اخیرا سفیر قطر در روسیه مدعی شده است، گزارشاتی بدست آورده که نشان می دهد سفیر عربستان در روسیه مبادرت به پرداخت رشوه های هنگفتی به خبرنگاران ریانواستی، راشاتودی و تاس نموده تا از درج مطلب علیه این کشور در رسانه های روسیه خودداری نمایند.

فهد محمد العطیه گفت: بعد از ارایه اسناد مرتبط با این موضوع به مقامات روسی، سردبیر راشاتودی مارگاریتا سمنتیان در دیدار با عبدالرحمان ابراهیم الراسی سفیر عربستان در روسیه، رسما به این رفتار کثیف و سخیف سعودی ها اعتراض کرده و پرداخت رشوه را بر خلاق قوانین و مقررات رسانه ای و بین المللی دانسته است .

وی افزود: بعد از آغاز بحران در روابط قطر و عربستان مبالغ کلانی برای تخریب وجهه قطر در افکار عمومی روسیه و ایجاد جنگ گازی بین قطر و روسیه پرداخت گردیده است .

سفیر قطر در روسیه در پایان گفت: با توجه به روابط خوب ما با روسیه، از پوتین می خواهیم تا بر رسانه های دیداری و شنیداری این کشور نظارت بیش تری داشته باشد .

گزارشات موجود حاکیست سفیر عربستان تاکنون مبلغی حدود ۶۰۰ ملیون روبل به اشکال مختلف به خبرنگاران شاغل در شبکه های خبری ریا، راشا تودی و تاس پرداخت نموده و در مقابل خواستار عدم درج مطلب علیه کشورش در رسانه های روسی شده است.

پیشنهاد بعدی:  اشتراک افراد تحصیل کرده در کمپ آموزشی تروریست‌ها!