اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

شب سه ‎شنبه، 130 نفر باشنده ولايت تخار و بدخشان که از کابل عازم ولايت شان بودند از سوي گروه طالبان ربوده شدند. براساس، سخنگوي والي کندز  تعداد اين افراد به 130 تن مي رسد. محمود دانش، سخنگوي والي کندز  گفته است که گروه طالبان دوازده تن از مسافران ربوده شده را کشته ‎اند. گروه طالبان در حالي دست به چنين اقدامي مي زند که حکومت افغانستان در نشست شوراي امنيت به نيروهاي امنيتي کشور دستور داده است تا با تمام نيرو گروه داعش را سرکوب و نابود سازد. با اين حال، سخني در برخورد نيروهاي امنيتي با گروه طالبان به ميان نيامده است. برخورد حکومت با گروه هاي دهشت ‎افکن و تروريست دو گانه است. اين دوگانگي برخورد ناشي از چيست؟ چرا حکومت ميان گروه داعش و گروه طالبان تفاوت قائل مي شود؟

از سال 1389، زماني که شوراي عالي صلح از سوي حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان تأسيس شد از گروه طالبان همواره دعوت شده است که به حکومت بپيوندد و دست از جنگ بردارد. در اين سال ها، برخورد حکومت با گروه طالبان نيز نرمتر شده است. اين گروه کمتر از سوي نيروهاي امنيتي سرکوب و مورد تعقيب قرار گرفته ‎اند. در مقابل اما، گروه طالبان پاسخ روشن و شفاف به حکومت افغانستان داده ‎اند. آن ‎ها همواره مصالحه و مذاکره با حکومت افغانستان را رد نموده است و يا با تعيين پيش شرط راه گفتگو و مصالحه را بسته ‎اند. مسئله اما، تنها به پاسخ منفي گروه طالبان به دعوت حکومت افغانستان خاتمه نمي يابد بلکه اين گروه تلاش نموده است که قلمرو بيشتري را تحت کنترل خود در آورد.

گروه طالبان، بعد از رسانه ‎ايي شدن خبر مرگ رهبر شان حملات خود را در سراسر افغانستان افزايش داد. آن ‎ها موفق شد که کنترل ولايت کندز  براي مدني در اختيار بگيرد. تعدادي از ولسوالي هاي ولايت هلمند را نيز در اختيار گرفت و هم اکنون جنگ شديد در اين ولايت ميان نيروهاي امنيتي و گروه طالبان جريان دارد. دندغوري و دند شهاب الدين در زمستان گذشته از کنترل گروه طالبان خارج شد اما، آن ها يکبار ديگر وارد اين ولايت شده ‎اند و مزاحمت هاي جدي براي نيروهاي امنيتي و مردم محل به وجود آورده ‎اند. نيروهاي امنيتي کشور را سرخ کوتل را به محاصره در آورد. در غزني و بسياري از ولايت هاي ديگر نيروهاي امنيتي کشور با اين گروه مي جنگد.

گروه طالبان بارها حملات دهشت ‎افکنانه در سراسر افغانستان انجام داده است. حملات انتحاري چندي پيش اين گروه در کابل بيش از 300 کشته و زخمي بر جاي گذاشت. در حالي که گروه داعش تا هنوز حملات دهشت ‎افکنانه به پيمانه گروه طالبان انجام نداده ‎اند. اين بدين معني نيست که گروه داعش سرکوب و نابود نشود. بلکه بدين معني است که تفاوتي ميان گروه طالبان و داعش وجود ندارد که حکومت افغانستان برخورد دوگانه با اين دو گروه تروريستي و دهشت ‎افکن مي کند.

گروه داعش ماه عقرب سال گذشته هفت نفر از مسافران هزاره را سر بريدند. دهشت ‎ناک ‎ترين کاري را که گروه داعش تا هنوز مرتکب شده است همان مورد است. اما گروه طالبان تا هنوز بارها مرتکب چنين اعمال ضد حقوق بشري شده ‎اند. گروه داعش اگر سر هفت نفر غير نظامي بي گناه را بريده ‎اند. گروه طالبان جان دوازده نفر غير نظامي و بي گناه را گرفته ‎اند. اگر به لحاظ کمي اين دو را مقايسه کنيم بدون شک، گروه طالبان رفتاري خصمانه ‎تري را مرتکب شده ‎اند. به همين خاطر، تمايز و تفکيک اين دو گروه از همديگر به منظور رفتار دوگانه کاري اشتباه است. حکومت بايد همان سياست را که در قبال گروه داعش روي دست گرفته ‎اند بايد همان گروه سياست را در قبال گروه طالبان نيز اعمال کند.

بعد از حمله خونين گروه طالبان در کابل که منجر به کشته و زخمي شدن بيش از 300 شهروند کشور شد رئيس جمهور غني گفت که ما اراده کشتن شما را نداشتيم شما ما را مجبور کرديد. اين سخن رئيس جمهور اين اميدواري را به وجود آورد که گروه طالبان سرکوب خواهد کرد. اما، نشست فوق ‎العاده رئيس جمهور با نمايندگان مجلسين در ششم ثور سال جاري رئيس جمهور برخي از گروه طالبان را دشمن مردم افغانستان خواند. اين سخن رئيس جمهور به معني آن بود که حکومت همچنان براي سرکوب گروه طالبان اراده سياسي ندارد. زيرا، تفکيک ميان برخي از گروه طالبان که دشمن است و برخي ديگر که دشمن مردم افغانستان نيست دشوار است. براي نيروهاي امنيتي که در ميدان جنگ مي رزمند دشوار است که طالب خوب و بد را تشخيص دهد. واقعيت امر اين است که گروه طالبان به صورت هماهنگ و منسجم عليه نيروهاي امنيتي کشور مي جنگد. هيچ شاخه ‎اي گروه طالبان تا هنوز حاضر به گفتگو و مصالحه نشده است. حتي گروه منشعب طالبان به رهبري ملا رسول گفته است که در صورت با حکومت افغانستان وارد گفتگو مي شود که نيروهاي بين المللي از افغانستان خارج شود. اين همان پيش شرطي است که جريان اصلي گروه طالبان قبلا آن را بيان داشته بود. بنابراين، طالب خوب و بد وجود ندارد و همه شان دشمن مردم افغانستان است.

در وضعيت کنوني، دشمن اصلي حکومت افغانستان داعش و ديگر گروه هاي تروريستي نيست. بلکه دشمن اصلي حکومت افغانستان گروه طالبان است. هيچ يک از گروه هاي تروريستي ديگر، قادر به تصرف و به کنترل در آوردن مناطقي از افغانستان نبوده است. هيچ يک از گروه هاي تروريستي غير از گروه طالبان قادر به راه اندازي حملات گسترده عليه نيروهاي امنيتي کشور نيست. خطر اصلي از سوي گروه طالبان است. زمزمه هاي سقوط حکومت که اگر هر از چند گاهي از رسانه ‎هاي مختلف به گوش مي رسد ناشي از تهديدات گروه داعش و يا ديگر گروه هاي تروريستي نيست. تهديد اصلي که متوجه سقوط حکومت افغانستان است از جانب گروه طالبان است. به همين خاطر، گروه طالبان اصلي ترين دشمن مردم و حکومت افغانستان است. حکومت به جاي سياست دوگانه با گروه هاي تروريستي بهتر است که با دشمن اصلي خود برخورد سختگيرانه ‎تر داشته باشد.

تا زماني که حکومت سياست خود را در قبال گروه طالبان تغيير ندهد و اين گروه را به عنوان دشمن اصلي خود نپندارد احتمال رويداد هاي خونين در کشور بيشتر مي رود. مسافران بيشتري در مسير راه ‎ها مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد و يا حتي جان خود را از دست مي دهد. براي اين مهم لازم است که مردم بر حکومت فشار آورد تا سياست خود را در قبال گروه طالبان تغيير دهد.

بنابراين، سياست حکومت در قبال گروه طالبان که رفتار مشابه گروه داعش دارد قبال درک نيست. مگر اينکه رفتار نخبگان در رأس قدرت را در چارچوب قوميت درک کنيم. جدا از اين مورد، چارچوبي براي درک و فهم رفتارهاي حکومت و نخبگان حاکم در رأس قدرت وجود ندارد. براي تغيير رفتار حکومت با گروه طالبان لازم است که مردم بر حکومت فشار آورد تا سياست خود را در قبال گروه طالبان تغيير دهد.

موضوع : اخبار