اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومتداری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض در چهارچوب قوانین موجود یک کشور است. حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در روند برآورده کردن نیازهای مردم یعنی به چیزهایی نظیر آب پاکیزه ، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه نیاز جدید دارند. با سخت هر برنامه باید بتوانیم بخشی از نیاز مردم را بر طرف کنیم.

 

حکومتداری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف امور اصلاحات و حکومتداری خوب کیفیت و نحوه انجام وظیفه مسوولان اداره های، شفافیت، پاسخگویی از مصرف بودجه سال است.

 

طبق دیدگاه برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد مختصات حکومتداری خوب، مشارکت ريال قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثر بخشی و کارآیی مسوولیت مالی، برابری، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگی های حکومتداری خوب را تشکیل می دهد. ظهور مفاهیمی از جمله حکمت داری خوب در افغانستان، بیانگر نقش حکمت داری خوب نشان دارن کارکرد اداره های به جهان و کشورهای کمک دهنده است که جامعه جهانی وقتی کمک های خود را به افغانستان می کنند و یکی از خواسته های حکومتداری خوب است که مهم ترین شاخصه آن مبارزه با فساد است و اکنون در چنین فضایی که همه مردم کشور ما از وضعیت فساد انتقاد می کنند.

 

در حال حاضر حتی در اقتصادهای افغانستان مبتنی بر بازار نیز از حکومت انتظار می رود که وظایفی را در راستای منافع عمومی انجام دهد. انتظار کاکردهای نظیر حفظ ثبات اقتصاد کلان، تامین کالاها و خدمات عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و فنی، جلوگیری از رکود بازار، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری، نشان از اهمیت اداره نوین حکومتی و مدیریت حکومت وحدت ملی است.

 

برخی دیگر صیانت از حقوق بشر، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را نیز در فهرست حکومتداری خوب در جهان امروز افزوده است. چنین کارایی وسیع در عین حال عینی و عملی می تواند، نقش امروز حکومت وحدت ملی را به شکل نوین آن افزایش دهد. چه اگر حتی مطابق برنامه هایی بخشی از این کارکردها به موسسه های خصوصی و غیردولتی نیز واگذار شود، نظارت و کنترل دولت بر آنها امری اجتناب ناپذیر و الزامی است.