اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

قانون اساسی هیچ نقش سیاسی و حتی سمبولیک را برای خانم رییس جمهور پیش بینی نکرده است.

پیش از اینکه به اصل مطلب بپردازم باید خاطر نشان کنم که حضور و سهمگیری همسر اشرف غنی، رولا غنی در بیرون برای من قابل تحسین است.

البته اینکه زن تحصیلکرده و آنهم در پاریس دهه 1960 که دوره انقلاب آزادی زنان بود از یک طرف و منشا لبنانی و عیسوی وی از طرف دیگر در شخصیت ایشان تاثیر پایدار دارد ولی فعالیت های علنی وی در کشوری مانند افغانستان با سنت های عقب مانده قرون وسطایی و در حالیکه شوهر وی برای حفظ قدرت از هیچ عملی در جهت تقویت این نهادهای سنتی و دینی عقب مانده دریغ نمی کند سهمگیری رولا غنی درحالیکه کسی چهره خانم کرزی را ندیده بود گامی در راه حقوق زنان حداقل در بخش تعلیم و تربیت و کار در بیرون از منزل است و باید آن را قدر گذاشت.

در کشورهای دموکراتیک اگر رهبر دولت مرد باشد همسر وی در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه در داخل کشور و در خارج آن فعالیت دارد. همسران روسای دولت در مهمانی های رسمی دولتی در برخی اوقات همسران خود را همراهی می کنند گاهی هم در هنگام کنفرانس های بین المللی مانند ژ 20 یا ژ 8 همسران هم در هیات رییس دولت حضور دارند ولی هنگامیکه روسای دولت در سالون کنفرانس استند همسران شان از موزیم ها یا مکاتب یا نمایشگاه و غیره بازدید می کنند.

در هیچ موقعیتی و در هیچ کشوری خانم یک رییس دولت در کنفرانس ها و مذاکرات رسمی اشتراک نمی کند و چنین حقی را ندارند. تنها محلی که آنها شوهران شان را همراهی می کنند هنگام ضیافت رسمی است که قاعدتا یک شام است. در درون کشور اگر خانم یک رییس جمهور چنین دخالتی در فعالیت های سیاسی کشور انجام بدهد فعالیت هایی که در قانون اساسی صریحا به آن اشاره نشده باشد موجب بحران سیاسی بزرگی خواهد شد.

بعد از انتخابت ریاست جمهوری فرانسه یکسال قبل که امانوئل ماکرون انتخاب شد آوازه شد که اداره ریاست جمهوری یک بودیجه برای فعالیت های بانوی اول کشور اختصاص خواهد داد این خبر در مورد اعتراض رسانه ها و احزاب اپوزیسیون قرار گرفت چون در قانون اساسی چنین رولی برای همسر رییس جمهور پیش بینی نشده بود. 24 ساعت بعد سخنگوی رییس جمهور این خبر را تکذیب نمود.

دو روز پیش چشمم به عکس رولا غنی افتاد که درکنار شوهرش جلسه بین المللی پروسه کابل را ریاست می کرد. در مصاحبه ام با رادیوی صدای جرمنی تعجب خود را در این مورد بیان نمودم. یک دوستی عکس دیگری را از رولا غنی فرستاد و مدعی شد که وی در جلسات کابینه هم در جایگاهی برتر از معاونان رییس دولت و وزرا اشتراک می کند. تا جاییکه من اطلاع دارم قانون اساسی هیچ نقش سیاسی و حتی سمبولیک را برای خانم رییس جمهور پیش بینی نکرده است.

چنین رسمی در هیچ کشوری حتی در رژیم های اتوریتر وجود ندارد. در افغانستان نه در رژیم شاهی، نه در رژیم های بعد از آن چنین تعاملی وجود نداشته است. همه می دانند که اشرف غنی به شکل اتوریتر و با ملک شخصی دانستن قدرت دولتی بطور غیر قانونی غیر انتخابی حکومت می کند ولی آیا وی با این عمل خود شرایط را برای اینکه در آینده همسر وی به ریاست جمهوری برسد فراهم می سازد؟ فکر نمی کنم چنین باشد.

من که آرزو دارم روزی یک زن به ریاست جمهوری از طریق مراعات اصول ذکر یافته در قانون اساسی و سایر قوانین حتی اگر این قوانین ناقص و قابل اصلاح باشد برسد ولی قانون اساسی امروز برای یک زنی که مسلمان نیست یا مسلمان به دنیا نیامده و دارای چندین ملیت است اجازه این کار را نمی دهد. اشتراک رولا غنی در جلسات رسمی یا جلسات کابینه و یا سایر جلسات رهبری دولت و بطور خلاصه جایگاه سیاسی همسر رییس جمهور تا آنجایی که من می دانم در قانون اساسی و در هیچ یک از قوانین تعریف و پیش بینی نشده است.

به نقل از افغان پیپر، چنین رول سیاسی تخلف صریح از قانون اساسی است. در حکومت وحدت ملی کم نیستند افرادی که با حقوق و قانون سر و کار دارند آنها نمی توانند در این مورد به اشرف غنی گوشزد کنند؟ ممکن است که نه. یکی از کسانیکه با اشرف غنی سر و کار دارد تعریف می کرد که او به غیر از عقاید خود عقیده دیگری را نمی پذیرد و با خشونت و عصبانیت به مخاطب جواب می دهد. کی جرات دارد به او تذکر بدهد.

ولی من به این عقیده استم که اشرف غنی می داند که خود وی در تضاد و مخالفت با قانون اساسی قدرت را در دست گرفته، اپوزیسیون ضعیف و پراکنده است، او از حمایت بی دریغ آمریکا و قدرت حاکم اصلی در افغانستان برخوردار است بنابراین هر چه دلش می خواهد انجام می دهد ولی من یقین دارم که علیرغم ضعف بنیادی اپوزیسیون و بی برنامگی آنها بجز شعارهای قوم پرستانه، ملت برای همیشه این اتوریتاریزم و زیر پا گذاشتن قانون اساسی را نخواهد پذیرفت.

کریم پاکزاد