اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

وضعيت نابسامان و بي ثبات فعلي مي طلبد که سران حکومت وحدت رفتارهاي ملي از خود بروز دهند و تلاش نمايند که شکاف ها را بخوابانند.

 

در دوران کمپاين انتخاباتي همه نامزدان رياست جمهوري سخن هاي شيک و شسته و رفته مي زدند. عدالت اجتماعي، برابري، حقوق شهروندي، دموکراسي و حقوق بشر از مفاهيم بود که سر زبان ها بود. اگر چه همه کانديدان رياست جمهوري، سخن شيک مي گفتند اما، توجه اکثريت شهروندان افغانستان متوجه کانديدان پيشتاز بود. اشرف غني احمدزي و عبدالله عبدالله دو کانديد بود که بيش از همه توجه را به جلب نمود و در نهايت بيشترين رأي را نيز همين دو از آن خود نمود. در نهايت امر، قدرت سياسي بر اساس توافق سياسي ميان اشرف غني، رئيس جمهور و عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه تقسيم گرديد. سخن اين دو انتظارات را ميان شهروندان افغانستان خلق کرد. با گذشت بيش از دو سال از شکل گيري حکومت وحدت ملي اما، انتظارات مردم و شهروندان افغانستان پاسخ داده نشده است.

 

برابري افغان ها و حذف سياست حذف از جمله شعار هاي شيک رييس جمهور و رييس اجراييه بود. اما به بسياري ها، از نحوه مقرري هايي که در اين مدت صورت گرفته راضي نيستند و آن را خلاف آن چيزي نشان مي داند که آنها شعار داده بود. اگر از کارمندان دولت در ادارات مختلف بررسي صورت بگيرد بدون شک اين نکته برملاتر مي شود. اين مسأله ما را به اين باور مي رساند که در افغانستان هنوز محدود انديشي هاي قومي و سمتي غلبه دارد و اين تفکر سياست ها و راهبردهاي ملي را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين مورد به چند نکته اشاره مي کنم.

 

اول؛ در سياست افغانستان قوم به عنوان يک عنصر فعال از دير باز مطرح بوده است. از اساسا جنگ ها و منازعات خونين که در گذشته تجربه نموده ايم، بخش شان به خاطر شکاف هاي قومي ميان گروه هاي قومي بوده است. جهت گيري ها و تعامل هاي سياستمداران ما در بيش از يک دهه گذشته را عنصر قومي مشخص مي نموده است. اگر چه در مواردي زيادي تلاش شد که نخبگان سياسي بر اساس منافع شخصي خود عمل نمايد اما شکست هاي آن ها در نهايت سبب شد که دوباره به دامن قوم بخيزد. با اين حال، در سال هاي اول حکومت جديد( 2001 ميلادي تا 2009) کمتر موردي ديده شده است که گروه هاي قومي در افغانستان در برابر هم صف آرايي نمايد. همه به نوعي در اتحاد در برابر گروه هاي تندرو و دهشت افکن قرار گرفته بودند. احساس همه گروه هاي قومي يکي و مشترک بود. همه فکر مي کردند که دشمن مشترک و اهداف مشترک در پيش رو دارند.

 

از 2009 به اين سو تغييرات در نگرش ها و جهت گيري هاي نخبگان سياسي در رأس قدرت در برابر گروه طالبان به وجود آمد که سبب دگرگوني ها در بافت اجتماعي جامعه نيز شد. از آن زمان به بعد بيش از آن که همگرايي در ميان گروه هاي قومي تقويت شده باشد، هر روز تضعيف شده است. گروه هاي قومي در افغانستان احساس داشتن دشمن مشترک ندارد. ديوارهاي اعتماد نازک و نازک تر شده است. اعلان کابينه از حکومت وحدت ملي و رأي نياوردن کانديد وزيران هزاره و ازبيک تبار اما، شکاف هاي قومي را فعال تر ساخت. واکنش هاي که بعد از رد شدن نامزد وزيران هزاره و ازبيک تبار صورت گرفت بيانگر فعال شدن دوباره شکاف هاي قومي است. اين شکاف با ليست مقرري هاي رئيس جمهور در اداره امور تشديد يافت. همه انگشت انتقاد بالا نمود و رئيس جمهور را متهم به قومگرايي نمود.‏

شکاف قومي يک شکاف تاريخي است. بدين معني که از دير باز، وجود داشته است و فعال بوده است. اما درجه و ميزان فعال بودن آن بستگي عام و تام با رفتار نخبگان سياسي داشته است. رفتار هاي فاشيستي نخبگان سياسي شکاف قومي را فعال و فعال تر نموده است. رفتار هاي ملي نخبگان سياسي اما، نتيجه مطلوب داشته است و شکاف هاي قومي را کمرنگ نموده است.

 

در کنار شکاف قومي که اين روز ها فعال گرديده است به نظر مي رسد که شکاف جنسيتي نيز فعال شده است. تظاهرات تعدادي از زنان در کابل مبني بر عدم حضور زنان در کابينه حکومت وحدت ملي نشانگر فعال شدن شکاف جنسيتي است. اين شکاف مبتني بر تقسيم پايدار جمعيت بر مبناي زن و مرد است. از شکاف قومي تاريخي است. شکاف جنستي اما ساختاري است. شکاف قومي اگر بوي کهن سنت و قبيله گرايي را مي دهد، شکاف جنسيتي بوي خوش تحول و دگرگوني را به همراه دارد. شکاف قومي اگر ويران گر بوده است. شکاف جسنيتي اما، ويرانگر نيست. شکاف جنسي رابطه مستقيم با ميزان آگاهي دارد. افزايش آگاهي زنان باعث شده است که سخن از سهم خود فارغ از قوم بزند.

خواست زنان واضح و روشن است. آن ها مي گويد که در انتخابات 38 در صد اشتراک کنندگان را زنان تشکيل مي دادند. حالا که حکومت تشکيل شده است بايد سهم زنان داده شود. در اين سخنان سهم يک قشر اجتماعي مطرح است. هيچ سخني از سهم زنان يک قوم زده نشده است. اين تظاهرات مي تواند آغاز بيرون شدن از لاک قومي باشد. اما بيرون شدن از لاک قومي همان طور که در بالا گفتيم رابطه مستقيم با رفتار نخبگان سياسي و رفتار فرهنگيان جامعه دارد. تقاضاي زنان دو پيام مشخص دارد.

اول؛ اين که تقاضاي زنان نشان مي دهد که حکومت وحدت ملي تا هنوز کاري جز فعال نمودن و شعله ور نمودن شکاف ها نکرده است. شکاف قومي که از گذشته هاي دور فعال بود، فعال تر گرديده است. در کنار آن، شکاف جنسيتي و اقتصادي نيز فعال گرديده است. اين مي تواند زنگ خطري براي حکومت باشد. به خصوص اگر اين شکاف ها به صورت متراکم در آيد و در يک راستا عمل نمايد. دوم؛ تقاضاي زنان مي تواند نقطه اميدي باشد براي بيرون شدن از لاک قومي. نقطه اميد آن به اين خاطر است که در شکاف جنسيتي کمتر خشونت و ويرانگري نمايان است.

 

بنابراين، حکومت بايد اين خواست ها را جدي بگيرد. اين خواست ها نشانه اي فعال شدن شکاف هاست. شکاف ها جهت گيري ها را مشخص مي کند و به رفتار ها انسجام مي بخشد. رفتار هاي وحدت گونه مي تواند خطري براي حکومت باشد. وضعيت نابسامان و بي ثبات فعلي مي طلبد که سران حکومت وحدت رفتار هاي ملي از خود بروز دهند و تلاش نمايد که شکاف ها را بخواباند. فعال شدن شکاف ها آن هم از نوع سنتي اش به سود هيچ کس نيست. ويرانگري هاي گذشته که ناشي از شکاف هاي قومي بوده است، خود دليل همين مدعا است.‏

موضوع : اخبار