ناامنی و به منظور دسترسی به اهداف سیاسی و اقتصادی و بدنامی و ناکامی اسلام راه اندازی شده است. آگاهی مردم از مبانی دینی و عوامل ترویج افراطیت، می تواند پروژه جلب و جذب به گروه های افراطی را با چالش مواجه سازد.

موضوع : اخبار