اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عاشورا عظیم ترین رخداد تاریخ بشریت بود و درس های بزرگ و سترگ به همگان آموخت.

درس های متعددی می توان از قیام امام حسین (ع) آموخت:

1-خدا محوری: یكی از ویژگی های قیام امام حسین (ع) در خدا باوری و اخلاص ظهور می كند. امام ضمن خطابه ای كه پیش از خروج از مدینه ایراد نمود، هرگونه شایبة دنیا طلبی و ریاست خواهی و جنگ قدرت را ردد كرد و انگیزه اصلاح دینی و اجتماعی را مطرح نمود.

حضرت بارها از تسلیم شدن در برابر خواست خدا و جلب رضایت او سخن گفت. او در آخرین لحظات، در مناجات با خدا عرضه داشت: الهی رضاً برضاك، تسلیماً لأمرك، صبراً علی قضائك، یا ربّ، لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین

پروردگارا! من راضی به رضای تو و تسلیم امر تو هستم. در مقابل قضای تو صبر خواهم نمود. ای خدایی كه جز تو معبودی نیست! ای پناه بی پناهان!.

 

2-معنویت گرایی و خدا محوری نه تنها در گفتار و رفتار امام حسین(ع) ظهور نمود كه یاران و اهل بیت حضرت نیز معنویت گراترین انسان ها بودند. حضرت زینب در گودال قتلگاه در كنار بدن مطهر امام حسین(ع) عرضه داشت: اللّهم تقبل منّا هذا لقربان.

حضرت به ابن زیاد كه گفت: رفتار خدا با برادرت را چگونه دیدی، فرمود: جز جمال و زیبایی ندیدم.

 

3-آزادی خواهی و عزت مندی: یكی از درس های قیام امام حسین(ع) آزادی خواهی و عزت مندی است كه امام حسین(ع) به رغم آنكه آینده جنگ را پیش بینی می كرد و دشمن را خوب می شناخت؛ در برابر ستم و زورگویی تسلم نشد و به همگان این درس را آموخت كه مرگ با عزت از زندگی ذلت بار بهتر است: موت فی عزٍّ خیرٌ من حیاه فی ذلّ… لاوالله، لا أعطیهم بیدی اعطاء الذّلیل و لا أقرّ إقرار العبید.

فرمود: الموت اولی من ركوب العار و العار اولی من دخول النّار.

مرا عار آید از این زندگی كه سالار باشم، كنم بندگی

امام حسین (ع) نه تنها آزاده و آزادی خواه بود كه دشمنان خویش را نیز به آزاد خواهی فرا خواند: ای آل سفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، لااقل در دنیا آزاد باشید.

گر شما را به جهان دینی و آیین نیست لااقل مردم آزاده به دنیا باشید

آزاد خواهی و عدالت گرایی امام حسین(ع) سبب شد كه غیر مسلمانان نیز از قیام او درس گیرند و آزاد خواهی خویش را مبتنی بر آزاد خواهی آن امام همام نمایند.

مها تماگاندی (رهبر فقید هند) گفت: من زندگی امام حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقّت خوانده ام. بر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهد پیروز گردد، باید از سرمشق امام حسین پیروی كند.

درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جهان افشاند افكار حسین

با قیام خویش بر اهل جهان معلوم كرد تابع اهل ستم گشتن بُوَد عار حسین

 

3-پاسداری از دین: متأسفانه بعد از رحلت پیامبر(ص) مسلمانان از معارف دین و سنت پیامبر(ص) فاصله گرفته و جهان اسلام را دنیا گرایی و قدرت طلبی فرا گرفت. از سوی دیگر بدعت گذاری گسترش یافته و رهبران دین ستیز، مانند معاویه و یزید در مسند قدر گرفتند. به قدرت رسیدن و دین ستیزی آنها موجب شد باورهای دینی تضعیف شود و قوانین اسلام اجرا نگردد و ارزش های آن زیر سؤال برود.

برای احیای دین و اجرای قوانین اسلام و بدعت زدایی نیاز به نهضت بود، از این رو امام حسین(ع) قیام نمود و یكی از اهداف آن را حفظ دین و احیای سنت پیامبر (ص) دانست.

در نامه ای خطاب به مردم بعده می فرماید: من شما را به كتاب خدا و سنت پیامبر فرا می خوانم. سنّت مرده و بدعت زنده شده است.

امام حسین (ع) یاران خویش را به حمایت از دین فرا خواند و خود در اشعار خویش دین مداری و دین محوری را گوشزد نمود: إن كان دین محمّد لم یستقم، إلا بقتلی، یا سیوف خذینی.

گر جز به كشتنم نشود دین حق بلند ای تیغها بیاید بر فرق من فرود

حضرت ابوالفضل نیز در رجزی كه در روز عاشورا خواند گفت:

والله ان قطعتموا یمینی إنّی أحامی أبداً عن دینی

دین خدا عزیز تر است از وجود ما این دست و پا و چشم و سر و جان فدای دوست

درسی كه زعاشورا آموخته ایم این بود قربانی راه دین، فرزند و پدر كردیم.