اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عربستان سعودی، حمله های انتحاری در کابل و کنر را تقبیح کرده و تمامی این حمله ها را زیر چتر حملات تروریستی لقب داد. برای مردم جهان سوال هایی پیش آمده است که راز این تقبیح پس از سال ها سکوت، آن هم در برهه ای حساس از زمان که زنگ صلح در منطقه به صدا درآمده چیست؟ چرا عربستانی که تا به حال محکوم به حمایت از تروریست ها بود حالا آنها را تقبیح و محکوم می کند؟

 

سالم حسنی عالم دینی در برنامه «آماج» گفت: عوامل متعددی می تواند در لب به تقبیح گشودن عربستان سعودی ازحمله های طالبان در افغانستان تاثیر گذار باشد. می دانیم که عربستان سعودی به عنوان یکی از محوری ترین کشورهای اسلامی و کشوری که در آن حرمین شریفین، مکه و مدینه واقع است، تاثیر خود را همواره در منطقه داشته و دارد.

 

وی،در خصوص دلیل تقبیح گروه های تروریستی در افغانستان از جانب عربستان گفت: تقبیح فعلی عربستان، به این دلیل است که حمله های تروریستی که در حال حاضر در کشورهای مسلمان جریان دارد عربستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و ناآرامی هایی هم در داخل عربستان سعودی شاهد هستیم. عربستان سعودی برای اینکه بتواند با این تحرکات مقابله کند، به عنوان نمونه حرکت های تخریبی در افغانستان را تقبیح می کند و نگاه عربستان در این قضیه بیشتر داخلی است تا خارجی. یعنی این اعلان انزجار یا تقبیح عملیات تروریستی در افغانستان تا اینکه واقعا به بیرون از عربستان در افغانستان بازار مصرف داشته باشد یا کشورهای دیگر، نگاهش بیشتر به داخل عربستان است که می خواهد رفتن به این سمت و سوها را تحریم و تقبیح کند.

 

حسنی، جنبه مثبت تقبیح گروه های تروریستی را از جانب عربستان، چنین بیان کرد: ما فعلا به وضعیتی نزدیک می شویم که طالبان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و گروه هایی با حکومت پاکستان هماهنگ هستند و می خواهند بادولت پاکستان صلح کنند و گروههایی هستندکه تحت تاثیر کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای همسایه، می خواهند منازعه با افغانستان را ادامه دهند. برای اینکه این گونه گروه ها به نحوی مشروعیت دینی خود را از دست دهند و بحث اعلان جهاد آنها دیگر خریدار نداشته باشد، می تواند در جهت تضعیف مواضع آنها تاثیر گذار باشد.

 

این عالم دین، با انتقاد از عربستان برای حمایت خیزش های مردمی علیه دولت ها در کشورهای اسلامی گفت: عربستان سعودی گرچه تا به حال از لحاظ مالی کمک های پراکنده ای به افغانستان کرده است اما تا به حال گامی به نفع آرامش در افغانستان برنداشته است. بسیاری از گروه هایی که در برخی از کشورها دست به مقاومت و شورش می زنند خود را منتسب به فتواهایی می کنند که در عربستان صادر می شود. چون عربستان به نحوی پایگاه سلفیت است و بسیاری از این فتواهای سلفی ها از عربستان صادر می شود و بسیاری از این خیزش هایی که در کشورهای مختلف اسلامی علیه دولت ها صورت می گیرد، به نحوی به قرایت های سلفی برمی گردد. عربستان سعودی می توانست با یک سیاست گذاری دقیقتر حرکت های سلفی را که منجر به کشتار مردم در کشورهای مختلف می شد، تقبیح کند اما این کار را نکرد.

 

حسنی در پایان گفت: عربستان تا به حال از تکفیرها، کشت و کشتارها و قتل عام ها و انتحارها حمایت کرده است و تا به حال رویکرد تقبیح گروه های تروریستی را از آنها نداشتیم و تا به حال رویکرد تبلیغ سازندگی را از آنها نداشتیم که بخشی از آن به سیاست های منطقه ای و بخشی دیگر به نوع قرایتی که از اسلام در ذهن مفتی های عربستان وجود دارد، برمی گردد.

موضوع : اخبار