اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عزاداري در دهه اول ماه محرم، يکي از سنت هايي ديرينه در ميان شيعيان جهان است. عزاداري، اما بخشي از سنت ها و مراسم در اين روزها است. مراسم تجليل از قيام امام حسين در بخش هاي متفاوتي برگزار مي گردد که عزاداري بر آن امام و يارانش تنها بخشي از اين مراسم است. بازخواني قيام امام حسين، و مرور درسهايي که از اين حادثه بزرگ تاريخي بايد گرفت، در قالب سخنراني ها، کنفرانس هاي علمي، مقاله ها، کتاب ها، و… بخش بزرگ ديگري از احياي سنت تجليل از مراسم عاشورا در ميان مسلمانان است.

 

سنت ها و مراسم هايي به بزرگي تجليل از عاشورا و قيام امام حسين، هر ساله درس هاي بزرگي از اين مراسم ها و سنت ها گرفته مي شود، و امسال اين درسها به وضوح براي مردم افغانستان و جهان تکرار شد:

 

اول اينکه؛ نيروهاي امنيتي افغانستان با اقتدار، شهامت، مديريت درست، و آمادگي لازم يک روز به ياد ماندني را ثبت خاطره مردم افغانستان کردند. پيش از دهه محرم، هشدارها و تهديدها به اندازه اي بالا بود که برگزاري مراسم تجليل از قيام عاشورا در امنيت و آرامش کاملا سخت و دشوار به نظر مي رسيد. اما نيروهاي دلير و هشيار امنيتي افغانستان با درايت و شجاعت از نقطه نقطه کشور و از تمامي مساجد و تکايا مراقبت کردند و با تلاش شبانه روزي امنيت کامل برگزاري مراسم ها را به دوش گرفتند. مردم افغانستان به تلاش و همت نيروهاي امنيتي خود افتخار مي کنند.

 

دوم اينکه؛ برگزاري مراسم ها در امنيت کامل و همدلي و همگرايي، تنها با اشتراک همه مردم افغانستان امکان پذير است. اشتراک وسيع مردم در بهتر برگزار شدن اين مراسم ها و در تامين امنيت، همکاري و همياري مثال زدني است. مردم افغانستان از تمامي مذاهب و اقوام و مناطق در مراسم تجليل از عاشورا شرکت جسته و سهم خود را به عنوان يک شهروند مسئول که از به عقايد و آداب و سنن شهروندان ديگر احترام مي گذارد، ادا کرده اند. مردم افغانستان در تامين امنيت، در برگزاري مراسم ها، در توجه به درس هايي که از عاشورا بايد آموخت، در ياري رسانيدن به شهرونداني که عزاداري مي کنند، نهايت تلاش شان را نموده اند.

 

سوم اينکه؛ سياست مداران و دولتمردان افغانستان، با حضور در مراسم هاي تجليل از قيام امام حسين، تلاش کردند تا چهره مردمي سياست را نشان دهند. دولت مرداني که با راي و اعتماد همين مردم به چوکي قدرت تکيه زده اند، با حضور در ميان مردم و بازاخواني برداشت ها و يافته هاي خود از قيام امام حسين، نشان دادند که بر حفظ وحدت و يکپارچگي مردم افغانستان به عنوان بزرگترين سرمايه دولت باور دارند. دولتمردان افغانستان در اين روز به مساجد رفتند و در کنار ديگر مسلمانان از قيام عاشورا گفتند و شنيدند.

 

چهارم اينکه؛ در کنار احترام به باورها و مراسم ها و اعتقادات همه شهروندان اين کشور که به عنوان يک اصل اساسي زيست در اين کشور شناخته مي شود، انتقادات و پيشنهادات سازنده در کمال احترام و متانت باعث مي شود تا شهروندان احساس باهمي و يکديگر پذيري بيشتري داشته باشند. برگزاري مراسم ها در شهر بزرگي مانند کابل که ميليون ها نفر جمعيت دارند، تنها با توجه به نکات ظريف با هم بودن و احترام به قوانين و مقررات ميسر است.

 

در نهايت بايد گفت که از حادثه و قيام عاشورا بايد درس هاي بزرگي براي بهبود اوضاع فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهروندان کشور گرفت. مناسبت ها و مناسک مذهبي بايد بتوانند کارکردهاي مفيدي براي رستگاري و بهروزي مردم داشته باشند. همان گونه که از ديگر مراسم ها مانند اعياد و مناسبت هاي مذهبي نيز بايد به بهترين وجه استفاده کرد.

موضوع : اخبار