اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آقای اندیشه معین اداری جدید در وزارت خارجه که یک جوان بی تجربه است بنابر ملاحظات و ارتباطات شخصی با جناب وزیر خارجه و مسوولین سیاسی کشور تعیین گردید. که یگانه تخصص و کمالی که جناب شان از ان برخوردار هستند امکان دارد که همانا داشتن خانم تبعه خارجی از کشور دوست بزرگ افغانستان (هندوستان) باشد!

یا اینکه شاید تعیینی جناب شان بنابر بر اهداف سیاسیی زمامدارن سیاسی حاکم در کشور ویا شاید بنظر وگمانشان جهت انتقام گیری ازمداخله و تجاوزات کشور پاکستان در امور داخلی کشور ما بوده باشید!

یا اینکه بمنظور مراعات حفظ توازن سیاسی بین دوستی کشور افغانستان با کشورهای همسایه هند و پاکستان این تصمیم و تقریری صادر شده باشد ؟

یا حتما دوستی شخصی شان با جناب صلاح الدین خان ربانی وزیر خارجه وعضویت شان در حزب جمعیت اسلامی در این منصب تقرر یافته باشند! خدا خودش می داند علت اصلی تقرری را!

 

شخصا علت و سبب و أسباب و مسببات این تقرری را نیافتم. سوالی از اقای اندیشه دارم که امید است هرچه عاجل جواب انرا به ملت افغانستان بدهند!

اقای اندیشه! در این روزهای اخیر لقب دکتور را ضمیمه نام خود ساختید وهمچنان در صفحه شخصی فیسبوک گذارش تقدیم داشتن (تیز) داکتری خود را به دانشگاه ملی استرالیا مزین با فوتوی جناب عالیقدر با یکی از أستاذان تان بنشر رساندید و برای دوستان خود این مژده را دادید و طوریکه از گزارش و فوتوی جنابعالی هویدا است که امکان دارد شما فقط قبل از ترک کشور استرالیا در این روزهای اخیر کاپی تیز خودرا جهت ارزیابی هیات علمی به دانشگاه تقدیم کردید.

 

بهرصورت اقای اندیشه بایست اقلاً انتظار می ماندید تا مراحل قانونی در دانشگاه به اتمام می رسید و در محفل تسلیمی سند داکتری اشتراک می کردید بعداً لقب دکتور را برای خود ضمیمه می ساختید؟

اما موضوع مهمتر از همه اینکه جناب شما چه زمانی و در کدام سال این فوق لیسانس داکتری خود را بدست اوردید؟

جناب شما بمدت چهار سال اخیر بصفت مامور دولت در منصب سفیر درکشور استرالیا و چند کشور دیگری از همسایه هایش خدمت می کردید و صدها هزار دالر را از درک این ماموریت دولتی از بودجه بیت المال ملت افغانستان بدست اوردید! آیا ملت افغانستان اینهمه امتیازات و صدها هزار دالر را بنام تحصیل و جهت گرفتن سند داکتری از استرالیا برایتان و برأی فأمیل محترم تان می پرداخت؟ یا در مقابل خدمت و ماموریت تان در نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج از کشور؟ که طبق وظیفه و معاش و امتیازات دیگری را که انرا دریافت می کردید شما باید همه أوقات و انرژی خود را در این زمینه به خدمت و ماموریت دولتی بمصرف می رساندید؟

 

اقای اندیشه! اگر قرار بوده باشد که شما درهنگام مدت خدمت دولتی تان در استرالیا و باهمکاری دوستان استرالیایی تان مصروف تحصیل بودند و این سند داکتری را بدست اوردید، پس بایست جناب شما در حدود مبلغ (۵٠٠) پنجصد هزار دالری را که از بودجه بیت المال کشور از درک معاش و بقیه امتیازات دپلوماتیک بدست اوردید انرا دوباره به بیت المال کشور برگردانید؟ برعلاوه بایست به دادگاه کشور و بتهمت خیانت امانت داری وعدم ادای خدمت وماموریت دولتی بشکل قانونی ودرست ان جهت محاکمه معرفی شوید.

 

مامور وزارت خارجه