اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

نارضایتی مردم، خشم بی حد پاکستان، و بی تفاوتی امریکا، ختم میعاد دو سال توافق سیاسی، اختلافات درونی هر دو رییس، آمدن حکمتیار و انتظار داشتن منصب و ناکامی حکومت در امر تدویر لوی جرگه و تعدیل مواد قانون اساسی همه عناصری است که مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال می برد.

 

حکومت وحدت ملی نتوانست حداقل چند ماده کوچک موافقتنامه شخصی خود را بخاطر قوام نظام و دوام حکومت شخصی شان عملی سازند تا میدان را هموار وتوسن حکومتداری را در آن به جولان در آورند. حال که میعاد موعود یعنی تکمیل دو سال عمر موهوب جان کری به پایان رسید بار دیگر این سوال مطرح می شود که بعد از ماه سنبله یا گذشت دو سال از حکومتداری و موافقتنامه دو رییس ناراض از هم سر نوشت این حکومت ایتلافی بکجا خواهد کشید؟

 

بیایید از دیپلماسی و تحلیل و توجیه بی نتیجه به یک سلسله واقعیت های اشاره کنیم که پایان این حالت را به ما نوید می دهد پایان حکومت وحدت ملی و یا سقوط پشه بال کشیده در فضای غبار آلود و زهر آگین سیاست جهان و منطقه.

 

مساله دو سال و مواد موافقتنامه چیزهایی است که همه نویسندگان به آن اشاره می کنند و اما من به زوایا و گوشه های فراتر از آن اشاره می کنم. اینکه اگر باداران راضی بوده چه بی سند و چه با سند می شد مرکب حکومتداری را قمچین زد و به زور و اکراه براه اش انداخت اما حالا طوری معلوم می شود که جناب داکتر اشرف غنی رییس جمهور باید تاوان جسارت ها و چرخش های سیاسی را بدهد. جسارت پاکستان ستیزی و چرخش دوستی بی تناسب با هند دشمن منطقه ای پاکستان یعنی دور زدن دوست استراتیژیک امریکا از نظر من خالی از پیامد نیست ما نند پیامد سفر داوود خان به سعودی.

 

من یکی از مخالفان سرسخت سیاست اشغالگرانه پاکستان در افغانستان هستم اما این را هم می دانم پاکستان در این بازی ها تنها نیست. اگر اشاره امریکا این ولی نعمت پاکستان نباشد پاکستان به تنهایی بازیگر منطقه نخواهد بود لذا فکر می کنم سیاست های اخیر اشرف غنی مانند سیاست زعمای قبل از وی برایش تعیین سرنوشت باشد.

 

در این نوشته بازیگران را منحیث فاکتور های پسندیده امریکا برای شما یادداشت می دهم. اول تشویق هند و افغانستان به کمک نظامی که هند بدهد و افغانستان بگیرد؟ هر سیاستمدار افغانستان که این بالای این تشویق ها مکث نکند سیاستمدار نیست. مثلا هند برای افغانستان تجهیزات نظامی می دهد به عبارتی از تانک ها و چرخبال های فرسوده روسی است و این کمک بالطبع افغانستان را به روس ها پیوند می دهد تا یدک ها و تجهیزات نظامی مورد نیاز را در آینده از روس بگیرند. کدام عقل سلیم باور می کند که امریکا عمدا افغانستان را به دامن روس ها می اندازد. اگر سلاح هندی که همان سلاح روسی است است از ضرورت های حکومت افغانستان بود پس چرا امریکا انبارهای از این سلاح ها را زیر نام دی دی آر (DDR) جمع آوری و آتش زد. امریکا اینجا بچه ها را آزمایش می کند که تا چه حد آینده نگر اند و به قضایای منطقه نگاه ژرف و تیزبین دارند.

 

از نظر شما از بین سه کشور هند، پاکستان و افغانستان کدام یکی جگر گوشه امریکا است؟ از نظر من پاکستان برای امریکا اسراییل دوم است. همانطوریکه اردوی اسراییل از رهگذر سلاح و تجهیزات مدرن تقویت می گردد، اردوی پاکستان هم زیر حمایت مالی امریکا است. البته همکاری های استخباراتی و شبکه سازی ها در جهان نیز جزو برنامه های مشترک امریکا و پاکستان است لذا خیلی خوش باورانه خواهد بود که بپذیریم امریکا بخاطر منافع هند و افغانستان، پاکستان را زیر فشار قرار می دهد. لذا سیاست های اخیر حکومت افغانستان بخصوص محمد اشرف غنی افغانستان را به ایران و روسیه نزدیک می سازد که دورنمای خوبی برای امریکا ندارد. درست است که بندر چابهار برای افغانستان مزیت هایی دارد اما در مجموع سیاست گرایش به ایران و روسیه به مزاج آمریکا خوب نمی اید. اگر گفته شود سفر اشرف غنی بدنبال سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به هند صورت گرفته و شاید چراغ سبز امریکا کار خود را کرده باشد اما بر مسوولان دولت ها است تا منافع ملی خود را درک و بر مبنی مصلحت های منطقی کار کنند.

 

سفرهای پی هم اشرف غنی در روزهای نخست به پاکستان و ملاقات های غیر متعارف با رییس استخبارات نظامی پاکستان هم بر این شایعه ها مهر تایید گذاشت که گویا برخی مصارف کمپاین انتخاباتی ایشان از طرف شخصی جنرال راحل شریف پرداخته شده بود به همین دلیل اشرف غنی از رفتن به دفتر غیر همتای غیر رسمی خود عار نداشت و البته در مقابل وعده های هم سپرده بود که اساسی ترین آن حل و فصل معضل خط دیورند بود اما جنجال نظامی های افغانستان در مرز تورخم با نظامیان پاکستان اعتماد استخبارات پاکستان را نسبت به اشرف غنی کاهش داد و این امر باعث آن شد تا هر دو جهت در مسیر مخالف قدم بردارند. حالا حکومت وحدت ملی سخت ترین چلنج ها را باید پاسخ گوید.

 

زمینه سقوط حکومت وحدت ملی و ایجاد حکومت موقت: نارضایتی مردم، خشم بی حد پاکستان، و بی تفاوتی امریکا، ختم میعاد دو سال توافق سیاسی، اختلافات درونی هر دو رییس، آمدن حکمتیار و انتظار داشتن منصب و ناکامی حکومت در امر تدویر مجلس بزرگان (لوی جرگه) و تعدیل مواد قانون اساسی همه عناصری است که مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال می برد و ناظران خارجی هم به این عقیده اند که بالای 50 درصد مردم از حکومت وحدت ملی ناراضی اند.

 

جلسات مقدماتی شورای والیان همه می تواند جرقه برای ایجاد شورش و بغاوت مردم در برخی ولایات شود که بیدرنگ به عمر حکومت نقطه پایان می گذارد و زمینه ایجاد حکومت موقت را نیز مساعد می سازد و تا جاییکه به بیرون ها درز کرده است. زلمی رسول و محمد یونس قانونی عناصر عمده حکومت انتقالی پیبینی شده اند که در صورت مخالفت بیشتری مردم حکومت موقتا اعلام و زمینه برگزاری یک انتخابات دیگر را مساعد سازند .البته تمام مراحل که در عراق طی شده نیز در افغانستان نیز طی مراحل می گردد تا این ملت از شوخی و حرکت بلاز مانده به فیصله های جامعه جهانی تن دهند لذا احتمال سقوط حکومت وحدت ملی و ایجاد حکومت موقت خیلی زیاد است.

موضوع : اخبار