اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

افتتاح بند سلما، يکي از پروژه هاي زيربنايي افغانستان که به کمک هندوستان اجرا و به بهره برداري رسيد، يکي از نمونه هاي بزرگ همکاري هاي منطقه اي است که در طي چندين سال اخير شاهد بوده ايم.

هند شريک قدرتمند و بزرگ افغانستان است. هند بر خلاف بسياري از کشورهاي منطقه که گرايش هاي محکم ايدئولوژيک دارند، بزرگترين دموکراسي جهان است و دموکراسي در اين کشور ريشه عميق دارد. اين پروژه از که طرح آن در زمان داوود خان ريخته شده است و تا کنون به خاطر وضعيت نامساعد افغانستان اجرا نشده است، براي هزاران خانه روشنايي و هزاران جريب زمين را آبياري مي نمايد.

بند دوستي افغانستان و هند به معناي واقعي فراتر از يک پروژه اقتصادي در يک ولايت است. اين پروژه اولين نمونه از يک سرمايه گذاري دراز مدت در يکي از ولايت هاي بزرگ و مهم افغانستان است.

در آينده اي که افغانستان محيط به خشکه به هزاران نوع مشکلات جغرافيايي و … روبرو است، بند سلما يک دستاورد و يک کار مهم است. معضل به هدر رفتن آبهاي افغانستان و سرازير شدن آبها به کشورهاي همسايه در نبود مديريت دولتي، از مشکلات اساسي دولت افغانستان است. دولت تا هنوز نتوانسته استراتيژي واضحي براي آب هاي افغانستان داشته باشد. ميليونها متر مکعب آب بدون هيچ بازده و فايده اي از افغانستان خارج مي شوند و سرزمين هاي ديگران را سيراب مي کنند، در حالي که در افغانستان جز سيل و ويراني اثري بر جاي نمي گذارند.

نکته جالبي که در سخنان رئيس جمهوري به آن اشاره شد، موضوع فرهنگي در روابط هند و افغانستان بود. رئيس جمهوري به تاثير طريقه چشتيه به هند آن زمان سخن گفت. اين موضوع هر چند ناگشوده است و کمتر به آن پرداخته شده است، اما طرح آن از سوي رئيس جمهوري کاملا آگاهانه و با اهميت بود. افراط گرايي امروزين که سايه سنگين و شومش را بر منطقه افگنده از کشورهاي منطقه قرباني مي گيرد و ساکنان اين کشورها را در جنگ و خشونت و دهشت فروبرده است، به دليل کمرنگ شدن تفکرات عارفانه و مداراگرانه است.

آنچه در نيم قرن اخير شاهد آن بوده ايم، خشونتي بوده که نقابي از دين بر آن کشيده شده است و بر مردم حاکميت يافته است. در گذشته اين سرزمين خصوصا در گذشته اي که کشورهاي منطقه ارتباط عميق و وسيع فرهنگي با يکديگر داشته اند، مدارا و تساهل و تسامح در سايه دين رحمت و وحدت، اصلي انکار ناپذير بوده است.

همان اندازه که بازسازي اقتصادي افغانستان ضرورت دارد، به همان اندازه بازسازي فرهنگي اين کشور داراي اهميت است. در کشوري که سالهاي سال، افراط گرايي و خشونت ترويج شده است، برگشت به روح همپذيري و نرمي و لطافت عارفانه اي که همه مردم را به مهرباني و رافت فرامي خواند، مي تواند بنيان هاي افراط گرايي را که چنين وضعيتي را به وجود آورده است، متزلزل سازد.

رئيس جمهوري و دولت افغانستان بيش از هر امري بايد به همين بعد فرهنگي بازسازي توجه نمايند. هر امري که به خشونت و افراط گرايي منجر شود، به اندازه تروريسم و دهشت افگني خطرناک است. بدون ترديد عقب ماندگي اقتصادي و سياسي مردم در افغانستان ارتباط واضحي و جدي اي با افراط گرايي دارد.

حضور هند در چنين پروژه بزرگي در افغانستان، روابط عميق فرهنگي ميان افغانستان و هند و گذشته تاريخي اين دو کشور از هند يک کشور مورد پسند افغانستان  و مورد علاقه مردم افغانستان ساخته است.

 

 

موضوع : اخبار