اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آنها با حضور نیروهای خارجی در کشور مخالف هستند به همین دلیل با دولت سرناسازگاری و مخالفت دارند و در پی براندازی نظام هستند. آنها برای رسیدن به هدف خود هرکاری، حتی کشتار غیر نظامیان را نیز انجام می دهند..

سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرده است که در سال جدید، حداقل یازده هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این سازمان، گروه طالبان را مسوول 62 درصد تلفات افراد ملکی دانسته است. ارگ ریاست جمهوری آمار منتشر شده را تایید کرده است. چرا تلفات غیر نظامیان به بالاترین سطح رسیده است؟

داکتر لطیف نظری استاد دانشگاه در برنامه «باخبر» گفت: با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، دسترسی به آمار قطعی و سالم و شفاف دشوار است اما از زوایه ای دیگر شاید اهداف دیگری پشت این اعلامیه ها و بیانیه هایی که سازمان ملل نشر می کند باشد. سیاست های سازمان ملل در موارد زیادی تحت تاثیر راهبردهای قدرت های بزرگ قرار دارد. بنابراین از آنجایی که سیاست قدرت های بزرگ در حال حاضر مماشات با طالبان می باشد و حتی در مواردی تلاش می شود هم از درون و هم ازبیرون حکومت نقش طالبان در ایجاد عملیات های انفجاری و تروریستی نادیده گرفته شود و یا تقلیل پیدا کند. بنابراین آمارهایی که اعلام می شود قطعا نمی تواند یک برآیند صحیح را برای مردم افغانستان در پی داشته باشد.

وی، معتقد است حکومت، در همکاری با طالبان قرار دارد و بیان داشت: وضعیت افغانستان بسیار مشخص است. ناامنی روز به روز گسترش پیدا می کند و استراتژی مشخصی از سوی دولت افغانستان، برای مبارزه با گروه های افراطی وتروریستی وجو ندارد و قربانی آن هم مردم عادی افغانستان خواهد بود. تنها هزینه ای که دولت افغانستان در این قضیه پرداخت می کند، تلفات گسترده نیروهای امنیتی است که آن هم متوجه مستقیم رهبران حکومت نیست، چرا که نیروهای امنیتی افغانستان، از میان شهروندان افغانستان هستند. به هر میزان که تلفات غیر نظامی بالا رود، به همان میزان ناکارآمدی دولت وحدت ملی مشخص می شود که نمی تواند با یک استراتژی مشخص با طالبان جنگ و صلح کند. حتی در این روزها صداهایی بلند شده که دولت افغانستان، گذرنامه هایی را در اختیار خانواده های طالبان قرار داده است.

داکتر نظری، با بیان اینکه حکومت هیچ اقدام عملی در مقابله و مبارزه با طالبان نخواهد کرد افزود: درست است که طالبان محکوم به تلفات غیر نظامیان درکشور هستند اما رویکرد آنها مشخص است. آنها با حضور نیروهای خارجی در کشور مخالف هستند به همین دلیل با دولت سرناسازگاری و مخالفت دارند و در پی براندازی نظام هستند. آنها برای رسیدن به هدف خود هرکاری، حتی کشتار غیر نظامیان را نیز انجام می دهند. این به حکومت افغانستان برمی گردد که چطور از مردم خود در مقابل این گروه دفاع کند که متاسفانه مکانیزم خاصی در این زمینه وجود ندارد. نه تنها در این زمینه مکانیزمی وجود ندارد بلکه اراده جدی برای مبارزه یا سرکوب آنها وجود ندارد. گرچه حکومت، این آمارهای سازمان ملل راتایید کرده است، اما باید گفت که نباید رفتار سیاسی این حکومت را چندان جدی گرفت چرا که راهبرد مشخصی برای کار خود ندارد و گوش به فرمان اربابان خود است و هر روز ساز جدیدی می زند.

این استاد دانشگاه، در خصوص جنگ وپایان آن در افغانستان گفت: جنگ افغانستان، بر مردم تحمیل شده است و این جنگ خارج از جغرافیای افغانستان تمویل و هدایت می شود. حتی جغرافیای جنگ افغانستان، از بیرون، طراحی، تنظیم و مهندسی می شود. بعد دیگر جنگ، به رفتار آمریکا بر می گردد، بسیاری از جنگ های تبلیغاتی و روانی که صورت می گیرد از سوی سازمان استخبارات آمریکا به منظور حضور دوام دار این کشور، در افغانستان و در منطقه است. بنابراین اگرسیاست آمریکا تغییر نکند و مبارزه قاطع را در برابر تروریزم مطابق با پیمان امنیتی نکند، افغانستان نخواهد توانست، با تروریزم مبارزه کند چرا که در این مورد، اراده آمریکا شرط است.

موضوع : اخبار