اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مارک انگلیش رییس دانشگاه امریکایی افغانستان در یک اقدام غیر مترقبه بخاطر نقل در امتحانات دوران دانشگاهش و جعل بیانیه اخیرش توسط استادان این دانشگاه سلب اعتماد شد.

 

مارک انگلیش رییس دانشگاه امریکایی که بتاریخ دوهم برج جون سال ۱۹۷۶ متهم به نقل در امتحان دانشگاه گردیده بود با رای گیری شفاف با ۹۱ فیصد رای موافق، ۴.۵ فیصد رای مخالف و ۴،۵ فیصد رای باطل با اکثریت قاطع سلب اعتماد گردید.

 

در قطعنامه انتشار یافتهٔ استادان دانشگاه امریکایی آمده است: نقل یکی از جرایم بزرگ در محیط اکادمیک و علمی پنداشته می شود، آنهایی که یک بار مرتکب نقل و جعل شده باشند، بدون شک و تردید که بار دیگر نیز دست به چنین خیانت خواهند زد.

 

همچنین مارک انگلیش بتاریخ سوم برج سپتمبر سالجاری بار دیگر در یکی از بیانیه هایش بار دیگر مرتکب جعل و نقل گردید.

استادان دانشگاه امریکایی زمانی متوجه تاریچهٔ غیر علمی مارک انگلیش گردیدند که موصوف بتاریخ سوم برج سپتامبر سالجاری تیوری یکی از دانشمندان دیگر را از آن خود قلمداد کرد.

 

قطعنامهٔ استادان دانشگاه مذکور می گوید که مارک انگلیش بر علاوهٔ آنکه مرتکب نقل و جعل گردیده است هیچگونه سابقهٔ علمی ندارد و هرگز شایستهٔ ریاست این مقام علمی نمی باشد. اگر نام مارک انگلیش در اینترنت جستجو شود بدون نقل و جعل کاری هیچ چیزی دیگر در موردش سراغ نخواهد شد.

 

یکی از محصلین دانشگاه امریکایی که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود می گوید: من تاکنون ۲۰ هزار دالر را به تحصیل خود مصرف نموده ام و اکنون خبر می شوم که رییس دانشگاه ما یک نقال و جعلکار است. جای بسی تاسف است که موصوف به این مقام گماشته شده است.

 

یک محصل دیگر می گوید: آنهایی که موصوف را به این مقام گماشته اند بدون شک و تردید که خود در این فساد و خیانت دست دارند. آیا آنها نمی دانستند که این فرد یک نقال و جعلکار است و اگر می دانستند چرا موصوف را به این مقام گماشته اند.

این محصل با الفاظ تند تقاضا کرد نه تنها این که موصوف باید از وظیفه اش بدون فوت وقت مزید برکنار شود بلکه معاش یک ساله اش نیز از موصوف گرفته شود و به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان و امریکا معرفی شود. زیرا موصوف باعث بدنامی تحصیل کرده های افغانستان و جهان گردیده است.

موضوع : اخبار