اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

سیزدهمین نشست کشورهای عضو و ناظر«سازمان شانگهای» باحضور فعال نماینده افغانستان دایرشد.

 

کارشناسان باور دارند که این بار نماینده افغانستان در سطح بالایی به مثابه صدراعظم افغانستان در اجلاس شانگهای شرکت نمود. این حضور بیانگر اطمینان خاطر بیشتر و وفاداری دولت وحدت ملی افغانستان است. رییس اجرایی دولت وحدت ملی، بایک هیات بلند رتبه دولتی دوشنبه بیست و چهارم قوس درنشست شانگهای شرکت نمودند. درحاشیه این نشست دیدارهایی باصدراعظم های کشورهای عضو این سازمان داشت که روی مسایل امنیتی واقتصادی بحث های مفیدی صورت گرفت.

 

سازمان شانگهای نهاد تاثیر گذار منطقه ای است که در راستای همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در سال 2001 از سوی کشورهای چین، روسیه، قرغیزستان، تاجیکستان وازبیکستان اساس گذاشته شد. مسایل امنیتی واقتصادی، بیشتر محور بحث های این نهاد است. در این سازمان کشورهای افغانستان، ایران، هند و پاکستان درسال 2012 میلادی به عنوان ناظر عضو شدند که همه ساله هیاتی از افغانستان در این نشست اشتراک می کند.

 

داوود کلکانی، عضومجلس نمایندگان، حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی را یک دستاورد و موفقیت بزرگ برای مردم افغانستان خواند و گفت: اشتراک داکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی به نمایندگی از افغانستان در سازمان شانگهای، یک دستاورد خوب است. موضوع مبارزه علیه تروریزم دراجلاس شانگهای مطرح شد که افغانستان قربانی تروریزم و فعلا درخط مقدم مبارزه باتروریزم قرار دارد، درچنین شرایطی اشتراک داکتر عبدالله عبدالله موفقیت برای مردم و دولت وحدت ملی است. رییس اجرایی دولت وحدت ملی، در حاشیه این اجلاس، نشست هایی با صدراعظم روسیه و نماینده کشورچین داشت که درمورد مبارزه باتروریزم و دهشت افکنی صحبت های مفیدی صورت گرفت.

 

آقای کلکانی، حضور رییس اجرایی را بازشدن مسیر برای اینکه در سال های بعد افغانستان بتواند به عنوان عضواصلی سازمان شانگهای قبول شود مهم دانست و اشاره کرد: اساس نشست شانگهای را دو موضوع؛ مبارزه باتروریزم و تامین امنیت و پیشرفت های اقتصادی و تجاری تشکیل می داد. کشورهای عضو شانگهای نقش عمده ای درمسایل اقتصادی افغانستان دارند، با وجود ناظر بودن افغانستان، اشتراک داکتر عبدالله یک اشتراک فعال بوده است.

 

سازمان شانگهای چون که از کشورهای منطقه تشکیل شده است، بنابراین درقسمت این که افغانستان نیز یکی از اعضای ناظر است امکان دارد در آینده ها افغانستان به عنوان عضو اصلی و دایمی قبول شود.

 

این عضومجلس نمایندگان، اشتراک داکتر عبدالله را نسبت به اشتراک نمایندگان افغانستان درسال های قبل، به مثابه صدراعظم افغانستان در سطح قوی و فعال خواند و افزود: شکی نیست که چین در قسمت انکشاف مسایل اقتصادی در افغانستان نقش بارزی دارد و بیشتر قرار دادهای معادن افغانستان را چینایی ها ازطریق رقابت آزاد به دست آوردند.

 

بنابراین دیدار رییس اجرایی دولت وحدت ملی، باهیات چین یک اطمینان خاطر برای تامین مسایل امنیتی و پیشرفت های اقتصادی برای نمایندگان کشورهای عضو ناظر سازمان شانگهای است. درگذشته ها اشتراک نماینده های افغانستان در سطح پایین بود ولی در دولت وحدت ملی اشتراک داکتر عبدالله به مثابه صدراعظم کشور از اطمینان خاطر بالایی برای عضو کشورهای سازمان شانگهای است.

 

فرامرز تمنا استاد دانشگاه، حضور رییس اجرایی درنشست شانگهای را بیانگر آن دانست که افغانستان به منطقه گرایی به عنوان یکی از عنصر اساسی سیاست خارجی خویش نگاه می کند، آقای تمنا گفت: بحث همکاری های منطقه ای و نقش آفرینی بیشتر، در تمام مکانیزم هایی که در منطقه است ازجمله سازمان همکاری شانگهای، یکی از عنصر اساسی سیاست خارجی افغانستان است. حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در اجلاس شانگهای، نشان دهنده این است که دولت وحدت ملی هم به منطقه گرایی به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست خارجی افغانستان می نگرند و باور دارند مشکلاتی که درافغانستان وجود دارد، ریشه در منطقه دارند.

 

استاد تمنا، نقش افغانستان را در مساله مبارزه با تروریزم درمنطقه مهم خواند و اظهار کرد: وقتی مردم افغانستان از بعضی مسایل متاثر بوده و دردهایی که متوجه مردم است متوجه سایر ملل منطقه نیز می باشد، موضوع تروریزم، موادمخدر، امنیت سرحدات کشورهای عضو سازمان شانگهای بنابر تعریفی که درهدف گذاری خود کرده است، ارتقای امنیت در کشورهای عضو و ناظر و افزایش همکاری در عرصه مبارزه با تروریزم و مبارزه بامواد مخدر، افغانستان می تواند در منطقه به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار، در دستیابی سازمان شانگهای به اهداف آن، نقش عمده داشته باشد.

 

فرامرزتمنا، حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان را به معنی پیاده کردن اهدافی که کشورهای عضو سازمان شانگهای برای شان تعریف کردند موثر دانست و اشاره کرد: اشتراک افغانستان در چنین سطح بالایی در نشست شانگهای، نشان دهنده این است که ما می خواهیم، به مکانیزم های منطقه ای پیوسته و نقش برازنده ای داشته باشیم. بحث مبارزه باتروریزم ومواد مخدر، بدون حضور مواثر افغانستان درسازمان شانگهای دست یافتنی نیست. حضور رییس اجرایی دولت وحدت ملی، به سایر کشورها نشان داد که افغانستان در اهدافی که سازمان شانگهای برای خویش تعریف کرده هم راستا وهمیار است. این می تواند جایگاه ما را درسازمان شانگهای ارتقا ببخشد.

 

به ویژه سیاستی که ما داریم برای این که ما از عضوناظر به عضو کامل سازمان شانگهای درسال های آینده تبدیل شویم. حضور داکترعبدالله این زمینه را بیشتر مساعد ساخته و وفاداری بیشتر افغانستان را به این سازمان نشان می دهد.

 

این استاد دانشگاه، حضورفعال دولت وحدت ملی را در نشست کشورهای عضو وناظر سازمان شانگهای را ادامه دهنده همان سیاستی دانست که داکتر عبدالله در سال 2001 در دورانی که وزیر خارجه بود اساس گذاشت. وی بیان داشت: سیاست خارجی افغانستان ادامه همان سیاست خارجی است که در سال 2001 توسط داکتر عبدالله که وزیر خارجه بود پایه گذاری شد. یعنی بحث همکاری های منطقه ای، مطرح کردن مشکلات افغانستان، در سطح منطقه وپیداکردن ریشه های آن درمنطقه، سیاستی بود که تهداب آن را داکتر عبدالله گذاشته است. بنابراین سیاستی که در سیزده سال گذشته پیگیری شده معمار آن داکترعبدالله است. اشتراک این بار داکتر عبدالله نیز ادامه همان خط و رویش است که خودشان آن را بنیان گذاشته است. به هرصورت این که در این سطح عالی اشتراک کردند، دولت وحدت ملی به عنوان دولت جدید ادامه دهنده یک سیاست خارجی منطقه گرا و درعین حال که بین الملل گرا است، یک چراغ سبز بزرگ برای جهانیان است که ما همزمان باتوجه به جهان، به منطقه خود نیز اهمیت قایل هستیم.

 

 

موضوع : اخبار