اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

شایسته سالاری به شیوه ای از حکومت یا مدیریت گفته می شود که در آن دست اندرکاران حکومت بر پایه توانایی و شایستگی شان بر اساس تخصص مسلکی دانشگاهی یا خواندن کورس های کارشناسی و نه بر پایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی برگزیده می شوند.

 

برای استفاده تکنولوژی های نو در جهت سریع تحولات و تغییرات نیاز جامعه به نیروی انسانی متخصص بیش از پیش نیاز دارد.

 

این امر مسوولیت دولت را به سوی نظام و سیستمی شایسته سالاری کادری رهنمون می کند. در کشورهایی که پابند به شایسته سالاری هستند، توجه خویشاوند سالاری، قبیله گرایی، حزب سالاری و غیره بخاطر رشد اقتصادی جامعه از تقر بی سواد و کم تحصیل در پست مهم دولتی پرهیز می کنند. حکومت افغانستان باید توجه داشته باشد که شایسته سالاری کدام ایدیولوژی نمی باشد. شایسته سالاری در حقیقت یک رویکرد و یک فاکتور جهت انتصاب اشخاص متخصص و کارشناس دانشگاهی در یک حکومتداری خوب است.

 

جذب افراد تحصیل کرده، مسلکی، مسوولیت پذیر و مسوولیت شناس در سیستم شایسته سالار، بر اساس معیارهای متغییر از شایستگی افراد متخصص یا کارشناس مورد قضاوت جامعه قرار می گیرند. این معیارها می تواند زمینه های گسترده ای، از هوش گرفته تا پایبندی به اخلاقیات، از استعداد عومی تا دانش های مسلکی و کارشناسی در زمینه ی خاص نیازمندی رشد اقتصاد کشور را در بر بگیرند.

 

کشورهای کمک دهنده یا جامعه جهانی وقتی کمک های خود را به افغانستان می کنند یکی از خواسته آنها حکومتداری خوب است که مهم ترین شاخصه آن مبارزه با فساد است و اکنون در چنین فضایی که همه مردم کشور ما از وضعیت فساد انتقاد می کنند. نتیجه کار یک سال حکومت قطع کمک جامعه جهانی است و در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر افغانستان گرسنه، بی مسکن و تفریبا آنها در فقر مطلق هستند و هم بگونه فوری به غذا و قوت لایموت نیاز دارند.

 

در واقع دولت نوعی نظام سیاسی است که خود را مسوول بهبود وضع عمومی اتباع کشور باید بداند و مزایای مادی را برای بیکاران، بیماران از کار افتادگان و پیران فراهم کند.

 

کم کاری، بی برنامه ای، ناتوانی، عدم شایسته سالاری در مدیریت نماینده های فوق العاده حکومت وحدت ملی سبب شده است تا وضیعت از کنترل رییس جمهور و ریس اجرایی برآید.

 

 

داکتر یارمحمد حیدر زاده