اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مریم کوفی، در برنامه «راه حل» گفت: شواهد نشان میدهد که رییس جمهور هم در اختلاس ها به طور مستقیم یاغیر مستقیم شریک بوده است!

 

مبارزه با فساد اداری گاه به عنوان یک حربه و گاه به عنوان یک دستاویز برای حکومت پیشین و حکومت فعلی مطرح شده است. علیرغم اینکه جامعه جهانی هم هربار به عنوان مشق خانگی برای حکومت های مختلف و متعدد مبارزه با فساد اداری را متوجه ساختند. اما ما شاهد شکل گرفتن کمیسیون ها و نحله های مختلف حکومتی در راستای مبارزه با این پدیده بودیم اما تابحال شاهد محکمه هیچ وزیر، والی و وکیلی که در فساد دست داشته است نبوده ایم. با این حال صدای شعار حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد بلند است اما در عمل هیچ چیز دیده نمی شود.مریم کوفی، عضو مجلس نمایندگان در برنامه «راه حل» گفت: متاسفانه نه تنها در حکومت وحدت ملی بلکه در حکومت کرزی هم نمی توانیم بقایا و ریشه های کارهایی را که کردند از زمین برکنیم. چرا که هر بار همان افراد قبلی بر سر کار می آیند و چهره هایشان تبدیل نمی شود. حکومت هنوز یک دستاورد قوی ندارد تا بتوانیم آن را بیان کنیم. آنها در این مدتی که بر حکومت بوده اند پول هایی را که از جامعه جهانی می گرفتند حیف و میل کردند و در جیب های خود ریختند و برای مردم هیچ کاری انجام ندادند. فساد را بیش از پیش گستراندند و فساد پیشگان بیش از پیش قدرت گرفتند.

 

وی افزود: متاسفانه در این فسادهای اداری که در افغانستان وجود داشت، کشورهای خارجی نیز دخیل بودند و هستند. عامل و زمینه این فساد اداری مردم افغانستان و کسانی بودند که در رده های بالا کار می کردند و پروژه های مختلف را در سطح های بالا می گرفتند و در آن فساد می کردند. پولهای آن را مابین افراد خود و دونری که در این جرم شریک بودند تقسیم می کردند. آنها بگونه های مختلف در چشم مردم خاک می زدند و به جامعه جهانی می گفتند که این پروژه تطبیق شده است. متاسفانه در طول این مدت هیچگونه بازجویی هم صورت نگرفت که دلیل این اختلاس های بزرگ در افغانستان چیست.

 

کوفی، با بیان اینکه رییس جمهور و رییس اجرایی هم در اختلاس ها و فسادهای اداری دست دارند افزود: میلیون ها دالری هم که در کمپاین های انتخاباتی دو کاندید در زمان انتخابات مصرف شد، هزینه های شخصی نبود که خرج شد. طبعاً این پول از وزارت مالیه و از جانب زاخیلوال آمده بود. همچنین همانند زاخیلوال صدها نفر دیگر هم در وزارت مالیه وجود دارند که در اختلاس ها دست دارند و متاسفانه این فرد با این اختلاس های بزرگ حمایت هم شد. این کار نشان می دهد که رییس جمهور هم در اختلاس ها به طور مستقیم یاغیر مستقیم شریک بوده است که چنین حمایت هایی از این افراد کرده است. وقتی یک رییس جمهور چنین رفتاری در مقابل فساد داشته باشد دیگر از باقی مردم و مقام ها چه انتظاری می توان داشت؟

 

وی در اخیر گفت: تا زمانیکه ما نتوانیم وحدت ملی خود را حفظ کنیم و در میان مقام های ما حس وطن دوستی وجود نداشته باشد و تازمانیکه ما یک قدرت سیاسی در افغانستان نباشیم و تازمانیکه به مردم خود مراجعه نکنیم و از آنها کمک نخواهیم نمی توانیم در راستای نابود کردن فساد اداری یک حکومت توانا باشیم. زمانیکه اختلاف ها مابین این دو رهبر محو شد اوضاع بهتر از این می شود و حکومت تبدیل به حکومتی قوی می شود.

موضوع : اخبار