اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افغانستان این روزها آبستن حوادث پیچیده ای از جنگ و صلح است. نشست های صلح بی وقفه به پیش می رود در حالیکه افزایش نا امنی ها و شدت گرفتن جنگ ها در ولسوالی ها مردم را نگران ساخته است. مردم کدام را می توانند باور کنند؟ صلح را که رهبران حکومت دم از آن می زنند و با نشست ها چهارجانبه مردم را امیدوار کرده اند و یا جنگ را پیوسته از آنها قربانی می گیرد؟ چرا جنگ افغانستان پایان پیدا نمی کند و هر روز در حال شعله ور شدن است؟ ریشه جنگ در کجا است؟

 

عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان، در برنامه «پس از خبر» گفت: در چهارده سال اخیر، هر دولتی که تا به حال در افغانستان آمده و بر کرسی قدرت نشسته است، برنامه ای درست برای امنیت کشور نداشته است. در قدم اول، طالبان از افغانستان پراکنده شدند و به مرزهای پاکستان رفتند. بعد از آن سران افغانستان، به خود مشغول شدند و مشغول به جمع آوری پولهای داخل کشورگردیدند و از مرزها غافل شدند. انگار آنها آنقدر در خارج از کشور در مضیقه بوده اند و با مشقت پول در می آورده اند که حالا که به قدرت در افغانستان رسیده اند تا می توانند پول جمع می کنند و دیگر هیچ کاری نمی کنند. هیچ کاری برای امنیت نکردند و هیچ برنامه ای نداشتند تا اینکه دوباره گروه هایی شکل گرفت و طالبان برگشتند و هر روز بر مردم افغانستان حمله ور شدند و مردم بیچاره قتل عام شدند.

 

وی، با بیان اینکه جنگ و صلح در افغانستان موضوعی پیچیده شده است، افزود: امروز، ما اردو، پولیس و امنیت ملی در اختیار داریم اما هیچ برنامه ای برای تامین امنیت نداریم. ما امروز نمی دانیم جنگ در اختیار چه کسانی است. یک روز، کسی که نتوانسته است قدرت را به دست بگیرد، برای تلافی گروهی را به جنگ دعوت می کند. در صورتی که ما سیصدو پنجاه هزار نیروی امنیتی داریم.

 

ابراهیم زاده، پیروزی در جنگ افغانستان، را مستلزم استفاده از جنرال های افغانستان می داند ومی گوید: برای امنیت افغانستان جز جنرال های کارکشته افغانستان که خود را نشان داده اند، کسی دیگر نمی تواند کار کند. برای آنها باید کمیسیونی تشکیل شود تا بتوانند فعالیت کنند. هزارها مشاور و معاون در افغانستان داریم که معاش مفت می خورند اما برای حدود صد نفر از این جنرال ها که می تواند افغانستان را نجات دهد کمیسیونی تشکیل نمی شود.

 

این نماینده مجلس معتقد است کشورهای بیرونی طالبان را تمویل می کنند و حکومت بستر خوبی برای آنها فراهم آورده است و گفت: امروز طالبان سالانه دو میلیارد دالر از راه کشت مواد مخدر به دست می آورند، معدنهای بزرگ افغانستان به خصوص معدن لاجورد بدخشان در اختیار طالبان قرار دارد و پول هنگفتی در اختیارشان است و از طرف دیگر، کشورهای دیگری به خصوص کشورهای عربی و غربی آنها را تمول می کنند. این کشورها اهداف سیاسی خود را دنبال می کنند و طالبان اهداف اقتصادی خود را دنبال می کنند. طالبان هیچ بویی از اسلام نبرده اند و این جنگ را که ادامه می دهند به خاطر اسلام و جهاد نیست. آنها مزدور هستند و هدفشان صرفاً ویران کردن افغانستان است و به خاطر پول مردم افغانستان را قتل عام می کنند.

 

ابراهیم زاده، راه نجات افغانستان را اجماع و یک صدا شدن مردم دانسته و افزود: تا وقتی مردم ما ملت نشده و با هم جمع و یک صدا نشوند، هر رهبر سیاسی افغانستان را فروخته و با هر کشوری معامله می کند. کسانی که در افغانستان هستند چه وزیر هستند و چه در راس سیاست های افغانستان هستند هر کدام به کشوری وابسته هستند. یکی با پاکستان، یکی با آمریکا، یکی با عربستان و یکی با هند و یکی با روس است. ما کسانی در داخل حکومت داریم که هر روز افغانستان را معامله می کنند. تا زمانیکه مردم در مقابل این مسایل برنخیزند و جاسوسان دست از این کار برندارند نمی توانیم در برابر هر نیروی مخالفی بایستیم. در حال حاضر، ما در راس فردی را نداریم که شایستگی رهبری مردم افغانستان را داشته باشد. رهبران ما به قومیت می اندیشند و قومیت گرایی می کنند. رهبران ما طالبان را که دشمنان خونخوار مردم افغانستان هستند، مخالف سیاسی و برادر خطاب می کنند. بعید نیست که فردا داعش را نیز مخالفان سیاسی خطاب کنند. ما باید کسانی را در راس داشته باشیم که وطن و مردم خود را دوست داشته باشند.

موضوع : اخبار