اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

علی احمد عثمانی که تا چند روز پیش در اتاق تدریس در دانشگاه هرات خاک می خورد و نای نفس کشیدن در حیطه های جمعی و اجتماعی را نداشت، به لطف برخی از افراد دلسوز هراتی به چوکی وزارت انرژی و آب رسیده است، طریقه راه رفتن خود را از دست داده بماند، که خود را طاووس هزاردستان علم سیاست می پندارد و بیایید و ببینید که چگونه در این حیطه حرافی می کند.

 

جناب عثمانی که امروز وزیر شده، بخود اجازه می دهد که در هر زمینه ای حتی سیاست که کاملا بدور از تخصص ایشان است، وارد شده و سران و متفذان این علم مطرح جهانی را بباد انتقاد بگیرد.

 

وزیر صاحب که در محفل هراتی ها در این شهر باستانی سخنرانی می کرد، بجای اینکه حد خود را بشناسد و در حیطه تخصص خود در وزارتخانه مربوطه به ایراد سخن بپردازد، وارد سیاست شده از هرگوشه سخنی برزبان راند تا به جناب داکتر اسپنتا رسید.

 

((در این مقال نمی خواهیم از داکتر اسپنتا دفاع کنیم که وی شخصی هرچند سیاستمدار اما نامرد در استفاده از موقعیت های ملی و شناخت دوستان است، که)) می خواهیم به این نکته اشاره داشته باشیم و از جناب عثمانی گله کنیم که چرا دامن مقدس تخصص را با سیاست زدگی و ورود در عرصه های کدر نیرنگ بنام سیاست آلوده می کند؟

 

(ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ جناب ﻭﺯﻳﺮ اﻧﺮﮊﻱ و ﺁﺏ خطاب به داکتر اسپنتا ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻮﺭاﻱ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻳﺪ اﻣﺮﻭﺯ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ!

ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ اﺧﻴﺮ ﺩاﻛﺘﺭ اﺳﭙﻨﺘﺎ ﺭا ﺯﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﺩﻩ ادامه داد: ﺷﻤﺎ اﺯ ﻛﺠﺎ می ﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺁﻳﺎ غیب گو ﺷﺪﻩ اﻳﺪ؟ اﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﺪا ﺁﻣﺪﻩ اﻳﺪ ﻳﺎ اﺯ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن؟)

 

جناب عثمانی نمی داند که هنوز مردم مشکلات زیادی در زمینه های انرژی و آب دارند. در حدود چهار پنجم این کشور از نعمت برق محروم اند و مردم هنوز به روش های سنتی از آب چاه و یا رودخانه ها بهره می گیرند، بجای اینکه بفکر رسیدگی و انگشاف در زمینه تخصصی وزارت باشد، خود را سیاستمدار می پندارد و وزارت رها کرده به سیاست روی آورده است. کاش در این زمینه بهره از ای هم در این زمینه از درایت و آگاهی می داشت.

 

اینکه امروز در کشور هرکسی برای خودش سیاستمدار شده حرفی دیگر است، اما هرگز انتظار نمی رود از متخصصانی که در حیطه های مختلف آبادانی و انکشاف کشور به درجه ای از علم رسیده اند، خود را تا سرحد کوچه و بازار پایین آورده مانند همه جاهلانی که دم از سیاست می زنند و در حقیقت از سیاست چیزی در چنته ندارند، خود را سیاستمدار بپندارد و در مسیر حیله گران به اصطلاح سیاستمدار راه برود!

 

اگر هرکسی در کشور در حیطه تخصصی و تجربی خودش گامی برای پیشرفت و آبادانی و خلاص شدن از شر بیگانگان بردارد، روزنه امید دوباره در دل های مایوس این مردم بلاکشیده به روشنی خواهد رسید.

 

متخصصان عزیز لطفا حد خود را بشناسید!