اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

غربیان در تلاش اند تا فرهنگی خودشان را در کظور عزیزمان نهادینه کرده و گسترش دهند! آیا باز هم باید دست روی دست گذاشت و سکوت کرد؟

رواج فرهنگ غرب در افغانستان

بدیهی است هر تفکر و مذهبی که بخواهد بر اخلاقیات، عادات و اندیشه ‏های یک ملت رسوخ کند و آن ملت را از خوی‏ ها و اعتقادات قبلی جدا نماید، محتاج بسترسازی برای رسیدن به این اهداف و خنثی ‏سازی مقاومت‏ های احتمالی است.

بدین شکل که اگر همه‏ ی لوازم تهاجم فرهنگی از قبیل: تفکر، ابزار و روش انجام کار فراهم شود، ولی شرایط و بستر مناسبی که بتواند این‏ها را به‏ کار گیرد، وجود نداشته باشد، در واقع همه‏ ی تلاش‏ های قبلی عقیم می‏ماند، و برعکس، چنانچه بر اثر عوامل متعدد، بستر و شرایط مناسب و مساعد وجود داشته باشد، یا به وجود آورده شود، دیگر جلوگیری از نفوذ تفکر بیگانه و پیش‏گیری از مسخ فرهنگ خودی بسیار مشکل خواهد بود. در این مقاله مجال تفصیل بیش‏تر این موضوع نیست؛ لذا به برخی از موارد مهمی که موجب پذیرش و تقویت فرهنگ مهاجم می‏ شود اشاره می ‏کنیم:
۱٫ مشکلات و کاستی‏ های اقتصادی و اجتماعی؛
۲٫عدم برنامه ریزی دقیق فرهنگی و غفلت مسئولین در این خصوص؛
۳٫فقدان تولیدات فرهنگی و هنری کافی و متناسب با فرهنگ بومی؛
۴٫کم ‏توجهی زنان به جایگاه والای خود؛
۵٫ضعف‏ های موجود در خانواده، مدرسه و جامعه؛
در بررسی دلایل طرح و پذیرش فرهنگ غربی مباحث بسیاری در چندین دهه‏ ی گذشته صورت گرفته است. عده‏ ای نقش عوامل خارجی را در نفوذ فرهنگ غرب بسیار برجسته دانسته و در مقابل، عده‏ ای ضعف فرهنگ ملّی را زمینه‏ ساز نفوذ فرهنگ بیگانه عنوان کرده ‏اند.
ضعف و نارسایی عناصر فرهنگ ملی و بومی، نبود سازمانی مناسب برای گسترش فعالیت‏های فرهنگی، بی‏ توجهی به عنصر تغییر در سطح بین‏ المللی، تغییر چهره‏ ی دشمن و دخالت دیگرگونه و جدی او در شرایط داخلی.
رشد گروه جدید از نخبگان که عموما افکار و آرای آنان ریشه در حوزه‏ ها و مکاتب فکری و فرهنگی مطرح در غرب دارد، وجود مکاتب و نظریات جدید، برخورد با فرهنگ در قالب تهاجم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بازیاب و توسعه ‏ی فرهنگی غرب، رشد و افول مارکسیسم، استقلال کشورهای جدید در جهان سوم و… همه عوامل مؤثر در برخورد فرهنگ‏ها و درنهایت، زمینه‏ ساز غلبه‏ی فرهنگ غرب بر فرهنگ ملّی کشورهای جهان سوم بوده است .
بی‏تردید امروزه اکثر کشورها در پی آن هستند که راهکارهایی بیندیشند تا از تخریب و تضعیف فرهنگ خود از طریق رسانه‏ های همگانی هدایت شده توسط غرب بکاهند؛ هرچند کسی منکر این واقعیت نمی‏تواند باشد که در دنیای امروز، کشورها نمی‏توانند دیواری به دور خود بکشند و از برخورد فرهنگ جامعه‏ ی خود با فرهنگ‏های بیگانه، در امان باشند، زیرا رسانه‏ های همگانی جهان هم‏چون ماهواره‏ ها و تکنولوژی اینترنت، مردم دنیا را در جریان آخرین پیشرفت‏ها، مدها، ساخته‏ ها، هنرها و غیره قرار می‏دهند. اگر فرهنگ جامعه‏ ای توان خود را از دست بدهد و اگر مردمی از فرهنگ خود گسسته شوند، قدرت درست اندیشیدن از آنها سلب می‏گردد و در این دریای ارتباطات غرق می‏شوند.
اگر ظرف مدت دو سال، جامعه‏ ی شوروی سابق به کلی دگرگون می‏شود و رسانه‏ ها و کانال‏های تلویزیونی امریکایی و اروپایی چنان فرهنگ آن را در هم می‏ کوبند که آثار نویسندگان و هنرمندان بزرگ روسیه به کلی فراموش می‏شود و الگوهای غرب مقبولیت می‏یابند، بیش‏تر به این دلیل است که پیش از آن، فرهنگشان صلابت و ایستادگی خود را از دست داده بود. ما معتقدیم فرهنگ اصیل اسلامی و تعصب مذهبی، هم‏چون درخت تنومندی در ذهن و قلب مردم مسلمان این مرز و بوم ریشه دوانیده است و طوفان “تهاجم فرهنگی” به راحتی نمی‏تواند این درخت را از جای برکَنَد، اما نباید از تکان‏های گاه و بیگاه آن که میوه‏ های نارسیده‏را سرنگون می‏سازد غافل بود؛ لذا شناخت راه‏های مقابله با تندباد تهاجم بسیار حایز اهمیت است.

منبع : افغان تلکس

موضوع : اخبار