اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ریاست جمهوری به گفته های جنرال دوستم پاسخ داده و می گوید که این گفته ها در شرایط کنونی خلاف شان و جایگاه دوستم است. در حالیکه معاون اول رییس جمهور، اشرف غنی و رییس اجرایی را به قوم گرایی متهم می سازد و بالای حلقاتی در نظام اتهام می بندند که در صدد کشتن وی است اما ناتو از این اختلاف ها نگران است و به ارگ ریاست جمهوری می گوید که این اتهام هانیاز به بررسی همه جانبه عدلی و قضایی دارد. در حکومت وحدت ملی چه جریان دارد و دامنه این اختلاف ها افغانستان را بکجا می برد؟امان الله پیمان، عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: مساله اختلافات قومی فقط به اشرف غنی نمی رسد. جنرال دوستم خود و داکتر عبدالله به هیچ قومی وابسته نیستند و همچنین برای هیچ قومی ارزش قایل نیستند. زمانی که به افراد اطراف اینها از مدتها قبل نظری افکنیم می بینیم که آنها از هر قومی که هستند افرادی مجهول الهویت، جاسوس، غاصب، وابسته به متجاوزین گذشته و وابسته به حلقات بیرونی هستند اما مشکل، مشکل اقوام افغانستان است که این رهبران بی اراده و بی شناخت از ملت را نمی شناسند و به آنها اعتماد می کنند و رای می دهند.

وی، معتقد است رهبران افغانستان قومیت گرایی نمی کنند و در این خصوص گفت: جنرال دوستم هم که در حال حاضر به شمال رفته است. بیشتر از اینکه حرکتی بر ضد طالبان داشته باشد، افراد وابسته به خود را مسلح می سازد و بیشتر از حزبی که در گذشته رقیب وی بوده است انتقام می گیرد. به همین ترتیب کسانی که در کنار اشرف غنی هستند حتی اگر از قوم پشتون باشند کسانی هستند که سالها فراری بوده اند و در خارج از افغانستان زندگی کرده اند رابطه های استخباراتی و جاسوسی با بیرون دارند و از آنها استفاده می کنند. اشرف غنی از شخصیت های بزرگی که مربوط به قوم پشتون می شود هیچگاه استفاده نمی کند. به همین ترتیب اگر اطراف رییس اجرایی را هم ببنیم از برخی غاصبین استفاده شده است یا از چهره هایی استفاده شده است که بیشتر بدنام کننده مجاهدین هستند.اگر در اطراف همه این افراد نگاهی بیندازیم فقط یک چیز را می بینیم. بحث پول، بحث اقتصاد، بحث قراردادها، انحصار قراردادها و خرد و برد و زد و بندها مطرح است نه بحث مردم و حتی اقوام. این رهبران سعی می کنند هر کدام مهره های خود را در جاهایی جابجا کنند که هیچگاه درد ملت افغانستان را نمی فهمند و فقط به فکر جیب های خود می باشند.

 

نماینده مجلس، معتقد است که رهبران از بحث اقوام فقط استفاده ابزاری به نفع خود می کنند وگرنه همان قوم خودشان نیز برایشان دارای ارزش نیست و افزود: اگر در سطح پایین ملت افغانستان برویم، اقوام باهم مشکلی ندارند ولی در سطح چند تارهبر که از اقوام افغانستان همیشه استفاده های نامشروع کرده اند احساس می شود مشکل مشکل اقوام است. بنیاد گزار این قضیه حامد کرزی بود و در زمان وی بحث اقوام بیشتر زمزمه شد و وی خواست که بحث اقوام را گسترده تر بسازد و از آن استفاده کند و تا بحال هم در حال استفاده است. رهبران از چهره های بخصوص در اقوام می خواهند که در سرکوب دیگر اقوام استفاده کنند.

 

پیمان، در خصوص گفته جنرال دوستم مبنی بر در خطر بودن جانش از جانب حلقه های در حکومت بیان داشت: اوضاع افغانستان از دهه ها قبل به اینگونه پیش می رود. باید دوستم به وضاحت روشن کند که چه کسانی به دنبال ترور وی هستند. این حرف ها باید تحت پیگرد قرار بگیرد. علاوه بر این جریان هایی که در این روزها باعث می شود صدها نفر ما قربانی شوند باید بررسی شوند.

 

وی بیان اینکه در این هیچ شکی نیست، که حکومت ما مثلثی است که در آن مجموع احساسات نابجا وجود دارد، افزود: متاسفانه این حکومت با فشار جامعه جهانی بوجود آمده و با فشار جامعه جهانی پیش می رود. شاید جنرال دوستم بار سنگینی بر گردن اشرف غنی باشد همانطور که اشرف غنی برای دوستم و عبدالله یک بار و فشار است. چرا که وی فردی وابسته است و جامعه خود را کمتر احساس می کند و باید متناسب با معیارهایی که در دیگر جوامع بشری وجود دارد عمل کند که هیچگاه در افغانستان قابل تطبیق نیست و خود، تطبیق هم نمی کند و فقط شعار آن را می دهد. اینها تنش هایی است که این مقام ها را هر روز از هم فاصله می دهد و در این شکی نیست که اشرف غنی می خواهد کسی را در حکومت داشته باشند که مطابق با خواست و دیدگاه های خودش باشد که جنرال دستم این خصوصیت را ندارد.

موضوع : اخبار