اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دادخواهی از مسافران شهید که به دست جنایت کارانی به نام طالب، غریبانه و مظلومانه در مسیر راه توسط این کوردلان و جلادان به شهادت رسیده اند وظیفه همه انسان های آزادیخواه و ظلم ستیز می باشد و ما برای اینکه طالبان دیگر دست به جنایت های اینچنینی نزنند باید با تمام توان سر دولت کانتینری فشار وارد کنیم تا با طالبان به زبان خودشان سخن بگویند که دیگر انسان های بیگناه را اینگونه شهید نسازند و اگر فشار بر دولت وحدت ملی اورده نشود این سناریو و قتل ها ادامه پیدا خواهد کرد.

 

حال وظیفه ما است تا تکلیف خود را در برابر شهیدان مان و مردم مان روشن کنیم و با دولت حامی طالب فشار وارد کنیم تا جلوی قتل و کشتار مردم بیگناه توسط طالبان جانی گرفته شود و گرنه هر روز طالب دست به جنایت تازه زده و مردم عزیز را داغدار می سازند.

فاعتبرو یا اولی الابصار

 

جنایتکاران، بار دیگر از مردم ما درمسیر بغلان- قندوز قربانی گرفتند و همتباران و هموطنان عزیزما را بی رحمانه به شهادت رساندند. برای خانواده های شهدا تسلیت می گویم و در اندوه شان سهیم هستم.

 

اما: یک عده از عزیزان ما نوشته اند و بامن تماس گرفتند برادران و خواهران هزاره ی ما برای تبسم دادخواهی کردند چرا برای شهدای تاجیک داد خواهی نمی کنند؟ برای دادخواهی تبسم هزارها هزارتن به خیابان آمدند و آنگاه من و شماری اندک از تاجیک ها و تنی چند از پشتون ها به آن جمع پیوستیم.

 

بله! مردم تاجیک باید هزار هزار به خیابان بروند و دادخواهی کنند. آنگاه جمعی و جماعتی از هموطنان هزاره ی ما و از بقیه ی اقوام حتماً به ما می پیوندند و ما را تنها نمی گذارند. اما این دادخواهی پیش از هرجمعی و جماعتی وظیفه ی اصلی خود ما است.

 

حادثه ی ریاست رجال برجسته گسترده تر و فاجعه بارتر بود بیش از صد نفر بدخشانی و پنجشیری شهید شدند. یعنی بیش از صد نفرتاجیک.

در دادخواهی پارک زرنگار چند نفر تاجیک جمع شد؟ حتی خانواده ی شهدا شرکت نکردند. بعد از اشغال قندوز به دست طالبان و آنچه اتفاق افتاد برادران ما در انجمن خراسانیان دست به راه پیمایی زدند، چند تن از ما تاجیکان انجمن خراسانیان را همراهی کردیم؟

 

نمی خواهم گله کنم، وقت گله کردن نیست اما حقیقت همین است اگر با تعدادی اندک در خیابان جمع شویم بر افغانستان و جهان تاثیری خواهد گذاشت؟

 

در هرحال جمع خواهیم شد اما باید پرشکوه باشد. در جنبش روشنایی همه ی بزرگان مردم آگاه و با همت هزاره در صف اول بودند بدون گارد مسلح و محافظ. اما آن بزرگانی که نان و نام قوم تاجیک را مزه می کنند در صف اول می آیند؟

 

من به حیث فرد کوچک از این مردم برای هرنوع قربانی حاضرم. بیایید دست در دست هم وارد عمل شویم.

بارها گفته ام تا این رژیم وجود دارد کار برهمین منوال است. هنوز کجا است؟ کشتارهای عظیم تر و فجیع تر در انتظار ما است. ما را به نام (دی دی آر) خلع سلاح کردند. عده ای را به لحاظ مالی و اقتصادی فاسد ساختند. عده ای به چند کرسی ی بدون صلاحیت قانع شدند.

این رژیم هم که پاسخگو نیست و حلقاتی از آن سازمان دهندگان اینگونه فاجعه اند.

 

وقتی که محافظان آقای غنی آدم ربایی می کنند، دیگر از چه نهادی می توانید انتظار داشته باشید.

 

ما باید خودمان در سوگ خود مویه کنیم. ما باید عزم مان را برای مبارزه با حلقات تبهکار و نیز برای ایجاد تغییر رادیکال رژیم فاسد کنونی جزم کنیم. دوستان! ناقوس ها برای ما به صدا در آمده اند، برای کشتن ما! تا کار از کار نگذشته است باید وارد عمل شویم.

موضوع : اخبار