مقاومت قطر، اوضاع پیش روی کشورهای تحریم کننده خاصتاً امارات و عربستان من‌حیث عامل اصلی ایجاد و تشدید بحران، پیچیده تر شد. در عرصه بین الملل، سازمانهای حقوق بشری با اعلامیه هایی این کشورها را ناقض حقوق باشنده گان قطر شدند و در جهان عرب نیز باعث رسوایی شاهزاده جوان و ناپخته سعودی محمد بن سلمان شد…

روزنامه الکترونیکی سرایا بوست مقاله ای از نویسنده رانیا الشمری نشر کرده که به موجب آن کشورهای تحریم کننده قطر انتظار داشتند دولت قطر خیلی زود تسلیم خواسته های آن ها شود و به آنها باج بپردازد اما با مقاومت قطر خود را در گرفتاری غیر منتظره دیدند. دولت قطر از همان ابتدای بحران، سخنان منسوب به وزیر خارجه کشورش را جعلی و ناشی از هک کردن سایت آژانس خبررسانی قطر اعلام کرد.

با مقاومت قطر، اوضاع پیش روی کشورهای تحریم کننده خاصتاً امارات و عربستان من‌حیث عامل اصلی ایجاد و تشدید بحران، پیچیده تر شد. در عرصه بین الملل، سازمانهای حقوق بشری با اعلامیه هایی این کشورها را ناقض حقوق باشنده گان قطر شدند و در جهان عرب نیز باعث رسوایی شاهزاده جوان و ناپخته سعودی محمد بن سلمان شد، جوانی که در پی اثبات رهبری عربستان سعودی بر جهان عربی اسلامی و تبدیل ریاض به پایتخت سیاسی کشورهای عربی اسلامی است.

از طرفی دیگر بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که محمد بن سلمان در مسیری مخالف با مسیر پان عربیسم جمال عبد الناصر حرکت می کند و با تصمیمات عجولانه و بررسی نشده از قبیل حمله به یمن، یکپارچگی و قومیت عربی را نابود می کند.

پیشنهاد بعدی:  اشرف غنی درچاه جنون افتاد

نویسنده در پایان مقاله خود به مقاله نشر شده رغد النور در روزنامه نجوم مصریه با عنوان محمد بن سلمان إلی أین یقود المملکه؟ اشاره می کند که محمد بن سلمان عربستان را به سمت سکولاریسم و جنگ علیه عالمان دین و اماکن مقدس مانند مکه مکرمه و مدینه منوره پیش می برد.