اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

وزیر داخله کشور به مجلس فراخوانده شد و مورد استیضاح نمایندگان مردم قرار گرفت.

 

تمامی گفته های وزیر داخله تکرار بود و هیچ حرف تازه ای پیرامون راهکار های امنیتی برای مردم نداشت.

 

مانند دیگر مسوولان کشور، پاکستان را متهم به دخالت در امور امنیتی افغانستان کرده هیچ اشاره ای به حامیان اصلی مخالفان مسلح ننمود.

 

تنها وزیر داخله نیست که جرات بیان حقایق را ندارد بل تمامی مسوولان و دست اندرکاران دولتی هرگز علیه خارجی ها و دخالت های بیجای آنان حرفی نزده هر روز که می گذرد با سکوت شان به مردم و کشور خیانت می کنند.

 

برهمگان واضح و آشکار است که حامی اصلی طالبان و اینک داعش و دیگر مخالفان مسلح، آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای غربی هستند و پاکستان در این میان صرفا به عنوان یک واسطه برای آمریکا عمل می کند. همچنانکه عربستان و برخی دیگر کشورهای عربی نیز واسطه نفوذ و تسلط غربی ها و کفار بر افغانستان و منطقه شده اند.

 

همه می دانیم که تقصیر ها بر گردن پاکستان نیست بل پاکستان خود نیز قربانی سیاست ها و امیال آمریکا و انگلیس و غربی ها شده است.

 

آمریکا از یک طرف افراد خاین و فاسد را برای دولت افغانستان درنظر گرفته و از طرف دیگر به غارت کشور پرداخته و درکنار اینها به دامن زدن فساد اجتماعی و سست کردن بنیان عقیدتی مردم هزینه کرده است.

 

اینک دیگر بر همگان آشکار شده است که تجهیز و تمویل مخالفان مسلح توسط آمریکایی ها صورت می گیرد و ناامنی افغانستان همانند سالهای پار، به نفع خارجی ها است.

 

پس برما مردم است که تصمیم گرفته زمینه های خروج از زیر سلطه خارجی ها را فراهم آوریم تا بتوانیم برای آینده خود تصمیم گیرنده باشیم و فردایی روشن را برای فرزندانمان در سایه امنیت و عدالت رقم بزنیم.

موضوع : اخبار