اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

چندي پيش، انفجاري در کابل جان ده ‎ها تن از شهروندان کشور را گرفت و بيش از 300 زخمي برجاي گذاشت. گروه طالبان مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفت. در ششم ثور، رئيس جمهور غني در يک نشست فوق ‎العاده با نمايندگان مجلس صحبت نمود. رئيس جمهور غني، در سخنراني خود تعريف از دشمن ارائه نمود. با وجود آن که گروه طالبان مسئوليت خونين ‎ترين حمله در شهر کابل را به عهده گرفت اما، رئيس جمهور غني برخي از گروه طالبان را دشمن مردم و حکومت افغانستان خواند. در پي آن فشارها بر رئيس جمهور افزايش يافت. شايد به خاطر فشارها حاضر شد چند تن از اعضاي گروه طالبان را اعدام نمايد. اعدام تعدادي از تروريستان واکنش ‎هاي مختلف را در پي داشت اما، آنچه براي ما اهميت دارد نوع برخورد و رفتار حکومت با گروه طالبان مي باشد. حکومت اگر از يک طرف قاطعيت خود را در مواجه با گروه طالبان نشان مي دهد از طرف ديگر، موارد زيادي وجود دارد که نشان از رفتار ساده و تساهل ‎گرايانه حکومت با گروه طالبان است.

ميرآدم، مسئول مالي گروه طالبان در ولسوالي پچيراکام ولايت ننگرهار با يک چک ده ميليون کلدار پاکستاني دستگير شده است. براساس گفته هاي ولسوالي پچيراکام هفت روز پيش به مقامات حکومت وحدت ملي در کابل خواسته ‎اند تا چرخبالي به منظور انتقال ميرآدم به اين ولسوالي بفرستد اما، تا هنوز هيچ پاسخي از سوي مقامات حکومت وحدت ملي دريافت ننموده است. موفقيت مبارزه با تروريسم و دهشت ‎افکني بستگي زيادي به کشف منابع مالي آن ‎ها دارد. اکنون مسئول مالي گروه طالبان دستگير شده است اما، حکومت اراده کافي براي آوردن او به کابل ندارد. اين نشان مي دهد که حکومت وحدت ملي تمايل جدي براي مبارزه و پاسخ قاطع به حملات و دهشت ‎افکني گروه طالبان ندارد. اميرآدم، مسئول مالي گروه طالبان مي تواند يک منبع اطلاعاتي به شمار آيد تا حکومت از منابع مالي گروه طالبان اطلاع حاصل نموده و براي قطع کمک هاي مالي اين گروه اقدامات را روي دست گيرد.

چند روز بعد از سخنراني رئيس جمهور غني در پارلمان کشور هيئت از گروه طالبان وارد پاکستان شد. گروه طالبان اين خبر را با انتشار اعلاميه ‎اي بيان نموده بود. آن ها گفته بود که اين هيئت با مقامات پاکستاني در قبال مشکلات مشترک مذاکره مي کند. مشکل مهاجرين يکي از موارد بود که گروه طالبان به آن اشاره نموده بود. اين مسئله دو چيز را نمايان مي سازد. اول؛ گروه طالبان به عنوان يک گروه شورشي و دهشت ‎افکن با فرستادن هيئت به منظور مذاکره بر سر مشکلات دو کشور در صدد ايجاد يک حکومت موازي است. قبل از اين، اين گروه خواهان گرفتن ماليات از شرکت ‎هاي مخابراتي بود. تحليل ‎ها اين بود که اين گروه در صدد ايجاد يک حکومت موازي است. در همان زمان زمزمه هاي مربوط به انتقال شوراي کويته به داخل خاک افغانستان نيز به گوش مي رسيد. اما به بنا به دلايلي اين گروه موفق به انجام اين کار نشد. در هر صورت، رفتارهاي گروه طالبان نشان مي دهد که آن ‎ها همچنان در صدد ايجاد يک حکومت موازي در افغانستان است. اين تهديد جدي متوجه حکومت وحدت ملي است. اين تلاش گروه طالبان تهديد براي حيات حکومت و قانون اساسي فعلي افغانستان به شمار مي رود. دوم؛ ظاهرا اين هيئت از سوي حکومت پاکستان پذيرفته شده است. اگر چه مقامات پاکستاني از اظهار نظر صريح در اين مورد اجتناب نموده است اما، شواهد وجود دارد که اين کشور هيئت گروه طالبان را پذيرفته بود.

انتظار مي رفت که حکومت افغانستان با توجه به رويداد خونين کابل و رد کردن دعوت حکومت افغانستان از سوي گروه طالبان مبني بر گفتگوي رو در رو واکنش جدي نشان دهد اما، حکومت در اين مورد سکوت پيشه نمود.

از ديگر موارد اگر بگذريم نمي توانيم انکار نمايم که تأخير در انتقال ميرآدم، مسئول مالي گروه طالبان با يک چک ده ميليون کلداري پاکستان و عدم پاسخ به درخواست مقامات ولايت ننگرهار نشان روشن از سياست تساهل ‎گرايانه حکومت در قبال گروه طالبان است. نخبگان سياسي اين مسئله را بايد بپذيرد که جنگ با گروه طالبان وارد فاز جديد شده است و گروه طالبان جنگ را بر صلح ترجيح داده است. پاسخ ندادن به درخواست مقامات ننگرهار اين فرصت را براي گروه طالبان فراهم مي سازد تا با سازماندهي حملات مسئول مالي خود را آزاد نمايد. در آن صورت، حکومت فرصت بزرگي را براي کشف و فهم منابع مالي گروه طالبان از دست داده است.

مسئله اما، به همين جا خلاصه نمي شود. رئيس جمهور غني در سخنراني خود اعلان نمود که برخي از گروه طالبان دشمن مردم افغانستان است. اما، در اين مورد توضيح نداد که کدام شاخه گروه طالبان دشمن مردم افغانستان است. اما، به نظر مي رسد که جريان اصلي گروه طالبان که در حملات خونين کابل دست داشته ‎اند دشمن مردم پنداشته نمي شود. زيرا، دفتر سياسي اين گروه همچنان در قطر فعال است و اين گروه از اين مجرا فعاليت گسترده براي جمع آوري کمک مالي مي کند. اگر جريان اصلي گروه طالبان دشمن مردم افغانستان پنداشته مي شد حکومت وحدت ملي از حکومت قطر مي خواست تا دفتر اين گروه را بسته نموده و فعاليت را متوقف سازد. حکومت تا هنوز چنين درخواستي از حکومت قطر ننموده است. بنابراين، اين مسئله نيز گويايي آن است که حکومت همچنان با وجود حمله خونين اين گروه در کابل چشم اميدي به گفتگوي صلح و آمدن گروه طالبان در پاي ميز مذاکره دارد. ‎

بعد از اعدام شش تن از تروريستان و اعضاي گروه طالبان در کابل؛ گروه طالبان نسبت به آن واکنش نشان داد و بيان داشت که انتقام خون آن ‎ها را از حکومت وحدت مي گيرد. اين واکنش گروه طالبان بيانگر آن است که اين گروه در هفته ‎ها و ماه ‎هاي پيش رو حملات بر کابل و ولايات ديگر سازماندهي خواهد نمود. اين به معني تشديد جنگ ميان حکومت و گروه طالبان است. حکومت هر نوع سياست را در پيش گيرد گروه طالبان از حملات دهشت ‎افکنانه و تروريستي خود دست نمي کشد.

در پايان اين نوشتار يکبار ديگر بايد متذکر شوم که مبارزه با گروه طالبان زماني به پيروزي مي رسد که منابع مالي اين گروه قطع گردد. ميرآدم، مسئول مالي اين گروه اطلاعات زيادي را در دست دارد که به حکومت افغانستان کمک مي کند که تا اقدامات را براي قطع منابع مالي اين گروه روي دست گيرد. بعد از سخنراني رئيس جمهور غني در ششم ثور دگرگوني جدي در برخورد و مواجه حکومت با گروه طالبان به چشم نمي خورد. دفتر سياسي اين گروه در قطر همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد. ميرآدم منتظر حمله گروه طالبان است تا از چنگ حکومت رهايي يابد و براي گروه طالبان منابع مالي جديد پيدا کند. حکومت اما، نظاره ‎گر اين رويداد هاست تا اين گروه يکبار ديگر حمله خونين را سازماندهي نموده و جان تعداد زيادي از شهروندان کشور را بگيرد.

موضوع : اخبار