اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

متاسفانه تاکنون و با وجود مجموعه جنایاتی که طالبان و شبکه حقانی در کابل و سایر شهرها انجام دادند، حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان نتوانستند تعریف روشنی از دهشت افکنی و شبکه های تروریستی داشته باشند.

زمینه سازان انتحار و انفجار در کشور، کسانی هستند که زیر عنوان ستون پنجم، خیانت ها را در افغانستان زمینه سازی می کنند. وگرنه دشمن اینقدر قدرت ندارد که هر لحظه خواسته باشد، بیاید و مطبوعات و هرچهره در افغانستان را مورد حمله قرار دهد.

جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی در برنامه «فراخبر» گفت: دلیل هدف گرفتن کارمندان رسانه، توسط طالبان این است که صداهای عدالت خواهی که توسط اصحاب رسانه بلند می شود هیچگاه توسط حکومت و دولتمردان بلند نمی شود. صدای رسانه ها هزاران باربلند تر از دستگاههای دولتی و سایر نهادهایی است که در داخل دولت افغانستان اعم از قواهای سه گانه فعالیت می کنند. چرا که بدون محافظه کاری، به خاطر عدالت و آگاهی مردم کا رمی کنند. دشمنان ما در حال تغییر شیوه جنگ خود هستند. آنها حالا کسانی را نشانه می گیرند که جنایات شان توسط آنها افشا می شود.

وی با بیان اینکه حکومت در مقابل دهشت افکن های مختلف در افغانستان ضعیف عمل می کند، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون و با وجود مجموعه جنایاتی که طالبان و شبکه حقانی در کابل و سایر شهرها انجام دادند، حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان نتوانستند تعریف روشنی از دهشت افکنی و شبکه های تروریستی داشته باشند. هیچگاه نتوانستند شبکه حقانی را به عنوان شبکه تروریستی و یک شبکه دهشت افکن به سازمان ملل متحد و پاکستان معرفی کنند و به آنها پیشنهاد کنند که دروازه های این شبکه بسته شود. حتی بعد از حمله اخیر در کابل ندیدیم که نهادهای امنیتی افغانستان بیایند و بگویند که این کار شبکه حقانی است. مجموعه حوادث خونینی که در کابل و برخی ولایات افغانستان مخصوصاً ولایات شرقی و شمالی افغانستان انجام شده، به طور خاص، شبکه خفاش حقانی انجام داده است. متاسفانه برخورد حکومت ما و نهادهای امنیتی ما در این زمینه بسیار ضعیف بوده است.

کوهستانی، در خصوص عاملان حملات اخیر در کابل بیان داشت: در این هیچ شکی نیست که کسانی که ترورها را در شهر کابل انجام می دهند، افرای هستند که از زندان بگرام رها شده اند. در این مورد، اطلاعات کافی دارم. گروه هایی که در کابل حملات انتحاری را سازمان دهی می کنند، انفجار را سازمان دهی می کنند، زندانی های بگرام هستند، که یک دوره از زندان را پشت سر گذاشته اند و با مجموعه از تجارب آمده اند و سازمان دهی این عملیات را در کابل برعهده دارند. نهادهای کشفی و استخباراتی ما باید این موضوع را جدی بگیرند و اقدام کنند. اگر نتوانند از این جنایات پرده برداری کنند، ارگانهای کشفی زیر سوال رفته و جای شان بیشتر از هر وقت دیگری در افکار عمومی مردم افغانستان خالی خواهد شد و نقش شان به صفر تقلیل خواهد یافت و اعتماد مردم از آنها سلب خواهد شد.

این آگاه نظامی، در مورد دلیل قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اظهار کرد: متاسفانه سیاست های حکومت ما در طی این پانزده سال روشن نبوده است. ما از دشمن هیچ تعریفی نداشته ایم. هنوز که هنوز است ما از تروریزم و از طالبان و دهشت افکنان تعریفی نداریم. پاکستانی ها که خود از جمله تمویل کنندگان تروریسم هستند، طالبان را به نام دهشت افکنان می شناسند اما ما آنها را به عنوان برادران خود می شناسیم، ما به نام مخالفان سیاسی خود می شناسیم.

کوهستانی، زمینه سازان انتحارها و انفجارها را ستونهای پنجم می داند و می گوید: متاسفانه کسانی در نظام قرار گرفته اند که کار را نمی فهمند، کسانی هستند که آگاهانه زیر بار مسوولیت های پاکستان و دیگر کشورها قرار دارند، از بستر پاکستان آمده اند، چهره و شخصیت شان در پاکستان شکل گرفته است، پیوند زیر زمینی با این کشور دارند و نفوذ معنوی پاکستان برسرشان است. کسانی هستند که برای سیاست گذاری های بعدی در افغانستان و تدام حیات خود معامله می کنند. بحران را در کشور به نفع خود می بینند. کسانی هستند که از وضعیت موجود جنگ و خونریزی سود می برند و قاچاق مواد مخدر می کنند. اینها کسانی هستند که باید به عنوان کسانی که در جنگ خیانت کرده اند محکمه شوند. اینها کسانی هستند که زیر عنوان ستون پنجم، آگاهانه، ناخودآگاه یا در بدل امتیازات، این خیانت ها را در افغانستان زمینه سازی می کنند. وگرنه دشمن اینقدر قدرت ندارد که هر لحظه خواسته باشد، بیاید و مطبوعات و هرچهره در افغانستان را مورد حمله قرار دهد.

موضوع : اخبار