اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مشکل ما نبود یک راهکار اساسی برای صلح، درون دولت افغانستان است. دولت افغانستان از طالبان یک تعریف مشخص ندارد.

 

رییس اجرایی حکومت گفته است که امیدوار است تا در مدت شش ماه گفتگوهای صلح با طالبان آغاز شود. در حالیکه فصل زمستان فرصتی برای غلبه بر طالبان است اما ظاهراً این زمستان نیزبا وعده های صلح این گروه به سر می رسد. چگونه می شود با طالبان صلح کرد؟ آیا نشست ها راه را برای صلح هموار خواهد کرد؟ آیا پاکستان همکاری جدی و واقعی برای صلح خواهد داشت؟

 

جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «فراخبر» گفت: در نشستی که بار اول در ارومچی آغاز شد، پیشنهاد طالبان مبنی بر مشارکت آمریکا و سایر کشورها بود. در آن زمان اشتراک کننده هایی از طالبان، پیشنهاد کردند که آمریکا و کشورهای غربی شامل نشست چهارجانبه شوند. به باور من، طالبانی که در جلسات قطر اشتراک داشتند نمایندگان اصلی طالبان جنگجو، که در جغرافیای افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند نیستند. چرا که طالبان، خود علاقمند به حضور غربی ها در نشست بودند و نشست چهارجانبه از جانب طالبان بوده است.

 

وی، ایراد عدم رسیدن به صلح را درون حکومت افغانستان می بینید و می گوید: مشکل ما نبود یک راهکار اساسی برای صلح، درون دولت افغانستان است. دولت افغانستان از طالبان یک تعریف مشخص ندارد. اگر دولت افغانستان تصمیم بگیرد و طالبانی را که در روند گفتگو و مذاکره جا نمی شوند به عنوان دهشت افکن و تروریست معرفی کند و مطابق به فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از پاکستان بخواهد که در برابر آنها اقدام کند، می تواند شرایط یا روند کار را تسهیل کند. متاسفانه دولت افغانستان آگاهانه یا ناآگاهانه این کار را نمی کند و سردرگمی در کار ما وجود دارد. به طوریکه ما گاهی طالبان را یاغی می خوانیم، گاه برادر خطاب می کنیم و گاه مخالفان سیاسی می خوانیم. در چنین وضعیتی توقع مااز دشمن زیاد است اما خودمان هنوز تعریفی از دشمن و از کسانی که از ما قربانی می گیرند نداریم.

 

کوهستانی، در خصوص علت تمایل پاکستان به صلح اظهار کرد: در جریان صلح، عوامل دیگری نیز وجود دارند. بازیگران دیگری در منطقه و فرامنطقه حضور دارند که نه در کنترل پاکستان و نه در کنترل ما است. هم اکنون پاکستانی ها می دانند که بازی، دیگر از کنترل آنها خارج است. آنها به این نتیجه رسیده اند همان افراط گرانی که دیروز، بازیگران منافع پاکستان بوده اند، حالا به بازیگران دیگران تبدیل شده اند و امکان دارد پاکستان را به آتش بکشند. پاکستان تبدیل به مرکز افراطیت شده است و در خطر بیشتری نسبت به افغانستان قرار دارد.

 

این آگاه نظامی، با بیان اینکه مناسبات میان آمریکا و پاکستان نیز در حال تغییر است، گفت: پاکستانی ها احساس می کنند که آمریکا جنگ را به پاکستان می کشاند، داعش را به پاکستان می آورند تا دستگاه اتمی پاکستان را کنترل کند یا مانند عراق و سوریه، هم افغانستان و هم پاکستان را وارد آتش جنگ کند. وقتی تداوم بازی در منطقه وجود دارد پاکستانی ها احساس می کنند که جنگ این بار به سمت پاکستان در حال حرکت است. حملات متعددی که در پاکستان صورت گرفته است، پاکستانی ها را به این اعتقاد رسانده است که حالا کنترل شورشی ها به دست سایر سازمان های استخباراتی است و آنها جنگ رابه پاکستان می کشانند. هم اکنون پاکستان ده ها نفر را به ظن همکاری با داعش دستگیر کرده اند و این کار در پاکستان در حال گسترش است. در بینش پاکستانی ها این تغییرات به وجود آمده است و حالا مربوط به دولت افغانستان است که چطور از این موقعیت استفاده کند. پاکستانی ها هم حالا احساس می کنند که آمریکا با آنها صادق نیست. حتی تجزیه پاکستان از ترس های آنها است. بنابراین احتمال می رود که در نشستهای بعدی زمینه گفتگوهای رویاروی باطالبان مساعد شود و بخشی از طالبانی که در کنترل پاکستان هستند به طور اجباری وارد ساختارهای سیاسی افغانستان شوند.

موضوع : اخبار