اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در روزهایی که همه سر و صداها پیرامون طبل توخالی خشونت علیه زنان همزمان با روز جهانی آن در افغانستان به صدا در می آید در گوشه ای از همین سرزمین که بسیاری داعیه دار ظلم و زیان زنان هستند شیرزنی در برابر ظلم واقعی به تنگ آمده و قیام می نماید.

 

ریزه گل، شیرزنی از تبار افغانستان از ولایت فراه به انتقام کشته شدن پسرش توسط طالبان با همکاری دختر و عروسش 25 تن از مخالفان مسلح را به رگبار گلوله می بندد تا به همگان ثبات کند که خواستن توانستن است و آنچه کشور را به اینجا کشانده نخواستن برخی بوده است نه نتوانستن برخی دیگر.

 

ظلم حقیقی علیه زنان این سرزمین ظلمی است که ضد دین های غرب و بنیادگرایان افراطی شرق بر زنان روا می دارند؛ غفلت و گمراهی و اسلام امریکایی به همان مراتب دردناک و غیر انسانی است که محدودیت و اجحاف و در بند کشیدن زنان از سوی طالبان.

 

با این وصف، دم زدن از آزادی حقوق زنان و کشانیدن آنها از کانون گرم خانواده و تکیه گاه مردانشان به خیابان ها و خانه های امن و تزلزل مقام والای مادر و دختر افغانستانی دامی است که از سوی دشمنان اصلی و ظالمان حقیقی علیه جنس دوم گسترانیده شده است.

 

از این رو، درگیر شدن زنان و مردان در اختلافات جزیی و مرسومی که در سراسر جهان رخ می دهد آنان را از متحد شدن در برابر رخنه های فرهنگی و دینی غرب و طالبان بازداشته است وگرنه هر روزه شاهد و شنونده قیام شیرزنان افغانستانی همچون ریزه گل در به رگبار بستن طالبان بودیم.

 

چنین مشغولیت های زاید و سوء نیت هایی که از سوی برخی زنان ناآگاه و غافل به حسن نیت تعبیر می شود و آنان را به خوش خدمتی در برابر غرب وا می دارد متضمن پیاده شدن برنامه های درازمدت و چندین ساله خدشه دار کردن کرامت و جایگاه والای زنان افغانستانی است.

 

ریزه گل یک زن امی و عادی از مردم ملکی در ولایت فراه ثابت کرد و نمایاند که خون بهای هر جوان افغانستانی غیر نظامی مرگ 25 تن زا مخالفان مسلح و تروریستان پنجابی و پشتون تبار پاکستانی است اگر این روند ادامه یابد در کمتر از یک ماه امنیت بر افغانستان سایه می گستراند.

 

گذشته از اینکه مردم ملکی همواره منفعل و منتظر عملکرد قوای نظامی و پلیس محلی برای مقابله با چنین فجایع ضد انسانی بوده اند؛ نیروهای امنیتی نیز منتظر دستورات گاه شدید و گاه با مدارای ارگ در خصوص طالبان نشسته اند و چنین شده است که این گروهک تروریستی همچنان 20 سال پس از تولد، به حیات خود ادامه می دهد.

 

در همین راستا، شیرزنی به تنهایی و با کمترین تخصص و تجربه ولی بیشتریت اراده و ایمان درحالی انتقام پسر خود را از طالبان گرفت که خراش سطحی و زخم جزیی بر پوست شکریه بارکزی برای چندین روز سرگرمی مقامات و نیمه تعطیلی وزارات را در پی داشت.

موضوع : اخبار