اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

رییس جمهور اشرف غنی در هشت مارس روز جهانی زن در صحبت هایی راجع به حقوق زن و وضعیت این حقوق در جامعه افغانستان پرداخت. وی به نکات مختلفی اشاره کرد و حایز اهمیت است که شاید این نکات در طول دهه گذشته کمتر مورد اشاره قرار گرفته است.

 

هاشمی اخلاقی در برنامه «بعد از خبر تمدن» گفت: از لحاظ مبانی حقوق زن و مرد در بین غربی ها و در بین کشورهای اسلامی تفاوت مبنایی وجود دارد. با غفلت از این نکته تصور می شود که امروزه روز جهانی زن به گونه ای است که در کشورهای اسلامی هم از این روز تجلیل می شود. اگر از این روز به عنوان روزی که زن های غربی از اسارت قدرتمندان و فرمانروایان و کارفرمایان بیرون شدند مطلوب است اما اگر تجلیل از روز جهانی زن به گونه ای باشد که نماد اعتراض باشد به آنچه که در کشورهای اسلامی نسبت به حقوق زن مطرح میشود این وارونه جلوه دادن مبانی حقوق در کشورهای اسلامی و کشورهای غربی است.

 

وی در ارتباط با روز جهانی زن گفت: بنابراین باید توجه کنیم که خواستگاه روز جهانی زن و هشت مارس ازغرب است و اگر هم قرار است که جشنی برای عبور از این چالش ها برای زنان گرفته شود، جایگاه آن در غرب است وباید آن جا گرفته شود. به خاطر اینکه در کشورهای اسلامی همواره حقوق زن محترم بوده و زنها در کشورهای اسلامی از حقوقشان به صورت درست برخوردار بوده اند.

 

هاشمی اخلاقی در خصوص علت برجسته سازی هشت مارس از سوی غربی ها در کشورهای اسلامی عنوان کرد: گرچه شاید این اعتراض به ذهن بیاید که زن ها در کشورهای اسلامی مورد خشونت قرار می گیرند این عملکرد مسلمانها ربطی به آموزه های متعالی اسلام ندارد. رییس جمهور در سخنانش در مورد این روز تاکیده کرد که اگر ما براساس خواستی که حقوق زن در غرب دارد ، در کشور های اسلامی و افغانستان عمل کنیم ما در رویارویی در مقابله با ارزشهای اسلامی قرار می گیریم و ناگزیر هستیم از ارزشهایی که غربی ها برای ما دیکته می کنند تقلید داشته باشیم.

 

وی در ادامه محورهای مختلف سخنان رییس جمهور را برشمرد: محور دومی که رییس جمهور مطرح کرد، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در تمام عرصه ها بود. وی مطرح کرد که انحصار رهبری از مردها را می شکنیم و زن ها در عرصه های مختلف می توانند حضور فعال داشته باشند و دست یابند.

محور بعد، در قانون اساسی حقوقی برای زنان در نظر گرفته شده است که منشا این حقوق آموزه های اسلام است. چنانچه در افغانستان مطابق با قانون اساسی نسبت به زنان عمل شود بخش عمده از خواست زنان برآورده می شود و قانون اساسی هم این خواست را در نظر داشته است.

موضوع بعدی که رییس جمهور مطرح کرد، شایسته سالاری بود که متاسفانه امروز در ادارات افغانستان کمرنگ است. وی تاکید کرد که شایسته سالاری حتی در بخش زنان انجام خواهد شد.

آخرین مورد سخنان رییس جمهور که به عنوان بشارتی برای زنان بود حمایت از حقوق آنها و ایجاد دانشگاهی زنانه و یک شفاخانه برای خانم ها بود.

 

وی تبلیغات غربی ها را برای حمایت از حقوق زن در تضاد با حقوقی که اسلام برای زن در نظر گرفته متفاوت دانست و افزود: فضای غالب در عرصه سیاست و اجتماع در افغانستان ارزشهای غربی است. در این سیزده سال کارهایی که غربی ها در افغانستان کردند و شعارهایی که آنها برای حمایت از حقوق زن در افغانستان دادند رنگهای بسیار زیبا و جذاب داشت. عده ای را به خود جذب کرد. به خصوص خانمها که با این شعارها فکر کردند می توانند با این شعارها پیشرو باشند و حقوقشان را در عرصه های مختلف بگیرند. اما پارادوکس اینجاست که زن مسلمان با توجه به کلیت نظام اسلامی و ارزشهایی که برای زن در نظر گرفته شده، ما می توانیم برای زنی که در کشورهای اسلامی زندگی می کند کرامت انسانی قایل شویم اما اگر ما معیارهای غربی را ملاک قرار دهیم با تضاد با آموزه های متعالی اسلام در عرصه های مختلف است. از طرفی دیگر هم با جامعه افغانستان که جامعه ای مسلمان و سنتی است در تضاد قرار می گیرد.

 

 

موضوع : اخبار