اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

از روز اولی که این دو رهبر به ارگ آمدند در هر گامی که برداشتند، چه در رابطه با اصلاحات انتخابات بوده و چه در بخش معرفی کابینه، استقلالیت را زیر پا کردند. استقلالیت در حاکمیت قانون می آید و این رهبران قانون را زیر پا کردند.

 

بحث اصلاح نظام انتخاباتی از سرخط های حکومت وحدت ملی پنداشته می شد. در این راستا گام هایی از دو سال بدین سو برداشته شد که با کش و قوس ها همراه بود. سرانجام بعد از دو سال ما توانستیم که یک سری اصلاحات را در اسناد تقنینی و گزینش داشته باشیم که در نتیجه آن هفت کمیشنر را برای کمیسیون انتخابات و پنج نفر را برای شکایات انتخاب نماییم.مولوی رحمان رحمانی در برنامه «تحول» گفت: آنچه مورد نظر ارگ نشینان باشد، هیمشه لباس قانون و لباس شفافیت داده می شود و از هر لحاظ برای ملت قابل اعتماد معرفی می شود. از روز اولی که این دو رهبر به ارگ آمدند در هر گامی که برداشتند، چه در رابطه با اصلاحات انتخابات بوده و چه در بخش معرفی کابینه، استقلالیت را زیر پا کردند. استقلالیت در حاکمیت قانون می آید و این رهبران قانون را زیر پا کردند.

 

وی، معتقد است، هیچگونه شفافیت و قانونی در انتخاب کمیشنرها رعایت نشده و افزود: در واقع هر چیزی که زیر بنای آن فساد باشد، هر چیز دیگری که بنا می کند، فاسد است. حکومت می گوید که اعضای کمیسیون های انتخاباتی به صورت مستقل آمده اند، اما می دانیم که هر کدام از آنها از آدرس یک جناح و یا یک رهبر آمده اند. وقتی که مقر کمیته گزینش در درون دفتر ریاست جمهوری باشد، نظارت را حکومت کند و دستور دهد چه کسانی در این کمیسیون راه پیدا کند و چه کسانی راه پیدا نکند، چگونه شفافیت می تواند تامین شود؟ وقتی مراجعه مراجعین برای کاندید شدن قطع می شود اما بعد از آن صد و بیست نفر دیگر که مورد نظر هستند ثبت نام می شوند. آیا این شفافیت است؟

 

رحمانی معتقد است، حکومت همچنان سعی می کند مردم را فریب دهد و بیان داشت: باید به حکومت گفت که این مردم مردم دیروز افغانستان نیستند و بسیار آگاه و هشیار هستند و همه مسایل را می فهمند و درک می کنند. چرا حکومت پیوسته تلاش می کند که آنان را فریب دهد؟

 

نماینده مجلس، روند انتخابات آینده را نیز در حال تباه شدن و نابود شدن می بیند و می گوید: دو تیمی که برای فعلا در افغانستان حاکم هستند انتخابات افغانستان را به فضاحت هایی خواهند کشید که نه جای انتخابات در اینجا باقی بماند، نه جای دموکراسی،نه جای مشارکت سیاسی و نه جای اراده ساختار یک حکومت درست باقی بماند.

 

رحمانی مصلحت گرایی رهبران را مضر برای آینده افغانستان دانسته و می گوید: در حال حاضر ما هر گاه از قانون پیش ارگ نشینان حرف می زنیم و ماده های قانونی را برای آنان بیان می کنیم آنها از مصلحت حرف می زنند. اگر اینگونه است پس قانون اساسی را به کناری بگذاریم و به حرف های رییس جمهور و رییس اجرایی عمل کنیم.

 

وی، با بیان اینکه اعضای این کمیسیون انتخابات با استبداد حکومت شکل گرفته است و هیچ اعتباری به کار مستقل و بی طرفانه آن نمی باشد، افزود: از آغاز شروع انتخاب کمیشنرها، جعل و تقلب و تزویر و خویش خوری ها صورت گرفته است. تعریف مستقل به طور کل از کار آنها گم شده است و بازهم به این جمله معروف می رسیم که هر که نان دهد فرمان دهد. وقتی تمویل کمیته گزنیش از اداره امور ونظارت از اداره امور شود و به کسانی که می خواستند به طور مستقل نظارت کنند اجازه ای داده نشود. دیگر چه انتظاری می رود که این کمیته مستقل عمل کند؟ این وضعیت نشان می دهد که بازهم انتخاب اعضای کمیسیون، میان رییس اجرایی و رییس جمهور تقسیم شده است.

موضوع : اخبار