ستره محکمه رژیم صهیونیستی تخریب خانه افرادی که اقدام به عملیات استشهادی می‌کنند را تصویب کرد.

به نقل از جروزالم پست، ستره محکمه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه دستور تخریب خانه افرادی که اقدام به عملیات استشهادی در دروازه قدس اشغالی می‌کنند را صادر کرد. این دستور پس از به هلاکت رسیدن یک افسر پولیس سرحدی صادر شده است.

قضات ستره محکمه با اکثریت آرا با درخواست استیناف خانواده‌های فلسطینی که تحت تاثیر این دستور قرار گرفته‌اند مخالفت کرد. دستور تخریب تا ۹ آگوست اجرا خواهد شد.

این خانواده‌ها معتقدند که رژیم صهیونیستی حقوق مردم بیگناه را نقض کرده است.

پیشنهاد بعدی:  اراضی دیورند رسما به خاک پاکستان پیوست!