اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

يک چند مشكل و حالات افغانستان را بر مي شمارم.

 

مشخصات يک وزير خوب: تقواى سياسي، فهم مسلكى و تجربه در صورتيكه فرصت داشت امتحان خوب و در كل منعكس كننده جهره ملى افغانستانی.

 

آيا جنين اشخاص وجود ندارند؟ دارند و زياد هم هستند اما مشكل در اعلام دو تيم برنده است. بايد و درست بود يک تيم برنده می بود كه مفهوم انتخابات و رهبرى و برنامه همان تيم دولت وحدت ملى را تشكيل می داد اما نشد و حال يک جانب ديكر و مهم قضيه: افراد شايسته متصف به صفات فوق منتظر اين اداره ننشسته و با كفايت خويش كار و بار و زندكى نسبتا خوب باز هم با كفايت خويش همين حالا جه در داخل و يا امثر در خارج دارند.

 

عده اى شان علاقه و تلاش خدمت به مردم و كشور خويش و امر صلح نيز دارند واماده قربانى بلى قربانى ( جه رفتن در جوكات اين اداره قربانى دادن است.) هم هستند اما اين به دان معنا كه از قسمت اعظم عوايد مالى كه دارند بخاطر بيوستن به اداره از دست می دهند و به خطر مالى و جانى روبرو و به يک سلسله زد و بند هاى بشت برده و تعهدات مشروع و نامشروع بايد سر خم كند كه اكر صادقانه و با معاش مقرر بدون اختلاس كار كند مسلما تاوان كرده و اكر اختلاس و رشوه و تخلف مانند 14 سال كند باز همان ديك و همان كاسه شد.

 

در پهلوى اين انسان متعهد جطور راضى به اين همه معاملات از جمله معاملات ناجايز خواهد شد كه از پارلمان بگذرد. لذا من مشكل را در اين عرصه بزرگتر ديده و به دعا به حق ملت و مردم خويشبا تنويركرى ممكن برداخته به همصدا بودن روشنكران و افراد متعهد به دعوت می پردازم و يكى دو مطاب مرتبط و التقاطي و تاكيد به تكرار آن:

 

در سياست خيرات نيست. باكستان اهداف خويش را در افغانستان دارد و حال زمان عملى كردن همان نسخه اى قبلى با اهداف جديد اند، يعنى روس و امريكا دارند شاخ به شاخ می شوند و باكستان رول استعمال افراطيت را در آسياى ميانه و ضد روس و حتى ايران در يک مقطع زمانى ديگر بكار خواهد گرفت و درين راستا هم به افغانستان همفكر و همكار مطيع و زير دست ضرورت دارد. باكستان در حالی كه با كشيدن خندق سرحد خويش را در امتداد خط ديورند لاين با ترور وحشت و تهديد براى فعلا روشن ساخت و عملى كرد. لذا تحركات اخير باكستان صرف و صرف در مطابقت به اهداف باكستانى است. پاكستان دشمن مردم افغانستان بود، است و زمان ثابت خواهد كرد كه دشمن باقى خواهد ماند. لذا بايد درين راستان از امكانات وسيع بالقوه استفاده كرد.

 

ما ضرورت به تقويت و به پا ایستاده شدن داريم.

 

انتخابات گذشته و نتايج آن مشروعيت لازم خويش را با نتايج اعلان شده و اداره ناسالم اجنبى از دست داد. بلى در آن شرايط امنيت لازم وجود نداشت، تذكره تابعيت وجود نداشت و ندارد و انتخابات پارلمانى در بيش است و وكيل به تقلب و مصرف بول و علايق غير مشروع وكيل شده تقلب كار و غير خادم و متعهد به دشمن خواهد بود و است.

 

لذا مشكل را بايد شناخت و در راه حل آن همين امروز اقدام كرد.

نشود در نگاه كردن به عقب و بر شير ريخته شده وقت ما ضايع شود.

واقعيت جنين است كه مشكل را تقريبا همه می دانيم و راه حل هم وجود دارد اما تدبير عملى وجود ندارد.

تا دير و دير نشده بايد دست به كار شد.

 

 

 

صلاح الدین سیدی