اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ثبات سياسي و اقتصادي بيش از چهار دهه است که از افغانستان رخت بربسته است و زندگي مردم افغانستان را متاثر ساخته است، اما اگر به سخنان ديروز رئيس جمهور غني در شوراي ملي با خوش بيني نگاه کنيم، مي تواند براي ما اميدواري هاي در مورد آينده ي سياسي و اقتصادي کشور خلق بکند.
هرچند رئيس جمهور در نشست مشترک و فوق العاده اش با نمايندگان شوراي ملي، با جزئيات صحبت نکرد و به کلي گويي اکتفا کرد، اما سر فصل هاي صحبت هاي رئيس جمهور حرف هاي تازه ي داشت و نشان مي داد که حمله ي تروريستي هفته ي گذشته بر رياست امنيت رجال برجسته، حکومت را تکان داده است و باعث شده است که حکومت تصميم بگيرد که تغييرات جدي در استراتيژي هايش بوجود بياورد.
در ابتداي اين نشست، رئيس مجلس نمايندگان از رئيس جمهور خواست که بنا بر مسئوليت هاي قانوني اش و مطابق به قانون اساسي کشور، استراتيژي امنيتي کشور را طرح بکند و به سرپرستي در ادارات دولتي پايان دهد. همچنان آقاي ابراهيمي از رئيس جمهور خواست که به دوسيه هاي تروريستان رسيدگي جدي صورت گيرد و از رهايي و تخفيف جرم شان جلوگيري شود.
حکومت قبلي کشور بعضي از کساني را که به جرم حملات تروريستي دستگير و زنداني شده بودند، آزاد کرد و گفته مي شود که يکي از حمله کننده هاي حادثه هفته قبل در کابل، نيز از سوي حکومت قبلي از زندان آزاد شده بود و بعد از آزادي دوباره به صف مخالفان حکومت پيوسته بود. رئيس جمهور غني اما در اين مورد حرف هاي تازه ي داشت.
بي موجب عفو نمي کنيم
يکي از نکته هاي مهم سخنراني ديروز رئيس جمهور، پايان دادن به رهايي و عفو زندانياني بود که به اتهام طراحي و اجراي حمله هاي تروريستي و يا همدستي با گروه هاي تروريستي دستگير و زنداني شده اند، رئيس جمهور با اشاره به اين موضوع گفت، دوران آنهاي که از عفو بي موجب برخوردار مي شدند ديگر پايان يافته است. رئيس جمهور همچنان تاکيد کرد که دولت متعهد است که تمام فيصله هاي محاکم و نظام عدلي و قضايي را به شمول اعدام، با قاطعيت و با اراده استوار اجرا نمايد.
مجازات عاملين حمله هاي تروريستي و ساير مجرمين و تبهکاران يکي از خواست جدي شهروندان از حکومت بوده است. به اين خواست شهروندان اما تا کنون کمتر پاسخ گفته شده بود. رئيس جمهور ديروز تعهد سپرد که در اين قسمت با قاطعيت عمل خواهد کرد. قاطعيت در اجراي حکم محاکم و نظام عدلي و قضايي کشور علاوه بر اينکه اعتبار و حيثيت نظام عدلي وقضايي را تثبيت مي کند و اعتماد و باور مردم را به نظام عدلي وقضايي افزايش مي دهد، وضعيت عمومي کشور را نيز بهبود خواهد بخشيد و به کاهش ارتکاب جرم و اعمال تبهکارانه منجر خواهد شد.
دروازه صلح براي هميشه باز نيست
يکي از خواست هاي هميشگي مردم و نمايندگان شوراي ملي از رئيس جمهور اين بود که تعريف روشن و دقيق از دوست دشمن ارائه کند تا براي مردم افغانستان روشن شود که چه کساني  دوست آنها هستند و چه کساني دشمن و با چه کساني صلح بکنند و با چه کساني جنگ. رئيس جمهور در سخنان ديروز خود هرچند بصورت جزئي و خيلي واضح به تعريف دوست و دشمن نپرداخت و خطوط اساسي سياست کشور و استراتيژي امنيتي را بصورت واضح بيان نکرد،  اما با وجود آن هم، نکته هاي که رئيس جمهور به آنها اشاره کرد مهم و اساسي بود و بسياري از اين نکته ها تازگي داشت.
رئيس جمهور دوستان افغانستان را اينگونه تعريف کرد:« دوستان افغانستان همه ي شهروندان کشور اعم از طرفداران نظام، بيطرفان و اپوزيسيون سياسي حکومت هستند که داراي ديدگاه و مواضع مختلف سياسي هستند، اما به منافع علياي ملي پايبندي دارند و در حد توان خود از آن حفاظت و حراست مي کنند.»
اما در قسمت تعريف دشمن، رئيس جمهور همه ي شاخه هاي گروه طالبان را به عنوان دشمن افغانستان ندانست و بخشي از آنها را در تعريف دشمنان افغانستان جا داد. رئيس جمهور در مورد تعريف دشمنان افغانستان گفت:« دشمنان افغانستان عبارت اند از گروه هاي اجير خارجي مانند داعش، القاعده و گروه هاي آدم کش حقاني و برخي از طالبان که از ريختن خون هموطنان خود لذت مي برند و به جنگ و دهشت افگني ادامه مي دهند، با اين تفاوت که هيچ راهي به گفتگو با اجيران خارجي وجود ندارد. اما؛ ما دروازه گفتگو را براي آشتي با آن عده از گروه هاي طالبان که حاضرند براي توقف خونريزي و بازگشت به صلح و ثبات به وطن شان همکاري کنند هنوز باز گذاشته ايم، هرچند اين فرصت براي هميش نخواهد بود.»
هرچند دشمناني را که آقاي رئيس جمهور غني در سخنانش بر شمرد، به گونه ضمني در ذهن همه ي مردم افغانستان به عنوان دشمن پنداشته ميشد؛ چون مسئوليت اکثر حمله هاي انتحاري و کشتار مردم افغانستان را  اين گروه ها به دوش گرفته اند، اما اين تعريف بصورت رسمي هنوز بيان نشده بود.
نکته ي ديگر اين تعريف اشاره به گفتگوهاي صلح دارد. دولت افغانستان سالهاست که به گفتگو و مذاکره براي صلح تاکيد مي کند، اما همواره از سوي مخالفان مسلح پاسخ رد شنيده است. رئيس جمهور نيز با اشاره به اين تلاش ها گفت که ما براي پايان بخشيدن به جنگ از راه هاي غير نظامي، در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي اتمام حجت کرده ايم.
رئيس جمهور در سخنان خود به وضاحت بيان کرد که ديگر با گروه هاي که اجير کشورهاي خارجي هستند و به خاطر منافع ديگر کشورها در افغانستان مي جنگند، گفتگو نخواهد کرد و دروازه صلح و آشتي تنهابراي بخشي از گروه طالبان باز است که تمايل به گفتگو و مصالحه داشته باشند. هرچند که رئيس جمهور تاکيد مي کند که اين فرصت نيز براي آنها هميشه فراهم نخواهد نبود و فرصت پيوستن به صلح براي يک مدت معين به آنها داده خواهد شد.
به سرپرستي پايان مي دهيم
اداره وزارت دفاع ملي و رياست عمومي امنيت ملي توسط سرپرست ها، باعث انتقاد شديد از حکومت شده بود و بسياري ها اختلاف هاي درون حکومتي را دليل معرفي نشدن نامزدهاي اين دو ارگان مهم دولتي مي دانستند، اما رئيس جمهور گفت که به زودي نامزد وزارت دفاع ملي و رياست امنيت ملي را به نمايندگان مجلس بخاطر تاييد صلاحيت معرفي خواهد کرد و به سرپرستي در ادارات دولتي پايان خواهد داد. رئيس جمهور همچنان گفت حکومت متعهد به آوردن اصلاحات و اجراي تعهدات خود است و اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور نيز آغاز شده است و انتخابات در وقت معين آن برگزار خواهد شد.
رئيس جمهور همچنان گفت براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور و ايجاد کار و شغل، تلاش ها جريان دارد و در کنفرانس بروکسل کشورهاي کمک کننده براي پنج سال آينده تعهدات شان را در راستاي تقويت حکومت داري خوب و انکشاف اقتصادي اعلان خواهند کرد. رئيس جمهور همچنان گفت کار پروژهاي بزرگي که در سال گذشته طرح ريزي شده بود، جريان دارد و وضعيت اقتصادي کشور را بهبود خواهد بخشيد.
اما عمل!
واکنش شهروندان به سخنان رئيس جمهور مثبت بود، اما همه يک نگراني عمده داشتند و آن عمل به اين گفته ها بود. بسياري از شهروندان معتقد بودند که اگر به اين گفته ها عمل شود تغييري خوبي در وضعيت کشور رونما خواهد گرديد و به ثبات سياسي و اقتصادي کشور کمک خواهد کرد. در گزارش ها و تحقيق هاي اخيري که از سوي برخي از نهادهاي رسانه يي انجام شده است، بيش از هفتاد فيصد از شهروندان کشور از عملکرد حکومت وحدت ملي ناراضي اند و گفته اند که رهبران حکومت به وعده هاي شان عمل نتوانسته اند، اکنون نيز يک بار ديگر اين نگراني ها در مورد صحبت هاي رئيس جمهور غني بوجود آمده است. زمان به ما نشان خواهد که آيا فصل گام گذاشتن به سوي ثبات آغاز شده است و گام هاي عملي در اين راستا برداشته خواهد شد و يا اينکه در حد حرف باقي خواهد ماند.