اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

انفجارهای چندگانه در بروکسل مرکز اتحادیه ی اروپا و مقر نشست های اعضای این اتحادیه در بلجیم، نه تنها مقام های این کشور بلکه سران غربی را به کلی تکان داد و برای روزهای آتی وضعیت فوق العاده و اضطراری بوجود آورد.

از قرار معلوم و بنابر آنچه رسانه های غربی از شواهد مردمی ادعا می کنند و انعکاس می دهند، این انفجارها و عملیات تروریستی از سوی گروهک دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و با فریاد الله اکبر به لهجه و زبان عربی بوده است!

این حادثه ی تروریستی گذشته از بار تالم و تاثری که بر تمام مردم اروپا، امریکا و مسلمانان وارد کرده است زوایای پیدا و پنهان بسیاری در دل خود دارد که برای تحلیل و تفسیر درست از چند و چون و تبعات این فاجعه، می بایست به آنها رجوع شود.

نخست، بخش اطلاعاتی و امنیتی قوی و فوق مجهز مقر اتحادیه اروپا در پایتخت بلجیم است که چگونه می شود تعدادی افراد وابسته به تروریسم و تندروهای مذهبی با ابزار و ادوات انتحاری و انفجاری وارد بروکسل و وارد فرودگاه ها، ایستگاه قطار و مرکز شهر شوند، جاسازی و سپس انتحار کنند؟!

در ثانی، وضعیت بلجیم بعنوان یک کشور میانه رو و بیطرف در مسایل تند و تیز اسلامی و ضد اسلامی و جبهه گیری های افراط و تفریط آمیز غرب و شرق بر سر مسایل مذهبی است که هرچند این کشور یک تروریست متهم به خرابکاری در شارلی عبدو پاریس را دستگیر کرد اما سنخیتی با فرانسه ی تندرو ندارد و این خود بر ابهامات می افزاید.

وضعیت اروپا از موج بی رویه ی مهاجرت و درماندگی و استیصال عمیق سران غربی از چگونگی ساماندهی و زمینه ی عودت آوارگان و پناهندگان به کشورهای مبدأ نیز بر این انفجارها در بروکسل سایه انداخته است چراکه فریاد الله اکبر یک عرب زبان مسلمان و سپس کشته و زخمی شدن بیش از 170 نفر در بلجیم، براحتی زمینه ی بدرفتاری و اخراج اجباری را فراهم و تسهیل می نماید.

دیگر اینکه، سران غربی برای باقی ماندن موجه و مشروع در منطقه و نیز رژه ی نظامی بر قلب آسیا ناگزیر از بزرگنمایی داعش هستند و چه راهی بهتر از نمایش نفوذ تروریسم به مرزهای اروپایی؟ با اینهمه، باید منتظر ماند و دید زنده شدن خاطره ی شارلی عبدو در بروکسل چه فرصت غنیمتی برای سیاست های مداخله گرانه ی اروپا و امریکا در منطقه بدست می دهد؟