اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

موضع گیری های سازمان ملل متحد گرچه همواره محتاطانه، ظاهرا منطقی و اغلب چالش گریز بوده است تا بی پروا، مغرضانه و چالش برانگیز؛ اما نه دیگر مجامع بین المللی استقلال و بیطرفی کامل خود را در قبال مسایل گوناگون دارند و نه افغانستان کشوری است که مورد لطف بی شایبه جهان قرار گیرد.

این مقدمه کوتاه از آن رو بود که پیش از هرگونه بررسی اقدام، واکنش، موضع گیری، خطابه و یا بازبینی عملکرد نهادهای بین المللی بنشینیم و ببینیم و بنگریم که در این روزگار و در این زمانه و این زمین، هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد که بماند حتی از خود موش نیز طلبکار می شود!

در آشفتگی سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان جای هیچگونه تردیدی نیست، در عدم مدیریت بحران نامزدهای پیشرو و رییس جمهور کنونی جای هیچ سوالی وجود ندارد، در فرصت طلبی و زیاده خواهی تمامی چنبره زدگان بر خزانه ملی نیز هیچ گونه ابهامی باقی نمانده است ولیکن…

ولیکن هیچ یک از این موارد مذکور، توجیه کننده دخالت های بی واسطه و با واسطه نهادهای مختلف تحت عنوان بین المللی و فرامرزی نیست که هر یک روزی می آیند و گپی می زنند و آتشی می افروزند و متنفع و متنعم از فرصت های مغتنم می شوند و پس از آن، دیگر رد شان را در هیچ جایی نمی شود یافت.

نمونه بارز چنین ادعاهای ثابت شده ای در موضع گیری انگلیس و سران ناتو و آیساف است که یک روز اشرف غنی احمدزی را نابغه دم جهان و تنها لایق قدرت در افغانستان و منجی بشریت می نامند و روزی دیگر فاش می سازند که اگر انتخابات بدرستی مدیریت گردد عبدالله نامزد برحق مردم ملکی است.

هم اینک نیز دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که هر دم با توجه به منافع ظاهرا ملی ما و در باطن حامیان ثروتمند غربی خودشان، به یک طبل می کوبند؛ دیروزها با اعزام هیات ناظران تایید شده از عبدالله معترض و ناراضی حمایت کردند و امروزه قهرهای وی را مایه تاسف می خوانند.

براستی سازمان ملل متحد در کجای این بلوا قرار دارد؟ سهم مجامع جهانی از آشفته بازار افغانستان چقدر است؟ چرا و از چه زمانی مردم ملکی اینگونه بی اعتماد به سیاستمداران و دولتمردان داخلی و با اعتماد کورکورانه به مستشاران و نظامیان و نکتایی پوشان خارجی گردیده اند؟ سقوط افغانستان درصورتی نزدیک تر خواهد بود که شکاف ملت و دولت هر روز عمیق تر و رژه غرب و عرب هر روز وسیعتر گردد.