اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

از ایجاد حکومت وحدت ملی دو سال می گذرد اما هیچکدام از وعده های رهبران، عملی نشده است. مردم هم ناامید به نظر می رسند. رییس جمهور درنشست شورای ملی حضور پیدا کرد و پلان و سیاست حکومت وحدت ملی را نسبت به مخالفان حکومت وحدت ملی، اعلام داشت. هچنان گفت که پس از این، آنها مخالفان سیاسی نیستند بلکه دشمن مردم هستند اما در سخنانش بخشی از آنها را جدا کرده و آنها را دشمن نخواند. همچنین مبارزه با فساد و کار در بخش های اقتصادی را به مردم وعده داد. آیا این وعده ها این بار جامعه عمل خواهد پوشید؟

 

مولا الدین اکبری، آگاه سیاسی، در برنامه «راه حل» گفت: حکومت وحدت ملی، از اراده مردم به وجود نیامده، بلکه با تصمیم بیگانه ها ایجادشده است و پایدار نخواهد بود چرا که این حکومت از طرف غرب سازمان دهی می شود و مطابق با اراده غرب پیش می رود. رهبران حکومت، در زمان کارزارهای انتخاباتی وعده های چربی به مردم دادند که نتوانستند و یا نخواستند که به هیچ کدام از آنها عمل کنند. آنها رهبرانی ضعیف هستند که عمداً از جانب آمریکا انتخاب شده اند تا برای تحقق برنامه های شان کار کنند.

 

وی، در خصوص دلیل به هم ریختگی اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور بیان داشت: در ساختار حکومت وحدت ملی، رهبرانی شامل است که در زمان کارزارهای انتخاباتی به هم تیم های خود وعده ها داده بودند، وعده هایی که حالا باید به آنها عمل کنند و این هم تیم ها را در قدرت شامل سازند و گرنه خود در خطر می افتند. از آنجایی هم که این هم تیم ها همه افراد شایسته ای نیستند و حتی کسانی هستند که دست شان به خون مردم آلوده است و حق خوری های فراوانی از این مردم کرده اند، اواضاع امنیتی و اقتصادی کشور به این حالت رسیده است.

 

اکبری، معتقد است صلح در افغانستان به دست رهبران کشور اداره نمی شود و بیان داشت: اراده مردم و ادعای حکومت در این است که صلح پایدار در کشور برقرار شود و مردم در ساحه امنیت زندگی کنند اما این صلح و اراده صلح، از جانب غرب سازمان دهی می شود و از طرف شاخه های سیاسی دیگر در نظام رهبری می شود و اجازه داده نمی شود که مردم در آرامش زندگی کنند.

 

این آگاه سیاسی، دخالت کشورهای غربی و حلقه هایی از درون را مانع بهبود امنیت و اقتصاد در کشور دانسته و گفت: تا زمانیکه فشارهای داخلی و خارجی بر رهبران حکومت وجود داشته باشد و آنها اراده و قدرتی از خود نداشته باشند و این حالت دست نشاندگی حفظ شود، حکومت نه تنها نمی تواند زمینه صلح و آرامش را در کشور فراهم کند بلکه وضعیت روز به روز بدتر هم می شود.

 

اگر حکومت به همین منوال پیش رود، نتایج خوبی به دست نخواهد آورد. این روالی که افراد نخبه و تحصیلکرده در خانه و بیکار باشند و رییس جمهور افرادی را برای وزارتخانه ها و وزارت دفاع و شورای امنیت معرفی کنند که هیچ چیزی در آستین ندارند و حتی از جمله خیانت کاران به این مردم و وطن به شمار می روند.

 

وی، ادامه داد: همچنین مشخص نبودن دوست و دشمن و مدارا باعده ای از دشمنان، وضعیت امنیتی کشور را بدتر خواهد کرد. اینکه رییس جمهور، در نشست شورای ملی، تعریف از دوست و دشمن ارایه می دهد، تعریف جدیدی نیست. این تعریف از گذشته وجود داشته است و این مدارا نیز از قبل ها انجام می شد. در حالیکه همه این مخالفان در قتل و کشتار مردم دست داشته اند و مبارزه با همه آنها باید صورت بگیرد و هیچ فرقی میان آنها نیست. این سیاست باید تغییر کند تا مردم رنجدیده ما از زیر بار سنگین ناآرامی و کشتارهای جمعی رهایی یابند و تا این سیاست تغییر نکند، ماشاهد صلح و آرامش نخواهیم بود.

موضوع : اخبار