اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از معیار های شناخت جواسیس مربوط به دشمنان افغانستان؛ توجه به اعمال و کردار تفرقه افگنانۀ آنان می باشد. سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” که بطور اخص استعمار کهنه پیخ انگلیس در مستعمراتش به کار می بست، به نتایج مطلوب می رسید. این سیاسیت بهم اندازی تبارها، قبایل، اقوام و ملیت ها، تا طبقات بهره کش و بهره ده در جهان وجود داشته باشد، تا دولت های ضد مردمی نفس بکشد، این سیاست از کارآیی درخور توجه برخوردار می باشد و عاملین تفرقه افگن را با همین معیار می توان شناخت.

 

انگلیس ها از آغازین روزهایی که پای شان در افغانستان باز شد، این سیاست به اشکال مختلف را بر ضد وحدت ملی ما اعمال کردند. تداوم آنرا طی دها سال به خصوص بعد از تجاوز امپریالیزم امریکا و شرکا در کشور -در ساحات گسترده- دیدیم و شنیدم.

 

حال احیای یک عامل انگلیس که بر ضد دولت امانیه (که مورد تائید اکثریت مردم افغانستان بود ه و هم اکنون و در آینده نیز خواهد بود) سازمان یافته شورش نمود و مزد بگیران انگلیس را گویا “رهبری” می کرد؛ کاری است در خور دقت و توجه. شماری از مردم نجیب شمالی نا خود آگاه توسط مزد بگیران ضد وحدت ملی به سمت و سوی احیای این عامل انگلیس [« بچۀ سقو» که در پشاور پاکستان عوامل انگلیس با وی تماس های مخفیانه برقرار کرده بودند ….] کشانده شده اند.

 

همانطوری که روس ها توسط خلقی ها مردم را کشتند و زندانی کردند و«امنیت» را در راستای تجاوز روس ها برقرار ساختند و راه را برای تجاوز سربازان روس و متحدانش هموار نمودند؛ انگلیس ها ده ها سال پیش این کار را توسط “بچۀ سقو” و دهاره اش انجام دادند. انگلیس ها این دزد و دهاره اش را به جان مردم انداختند تا امنیت استعماری را به نفع اجنت نازدانه اش (نادر غدار) که با سواد بود و جنرال و دارای هویت در دولت چپه شده امانیه؛ بر قرار سازد که ساخت. (امریکا نیزه با این شگرد شرایط را برای تجاوز به افغانستان تدارک دید. مجاهدین را تمویل و تسلیح کرد. این جنایتکاران هر چه از دست شان آمد در حق زن و مرد و کودک و جوان و پیردریغ کردند). بعداً طالب را به جان ما انداخت. چنانکه مردم آرزو می کردند «ای کاش سگ بیاید و دولت را بگیرد؛ مگر طالب نباشد». سر انجام دزدان دریایی با سگ ها شکاری شان آمده تا طالب (ربات های ساختۀ دست خودشان) را گویا «نابود کنند !) مردم آرزو می کردند دهارۀ دزدان “سقوی” نابود شوند. از آنجایی پلان ادارۀ افغانستان توسط خاندان نادر غدار در حال اجرا بود، نادر غدار و دار و دسته اش را وارد میدان نمود و نجات دهندۀ مردم از چنک «بچۀ سقو» که مرتکب جنایات غیر قابل باور در حق مردم شده بود، وانمود کرد و به این اجنتش «نجات دهندۀ مردم افغانستان» لقب داد.

 

بعد از تجاوز و اشغال افغانستان توسط امریکا و شرکا قبر این غدار را ترمیم و تزیین نمود. پسر عیاش و… را “بابای ملت” نامید و… در پهلوی حمیرا زن و پدر … دفن کرد. حال توسط یک مشت اجیر شدگانش اسکلت پوسیده و از همپاشیدۀ این دزد و یارانش را سرهمبندی نموده می خواهند از وی «زیارت نو» بسازد تا از محبوبیت شاه امان الله در میان مردم گویا بکاهد و تصویر ماندگار وی را از اذهان مردم به « پاک» سازد و نسل نو را باورمند به عامل بی سواد و رهزن خود سازد.