اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افغانستان راه دراز و پر پیچ و خمی را برای آزادی بیان پیموده است. رسانه های گروهی به عنوان خط مقدم دفاع از آزادی بیان دشواری ها و سختی های زیادی را تحمل کرده اند. رسانه های گروهی اولین قربانیان آزادی بیان در افغانستان بوده اند. جالب این است که رسانه های گروهی در میان دولت و دشمنانش، گروه های درگیر و… از هر سو در معرض تهدید است. بیش از ششصد قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سالهای اخیر گواه محکمی بر این است که آزادی بیان در افغانستان با تهدیدهای فزاینده ای روبرو است.

از سوی دیگر، رسانه های گروهی به عنوان منادیان آزادی بیان در کشور، این راه با قدرت و صلابت پیموده اند. این راه دراز و پر خطر به قیمت خون شهدای زیادی در این راه به دست آمده است. حدود چهارده سال از سقوط حکومت طالبان به عنوان حکومتی که شدیدا با هر نوع آزادی بیان مخالف بوده و هر نوع آزادی بیان را چه در گفتار و نوشتار و چه در هنر و انواع دیگر بیان با شدت هر چه بیشتر سرکوب می کرده است، می گذرد. در این مدت کوتاه، صدها رسانه فعال در افغانستان پای به عرصه فعالیت گذاشته اند و با قبول خطرات و ریسک های کلان، اما برای تحقق آزادی بیان و رسانیدن صدای مردم به گوش دولت و جهان سخت تلاش کرده اند.

اکنون رسانه ها به عنوان یک رکن در نظام دموکراسی در افغانستان قبول شده اند. هر چند تهدیدهای فراوانی علیه رسانه های گروهی وجود دارد ولی با همه آنها وضعیت آزادی بیان در افغانستان از بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه بهتر است. این وضعیت هر چند به بهای گزافی به دست آمده است، ولی در میان بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، این خود یک مثال خوب برای پیشرفت و تعهد به حق آزادی بیان است. حضور جامعه جهانی، به عنوان مهمترین فاکتور تقویت آزادی ها از جمله آزادی بیان در افغانستان شمرده می شود. سرمایه گذاری هایی که به منظور بهبودی وضع آزادی بیان در کشور شده بود، در کوتاه مدت به صورت فعلی جواب داده است. در این مدت گرچه رسانه های گروهی در افغانستان کمک خاصی را شاهد نبوده اند ولی زمینه های کار و فعالیت به گونه ای بوده است که بتوانند با استفاده از فضای موجود به حیات خود دوام دهند. برگزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور مشق و تمرین خوبی برای رسانه های گروهی بود که بتوانند خود را با معیارهای جدید مطابقت دهند و با ارزشهای جدید حرکت کنند. رسانه های زیادی در این مدت با توجه به ارزشهای ملی افغانستان برای تقویت ثبات و استقرار دموکراسی در کشور تلاش کردند و برای این کار نیز هزینه هایی داده اند.

پیشنهاد بعدی:  بحران عمیق قدرت آزمایی مذهبی در خاورمیانه

فراتر از حضور جامعه جهانی، نسل جدید و جوانان افغانستان است که دیگر به ارزشهای جدید باورمند هستند و برای رسیدن به آن زحمت می کشند. نسل جدید و جوان های افغانستان باور به تغییر در عملکردها و ارزشهای جامعه دارند. این نسل که بازماندگان جنگ و خشونت هستند، واقعا بی شائبه برای تثبیت حق آزادی بیان تلاش کردند و قربانی دادند. همین نسل بودند که در نشریات چاپی و صوتی و تصویری، تابوهایی را شکستند که در گذشته گذار از آنها امکان نداشت. همین نسل بود که مراجع قدرت را در رسانه ها به چالش کشدیند.

امروزه این نسل فراتر از تعریف های خشک و بی روح از رسانه های گروهی رفته اند. شبکه های اجتماعی از هر فرد و هر جوان افغانستان یک خبرنگار ساخته است. این امر که نمود آن را در شبکه فیسبوک می توانیم به خوبی درک کنیم، سبب شده تا دیگر فاصله میان منبع و مقصد خبر به حد اقل برسد و همین گونه مسئله سانسور نیز تا حدودی بی معنا شود.