اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که با تغییر وزیر شهرسازی از دولت نیمه مشروع کرزی به دولت نامشروع حکومت وحدت ملی انتظاری جز این نمی رفت که همه چیز به همان منوال پیشین در ظاهر و پوششی دیگر ادامه یابد؛ شاهد تغییرات چشمگیری بودیم!

 

اما لزوما این تغییرات رو به جلو نبوده است و از درجا زدن در 13 سال گذشته به عقبگرد و پسرفت در میزان 1393 تا عقرب 1394 رسیده ایم، به عبارت دیگر عملکرد سید سعادت منصور نادری به قدری ضعیف و انتقادآمیز بوده که حتی عملکرد داکتر حسن عبداللهی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 

کنفرانس ملی انکشاف شهری که می بایست بنابر انتظارات و روال گذشته، موج تازه ای از وعده وعیدها و شعارهای پر طمطراق وزیر مربوطه و رییس جمهور را بدنبال داشته باشد در کمال تعجب دو سوگیری متفاوت و قابل تامل را از نادری و اشرف غنی داشت.

 

رییس جمهور که تمام مشکلات امروز را به گردن شکسته ی حکومت پیشین و مسوولان مربوطه پیشین انداخت و به کل خود را از تمام تبعات و بار مسوولیت ها رهانید؛ نادری هم که نخواست از قافله عقب بماند تا 15 سال آینده رییس جمهور و مهاجرانش را از امید و نگاه به شهرها معاف کرد!

 

درخصوص وضعیت نامتعارف و غیر استاندارد شهرهای بزرگ و کوچک افغانستان اعم از پدیده رو به رشد زمین خواری و غصب زمین های رهایشی توسط زورمندان و دولتمردان، سرک ها و جاده ها و شهرک های غیرمعیاری و نامتوازن، زاغه نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ و پروژه های نیمه تمام حرف و حدیث بسیار بود لیکن…

 

لیکن اینکه سید سعادت منصور نادری، دوبرابر شدن جمعیت شهرها تا 15 سال آینده را نقابی بر بی کفایتی و بی درایتی اش در جای دادن و ساماندهی سیاهی لشکران فراخوانده شده رییس جمهور بداند قابل درنگ است بنابراین…

 

بنابراین تکلیف هزاران هزار خانوار اعم از خوردسال و جوان و کهنسال و بیمار و بیکار و بی بضاعت که توسط اشرف غنی از آلمان و دیگر کشورهای میزبان در غرب به افغانستان فراخوانده شده اند چه می شود؟ مگر نه اینکه اینان سیاهی لشکرانی هستند که نه در شهرهای نادری جای دارند نه در زاغه ها و نه در کمپ های اروپایی؟