اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

نبود ظرفیت های کافی در نهادهای امنیتی افغانستان هنوز هم یک مشکل کاملا جدی به حساب می آید. برنامه های ریفورم و اصلاح نهادهای امنیتی باید بر اساس نیازهای روز افغانستان باید طرح و اجرا شود.

رد و بدل شدن ولسوالی ها میان طالبان و دولت افغانستان در سال روان خورشیدی، به یک امر معمول بدل شده است. چندین ولسوالی از اختیار دولت خارج شده و به تصرف طالبان در آمده و برعکس نیز شماری از ولسوالی ها و مناطق از تصرف طالبان در آمده و تحت تسلط دولت قرار گرفته است. بر اساس برخی گزارش ها و ادعاهای طالبان، ده ها ولسوالی در تصرف و یا نفوذ جدی طالبان قرار دارد. در روزهای گذشته، هلمند باری دیگر مورد هجوم طالبان قرار گرفته است. گفته می شود جنگ سختی میان نیروهای دولتی و طالبان در گرفته و طالبان قصد دارند تا مرکز هلمند را به تصرف خود در آورند. خبرهای هشدار دهنده ای نیز از دیگر ولایات به گوش می رسد.

از سوی دیگر مقامات از تلاش های حکومت برای ساختن طرح های امنیتی بلند مدت خبر داده اند. حقیقت این است که نهادهای امنیتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. جنگی نابرابر میان نیروهای دولت و گروهای دشمن افغانستان جریان دارد. در یک طرف این جنگ نیروهای دولت افغانستان قرار دارد و در طرف دیگر ده ها گروه تروریستی که از پشتیبانی دولت ها و نهادهای استخباراتی منطقه و جهان برخوردار هستند. این گروه ها بیشتر به خاطر اهداف و منافع دیگران می جنگند. بار سنگین جنگی که هیچ قانون و محدودیتی برای آن وجود ندارد و دشمن از هر حربه ای برای تضعیف دولت و مردم افغانستان استفاده می کند، بر دوش نهادهای امنیتی سنگینی می کند. اما با وجود همه اینها، نهادهای امنیتی افغانستان نیز از مشکلات جدی برخودار هستند. نیروهای پولیس و اردوی ملی افغانستان مورد بازبینی قرار گرفته و تغییرات اساسی در این دو نهاد به وجود آمده است، اما امنیت ملی افغانستان کمتر مورد ریفورم و اصلاح قرار گرفته است. نبود ظرفیت های کافی در نهادهای امنیتی افغانستان هنوز هم یک مشکل کاملا جدی به حساب می آید. برنامه های ریفورم و اصلاح نهادهای امنیتی باید بر اساس نیازهای روز افغانستان باید طرح و اجرا شود.

پیشنهاد بعدی:  افغانستان و وخامت اوضاع امنیتی

طراحان و برنامه ریزان امنیت در افغانستان قبل از هر چیزی به وضعیت و واقعیت های افغانستان، منطقه و جهان آگاه باشند تا بتوانند جایگاه افغانستان را در منطقه و جهان دریابند و برای امنیت افغانستان برنامه بریزند. بازی های جهانی و منطقه ای میان قدرت ها برای برنامه ریزان امنیتی افغانستان باید روشن باشد و همچنین تعهد و التزام به منافع و مصالح کشور است که می تواند سبب شود برنامه ریزان امنیت کشور بتوانند برنامه های کارآمد برای امنیت افغانستان بسازند.

سقوط و دست به دست شدن ولسوالی ها میان دولت و طالبان و همین گونه افزایش تهدیدها بر شمار زیادی از ولایات کشور مطمینا ارتباط جدی با نبود استراتیژی بلند مدت و کارآمد امنیتی ارتباط وسیع دارد. بیشترین بخش بودجه دولت افغانستان به بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص یافته است. اما دستاورد افغانستان در این بخش چندان قابل قبول و توجیه پذیر نیست. افغانستان بعد از طالبان سیر صعودی و رو به افزایش ناامنی را تجربه کرده است. جنگ از کوه ها و غارها به روستاها و ولسوالی ها کشیده شده و در نهایت به سقوط بعضی از ولایات کشیده است. در این جنگ دولت حالت دفاعی به خود گرفته و سعی می کند حملات طالبان را دفاع کند که این وضعیت خسارات مادی و انسانی زیادی برای دولت به بار آورده است.

دولت افغانستان باید استراتیژی و راهکارهای رسیدن به امنیت پایدار و ثبات دایمی را جستجو نماید. طرح های بلند مدت امنیتی می توانند ضمانتی برای ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. این طرح ها باید در اولین قدم به تهدیدهای فعلی و کنونی کشور توجه داشته و خطر سقوط ولسوالی ها و مناطق کشور را برطرف کند.

پیشنهاد بعدی:  افغانستان، مرجع و مرکز افراط گرایی می شود
موضوع : اخبار