اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

سه هفته است که جنگ یمن با مداخله عربستان ادامه دارد. سه هزار نفر قربانی این جنگ شده اند. یمن کشوری است که در دهه اخیر صدمه های متفاوتی را از از آدرس گروه های تندرو اسلامی و جنگ های فرقه ای دیده است اما اینبار جنگی متفاوت را تجربه می کند. عربستان سعودی با تمام قدرت می جنگد. این نبرد و قدرت نمایی عربستان واکنش های متعدد جهانی را همراه شده است. سوال های اساسی که مطرح می شود عربستان به عنوان مهد اسلام با جنگ در یمن در پی چیست؟ آینده مناسبات سعودی با کشورهای سلامی با ادامه این جنگ چه خواهد شد؟ آیا این جنگ منافع بزرگ اقتصادی را به دامن عربستان سعودی می اندازد؟

 

موسی فریور استاد دانشگاه در برنامه «آماج» گفت: جنگ شومی که امروز در یمن شعله می کشد و تاروپود یک کشور اسلامی را تباه می کند نه تنها برای مردم مظلوم یمن بلکه برای جهان اسلام تکان دهنده است. افغانستان هم به عنوان یک کشور معروض به بحران که هنوز سرانجام بحران آن معلوم نیست، درد و رنج مردم مظلوم یمن را بیشتر از همه ملل اسلامی می تواند درک کند. من به همه خانواده های شهدای یمن اظهار تسلیت می کنم. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی در ایران و ایجاد حکومت جدید انقطاع و دو دستگی عجیبی در جهان اسلام حاکم شد. ایران و عربستان سعودی در جست و جوی این بودند که به شکل سنتی شیعه ها و سنی ها را در جهان اسلام مورد حمایت قرار دهند. که از جانب عربستان این به صورت نمایشی است و واقعیت ندارد بلکه برای رسیدن به منافع است.

 

فریور در ارتباط با علت جنگ نیابتی در یمن عنوان کرد: در نتیجه این رقابت نامشروع ملت مسلمان یمن است که متضرر می شود و هستی خود را بر باد می دهد. عربستان احساس می کند که ایران قصد دارد خود را به مرزهای عربستان برساند و اقلیتی از شیعه هم در داخل عربستان وجود دارد که خواه ناخواه از حوادثی که در یمن می گذرد متاثر شده اند و عربستان از این احساس خطر می کند.

 

استاد دانشگاه باز هم آمریکا را در این جنگ دخیل دانسته و گفت: در این جنگ حمایت های آمریکا از عربستان سعودی نمی تواند نادیده گرفته شود. آمریکا و دولت های اروپایی نمی توانند خود مستقیماً در جنگ یمن دست داشته باشند بنابراین از عربستان در این موضوع پشتیبانی می کنند.

 

وی در ارتباط با تاریخچه کارها و اهداف حکام عرب گفت: حکام عرب کسانی هستند که منبعث از اراده مردم خود نیستند بلکه اگر تاریخچه آنها را بخوانیم همه آنها آورده شده اند تا ترکی عثمانی را از بین ببرند، همه آنها در خدمت یهود ونصاری بوده اند و برای تضعیف اسلام و مسلمانان کار کرده اند. بدترین جنایتی که عربستان مرتکب شد و هرگز مسلمانان آن را نمی بخشند حمایت از رژیم جنایتکار عبدالفتا در مصر بود. رژیمی که مبتنی بر انتخابات لیبرال غربی و با حضور ناظرین بین المللی بود.عبدالفتا را همین شیخ های فاسد عرب تحریک کردند و یهود، آمریکا و غرب دست به یکی کردند و برای براندازی یک نظام مشروع که برخواسته از اراده مردم بوداقدام کردند و فاجعه آفریدند.

 

فریور معتقد است که به صراحت می توان گفت عربستان به هیچ وجه نه نماینده اهل تسنن است و نه از اسلام و مسلمانان نمایندگی می کند و افزود: اگر این کشور واقعاً در فکر مسلمانان و اسلام است اولویت از نظر شرعی بر هر مسلمان نجات فلسطین یا قدس اشغالی است. اگر عربستان به اسلام وفادار است که هزگز چنین نیست، باید از انقلاب مردم مظلوم فلسطین حمایت می کرد اما می بینیم که تشویق کننده های یهود در فلسطین همین شیخ های فساد عرب هستند. در جهاد افغانستان هم عین خیانت را حکام عرب مرتکب شدند. در پایان سقوط امپراطوری شوروی در جهاد افغانستان، شیخ های عرب به ایما و اشاره آمریکا نخواستند از مجاهدین حمایت کنند و کمکهای خود را قطع کردند و مجاهدین را تنها گذاشتند. حکومت مجاهدین را به رسمیت نشناختند اما طالبان را به رسمیت شناختند.

 

وی آمریکا را در پی خراب کردن اسلام و کشورهای اسلامی می داند و اظهار می کند: وقتی آمریکا می خواست توافقنامه هسته ای با ایران امضا کند و تحریم ها را از ایران بردارد، موجبات تشویش عربها را فراهم کرد. آمریکا با این کار بازی متناظر و دو گانه ای را انجام می دهد. با ایجاد این ترس در عربها می خواهد از آنها امتیازات سیاسی و اقتصادی و امثالهم را بگیرد. از طرفی دیگر ایران را با رقیبانش درگیر نماید. این نوع نگاه بسیار مهم است و کمتر در رسانه ها به آن پرداخته می شود.

 

این استاد دانشگاه در پایان گفت: فرمول ابدی آمریکا این است که «تفرقه بینداز و حکومت کن.» ما باید از این فرمول استعمار درس بگیریم. ما نباید شکار مداخلات مکارانه آمریکا، غرب و اسراییل شویم. جنگ موجود در یمن باعث بر باد رفتن زیر بناها در کشور یمن، متواری و مهاجر شدن هزارها یمنی مظلوم و بالاخره از بین بردن توانایی یک کشور اسلامی در برابر دشمن بزرگ اسراییل جنایتکار است.