اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حضور جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده امريکا در افغانستان، در ابتداي سال روان خورشيدي، موضع دولت وحدت ملي را تقويت کرد . وزير امور خارجه امريکا، دولت وحدت ملي را پنج ساله دانست و لوي جرگه را به عنوان مانعي براي ادامه عمر دولت وحدت ملي ندانست. او در نشستي که در مورد تطبيق موافقتنامه همکاري هاي استراتژيک ميان امريکا و افغانستان برگزار شده بود نيز شرکت کرد و بر ادامه همکاري هاي نظامي، اقتصادي و سياسي امريکا از افغانستان تاکيد کرد. وزير خارجه امريکا بر حکومت داري خوب و اصلاحات انتخاباتي نيز تاکيد کرد. جان کري گفت که مردم بر رهبران فاسد اعتماد نخواهند کرد و در چنين صورتي حکومت مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. اين مقام ايالات متحده امريکا بر ادامه حکومت دموکراتيک در افغانستان تاکيد کرد و گفت رسيدن به تمام ارزش‌هاي دموکراتيک کار آساني نيست. او گفته است که جامعه مدني و حقوق بشر در افغانستان قابل معامله نيست و اين دست‌آوردها از سوي ايالات متحده امريکا حمايت خواهد شد.

حکومت وحدت ملي، به نحوي محصول تلاش هاي جان کري، وزير امور خارجه امريکا است. حضور او در اين موقع که تلاش ها براي رسيدن به صلح با مخالفان از يک سو، و جنگ با آنها از سوي ديگر به شدت جريان دارد، و در عين حال دولت وحدت ملي نيز با سئوال ها و ابهام هايي در مورد ادامه حضور خود از سوي برخي ها روبرو است، تاکيدي بر حفظ دستاوردهاي دولت وحدت ملي است. اين بدان معنا است که دولت وحدت ملي بايد به هر صورتي که باشد، حفظ شود. اين دولت براي بيرون شدن از يک بن بست خطرناک در انتخابات رياست جمهوري به وجود آمد، ادامه آن نيز به خاطر حل بحران افغانستان توصيه شده است. به نظر مي رسد که تمايل چنداني براي تغييرات گسترده در شکل و شمايل دولت وحدت ملي وجود ندارد. اما توصيه هايي براي سران دولت وحدت ملي از سوي جان کري شده است. اين توصيه ها نيز بيشتر معطوف به کمک هاي بين المللي به افغانستان است. کمک هاي جهاني در افغانستان به خاطر حيف و ميل شدن در سيستم به شدت گرفتار فساد اداري در افغانستان، تا کنون بازدهي لازم را نداشته اند و نتوانسته اند از ميزان فقر، بيکاري، مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم افغانستان بکاهند. لذا شماري از توصيه هاي جان کري به رهبران افغانستان، تشويق و ترغيب آنها به مبارزه با فساد و دوري از فساد برمي گردد. دولت افغانستان بايد ثابت کند که توانايي جلب کمک هاي بين المللي را دارد و اين کمک ها در چرخه فساد اداري در افغانستان حيف و ميل نمي شود.

به طور کلي مي توان به سه موضوع اساسي در افغانستان در حال حاضر پرداخت: اول موضوع جنگ است که در اين روزها به شدت در حال داغ شدن است. در اين ميان حضور داعش در افغانستان جديدترين و جدي ترين تحول است. داعش خطري آرام ولي جدي در افغانستان است که در حال سربازگيري و تقويت مواضع خود است. هر چند مقامات نظامي و سياسي در افغانستان سعي مي کنند، خطر داعش را جدي جلوه ندهند، اما تحليل ها از خطر کاملا جدي اين گروه تروريستي در آينده خبر مي دهند. دوم موضوع صلح است که در اين روزها به شدت در جريان است. هر چند گفتگوهاي چهار جانبه به نتيجه اي نرسيده است و پاکستان نيز نتوانسته طالبان را به ميز مذاکره بکشاند، اما روي خوش نشان دادن حکميتار و تحولات ديگري که در اين زمينه رخ داده، صلح را نيز به موضوع قابل بحث در حوادث روز افغانستان مبدل کرده است. سوم موضوع حکومتداري است که افغانستان در بيش از يک سال اخير با چالش هاي جدي در اين زمينه مواجه بوده است. افغانستان بايد به هر صورتي که امکان دارد از اين نوع حکومت داري که عواقب آن را شاهد بوده ايم بگذرد. پيشتباني امريکا از دولت وحدت ملي و تاکيد بر مبارزه با فساد مواضع دولت افغانستان را تقويت خواهد کرد.

موضوع : اخبار