اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یک چند مشکل و حالات افغانستان را بر می شمارم.

 

مشخصات یک وزیر خوب: تقواى سیاسی، فهم مسلکى و تجربه در صورتیکه فرصت داشت امتحان خوب و در کل منعکس کننده جهره ملى افغانستانی.

 

آیا جنین اشخاص وجود ندارند؟ دارند و زیاد هم هستند اما مشکل در اعلام دو تیم برنده است. باید و درست بود یک تیم برنده می بود که مفهوم انتخابات و رهبرى و برنامه همان تیم دولت وحدت ملى را تشکیل می داد اما نشد و حال یک جانب دیکر و مهم قضیه: افراد شایسته متصف به صفات فوق منتظر این اداره ننشسته و با کفایت خویش کار و بار و زندکى نسبتا خوب باز هم با کفایت خویش همین حالا جه در داخل و یا امثر در خارج دارند.

 

عده اى شان علاقه و تلاش خدمت به مردم و کشور خویش و امر صلح نیز دارند واماده قربانى بلى قربانى ( جه رفتن در جوکات این اداره قربانى دادن است.) هم هستند اما این به دان معنا که از قسمت اعظم عواید مالى که دارند بخاطر بیوستن به اداره از دست می دهند و به خطر مالى و جانى روبرو و به یک سلسله زد و بند هاى بشت برده و تعهدات مشروع و نامشروع باید سر خم کند که اکر صادقانه و با معاش مقرر بدون اختلاس کار کند مسلما تاوان کرده و اکر اختلاس و رشوه و تخلف مانند ۱۴ سال کند باز همان دیک و همان کاسه شد.

 

در پهلوى این انسان متعهد جطور راضى به این همه معاملات از جمله معاملات ناجایز خواهد شد که از پارلمان بگذرد. لذا من مشکل را در این عرصه بزرگتر دیده و به دعا به حق ملت و مردم خویشبا تنویرکرى ممکن برداخته به همصدا بودن روشنکران و افراد متعهد به دعوت می پردازم و یکى دو مطاب مرتبط و التقاطی و تاکید به تکرار آن:

پیشنهاد بعدی:  آبِ هیرمند؛ اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان

 

در سیاست خیرات نیست. باکستان اهداف خویش را در افغانستان دارد و حال زمان عملى کردن همان نسخه اى قبلى با اهداف جدید اند، یعنى روس و امریکا دارند شاخ به شاخ می شوند و باکستان رول استعمال افراطیت را در آسیاى میانه و ضد روس و حتى ایران در یک مقطع زمانى دیگر بکار خواهد گرفت و درین راستا هم به افغانستان همفکر و همکار مطیع و زیر دست ضرورت دارد. باکستان در حالی که با کشیدن خندق سرحد خویش را در امتداد خط دیورند لاین با ترور وحشت و تهدید براى فعلا روشن ساخت و عملى کرد. لذا تحرکات اخیر باکستان صرف و صرف در مطابقت به اهداف باکستانى است. پاکستان دشمن مردم افغانستان بود، است و زمان ثابت خواهد کرد که دشمن باقى خواهد ماند. لذا باید درین راستان از امکانات وسیع بالقوه استفاده کرد.

 

ما ضرورت به تقویت و به پا ایستاده شدن داریم.

 

انتخابات گذشته و نتایج آن مشروعیت لازم خویش را با نتایج اعلان شده و اداره ناسالم اجنبى از دست داد. بلى در آن شرایط امنیت لازم وجود نداشت، تذکره تابعیت وجود نداشت و ندارد و انتخابات پارلمانى در بیش است و وکیل به تقلب و مصرف بول و علایق غیر مشروع وکیل شده تقلب کار و غیر خادم و متعهد به دشمن خواهد بود و است.

 

لذا مشکل را باید شناخت و در راه حل آن همین امروز اقدام کرد.

نشود در نگاه کردن به عقب و بر شیر ریخته شده وقت ما ضایع شود.

واقعیت جنین است که مشکل را تقریبا همه می دانیم و راه حل هم وجود دارد اما تدبیر عملى وجود ندارد.

پیشنهاد بعدی:  بازی افغانستان بازی منطقه ای نیست!

تا دیر و دیر نشده باید دست به کار شد.

 

 

 

صلاح الدین سیدی