اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

هیچکس تردید ندارد که داعش جدیدترین بروز عینی تفکر مبتنی بر تکفیر و ترور و تفرقه در جامعه اسلامی است. آنچه از عملکرد وحشیانه داعش در سرزمین های تحت اشغال این گروه تروریستی برمی آید این است که این گروه، تلاش می کند نزدیک ترین الگو به عملکرد خلفای مسلمان پس از پیامبر را به نمایش بگذارد؛ اما آنچه در عمل، از سوی این گروه و عوامل آن، واقع می شود هیچ نسبتی با عملکرد خلفای راشده ندارد.

داعش با تکیه ای افراطی بر تفکر سلفی، از مبانی و اصولی پیروی می کند که در صدر اسلام مورد ذم و سرزنش خلفای راشده قرار گرفته است.

تکیه افراطی و یکجانبه بر نص و نقل و پرهیز از هرگونه تعقل و تدبر، توسعه معنایی و مصداقی کفر و شرک به همه مخالفان و منتقدان فکری و عقیدتی خود –عمدتا پیروان سایر فرقه های اسلامی-، عدم توجه به زمان، شرایط و مقتضیات تاریخی و تاکید بر استفاده حد اکثری از خشونت فزیکی با افاده انحرافی مفهوم جهاد و نمایش سنگدلانه آن با استفاده از ابزارهای مدرن، از مهم ترین مبانی و اصولی است که داعش در عملکرد خود آن را عینا به نمایش می گذارد.

با این حساب، داعش نماینده و استمرار همان جریان های انحرافی و منحطی است که در صدر اسلام، یا خلفای راشده مستقیما به جنگ آنان رفته و آنها را سرکوب کرده اند و یا به صورت صریح، عقاید، رفتارها، اصول و مبانی فکری و عقیدتی شان را مورد نکوهش و توبیخ قرار داده اند.

در این میان، برای کسانی که امروزه به داعش می پیوندند، تفکیک این امر دشوار است که ریشه ها و مبانی تاریخی و اصول فکری داعش چیست و چه جایگاهی در تاریخ تفکر اسلامی دارد.

در این شکی نیست که آنچه امروزه به نام تفکر سلفی مطرح شده و عینی ترین و جدیدترین بروز بیرونی آن، داعش است، ریشه هایی در تاریخ نخستین اسلام دارد. به بیان دیگر، در صدر اسلام نیز جریان های افراط گرا و تندروی بروز و ظهور پیدا کردند که با استفاده از نام اسلام،‌ در صدد طرح و ترویج یک دین انحرافی و منحط و بی ربط به اسلام بودند. آنها نه مورد تایید پیامبر و خلفای راشده بودند و نه تفکر و تفسیر شان از دین، جایگاهی در اصول و مبانی فکری اسلام اصیل داشت.

برخی از آنها حتی در صدد انتقام جویی های قبیله ای، جبران خون های ریخته شده از اعضای قبایل خود در جنگ های اولیه میان اسلام و کفر، مصادره و منحرف کردن اسلام از مسیر واقعی خود و بعضا مأمور نمایندگان ادیان منسوخ شده ابراهیمی به ویژه یهودیت بودند.

با مروری کوتاه به سیر تاریخی تفکر سلفی نیز که بعدا در ادامه همان جریان های منحط و منحرف صدر اسلام شکل گرفت، به آسانی متوجه می شویم که حتی یک مورد ضدیت با یهود از سوی سران و رهبران و پیروان این مکتب منحط، وجود ندارد. همین رویه امروزه نیز در گفتار و رفتار سلفیون در برابر صهیونیزم به خوبی مشهود است.

نمونه بارز آن، عربستان سعودی است؛ رژيمی که رسمی ترین نماینده تفکر سلفی در دنیای اسلام است.

این رژيم، حتی در سخت ترین شرایط نیز از همراهی با مردم مظلوم فلسطین و مبارزان راه آزادی قدس شریف در برابر دشمن صهیونیستی، احتراز کرده و دامن برچیده است.

امروزه با تحولات سال های پسین در خاور میانه، سران آل سعود حتی پا را از این هم فراتر نهاده و تابوی همدلی و همدستی با صهیونیست ها را شکسته و با آنها در برابر برخی دیگر از کشورهای مسلمان منطقه، همسو و هماهنگ شده اند.

در مورد داعش نیز که بربنیاد اسناد و شواهد فراوان، محصول مشترک سعود و صهیون است، هرگز انتظار نمی رود این جریان مخوف تروریستی، علیه سه فرقه، اقدامی انجام دهد: یکی اسلام سلفی که عربستان سعودی نماینده آن است، دوم صهیونیزم یهودی که نماینده آن رژیم اسراییل است و سوم مسیحیت صهیونیستی که برخی قدرت های غربی حامی پروژه داعش را دربر می گیرد.

این در حالی است که در دیگر موارد، این گروه با ارائه تفسیری خشک و خودبنیاد از مفاهیم بلند و مترقی مانند جهاد، به آسانی حکم به قتل و کشتار مسلمانان می دهد و در عراق و سوریه و افغانستان و یمن و… جوی خون به راه می اندازد.

اینها همه نشانگر آن است که داعش بروز عینی و نماد واقعی تفکر منحط سلفی است؛ تفکری که هیچ جایگاه و ریشه ای در اسلام اصیل ندارد و چه بسا هم دیروز در صدر اسلام و هم امروز در عصر فراگیری تفسیرهای خودبنیاد و بی پایه از اصول اسلام اصیل، در میان فرق و مذاهب گوناگون، بر علیه اسلام واقعی و به منظور مصادره و منحرف کردن آن، بنیاد نهاده شده است.

طیف و طبقه ای نیز که داعش از میان آن سربازگیری می کند، عمدتا متشکل از کسانی است که هیچ درک دقیقی از اسلام، تاریخ اسلام و مکاتب، مذاهب، فرق، نحله ها، جریان ها، تفکرات و تفسیرهایی که از آن به دست داده شده، ندارد.

استوانه اصلی نیروی انسانی داعش را جوانان مسلمان مقیم غرب تشکیل می دهند؛ همان هایی که هنوز هیچ درکی از دین خویش پیدا نکرده بودند که جذب فرهنگ لیبرالیستی غرب شدند و وقتی خواستند از دام الیناسیون و از خودبیگانگی ناشی از سیطره فکر و فرهنگ لیبرال، رهایی پیدا کنند و به اصل خویش بازگردند، اتحادیه سعود و صهیون به آنها یک آدرس اشتباهی و انحرافی داد و آن داعش بود.

جوانان مسلمان مقیم غرب، تصور کردند آنچه خلافت اسلامی می خوانند همان چیزی است که داعش، تنها نماینده واقعی آن در دنیای امروز است؛ به همین سبب، بدون یک زمینه ذهنی و عقبه فکری قدرتمند و اشباع شده از حقایق تاریخی، چشم و گوش بسته، به این گروه پیوستند و نخستین چیزی که آموختند استفاده سنگدلانه و بی مهار از بدترین الگوهای اعمال خشونت بر علیه مصادیق کفر و شرک بود و مصداق کفر و شرک از نظر تفکر منحط سلفی نیز کسانی جز شیعیان، سنی های حنفی، مسیحیان و دیگر اقلیت های مذهبی نیستند.

به این ترتیب، داعش استمرار یک جریان تاریخی منحط و انحرافی است که به نام اسلام، تیشه به ریشه اسلام می زند و عمده ترین قربانیان جنایت های آن نیز مسلمانان هستند.

موضوع : اخبار