اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

امروزه اگر در هر گوشه و کنار این شهر نظری بیفکنیم نشانی از تابلوهایی را می یابیم که از ساخت پروژه ای هر چند خورد و توسط کشوری خاص حکایت دارد.
در بعضی موارد این تابلوها حکایت آنچنان موارد ناچیزی هستند که باعث شگفتی می گردند که به چه دلیلی این موارد خورد نیز با نصب تابلو به رخ مردم این سرزمین کشیده می شوند. نگارنده حتی در جایی از شهر حمامی را دیدم که به هیچ نوع استانداردی مجهز نبود کف و دیوارهای اتاقکها تماما توسط سیمنت پوشانیده شده بود انهم بر اثر مرور زمان از فراوانی مواد شوینده تغییر رنگی مشمئز کننده یافته بود.

اتاقکها حتی از داشتن شاور نیز محروم بودند و از سطل و تشت برای ابگیری استفاده می شد. با این اوصاف تابلویی بر سر در این حمام قرون وسطایی جلب توجه می کرد. بر سر در این حمام آرم پر ستاره اتحادیه اروپا خودنمایی می کرد که با تعداد کثیر ستاره های خود از دور قابل تشخیص بود. به راستی مایه شگفتی بود که این چنین حمامی با این کیفیت پایین چه کمک و حمایتی را از اتحادیه اروپا به دست آورده که ملزم گشته تا تابلوی مربوطه را بر سر در ورودی خود نصب نماید. با تحقیق و تفحصی از متصدیان حمام مربوطه آشکار گردید که ارگان یاد شده در ازای تحویل دادن مقدار ناچیزی کمک به این حمام، متصدی آن را ملزم ساخته تا تابلوی کذایی را نیز بر سردر حمام نصب نماید. از این دست تابلوهایی که بعضا از کمکهای بسیار ناچیز و کم اهمیتی حکایت دارند در گوشه و کنار شهر به وفور می توان یافت که جملگی هدفی شومی را تعقیب می نمایند تا به تمامی مردم این سرزمین بفهمانند که شما از صدقه سر ما زنده اید و اگر ما و کمکهایمان نبود شما هیچ نداشتید.
نگارنده سالیانی قبل که در محوطه داخلی دانشگاه کابل به همراه یکی از دوستان قدم می زدیم به تعداد فراوان این قبیل تابلوها در داخل محوطه این دانشگاه بر خوردیم. جالب اینجاست که چنین تابلوهایی حتی در کنار ساختمان دانشکده هایی که معلوم بود از عمر آن چندین دهه می گذرد هم نصب گردیده بود که عمدتا ارتباط می یافت با فعالیتهای ناچیز عمرانی از قبیل رنگ آمیزی ساختمان دانشکده و یا حتی اهدای چند میز و چوکی و یا دو سه پایه کمپیوتر. آشکار بود که در این زمینه تعمدی دست اندرکار بود تا با نصب تعداد زیادی از این قبیل تابلوها، غرور دانشجویان جوان ما از همان آغاز لگدمال گردد. دانشجویی که به تازگی پا در عرصه کسب علم و دانش گذارده است و از پیچ وخم سیاستهای امروزین آگاهی چندانی ندارد به سهولت و با دیدن این موارد هر گونه احساس عزت و غرور خود را از دست یافته خواهد دید.
متاسفانه غفلت مسئولین دانشگاه نیز در این زمینه مزید بر علت گردیده است، اینان نمی دانند و یا عمدا خود را به غفلت زده اند که استعمارگران با چنین اقداماتی در پی آنند تا آخرین نشانه های احساس عزت و غیرت را نیز در این سرزمین بخشکانند. جلوگیری از چنین اقداماتی در گام نخست وظیفه متولیان امور است تا نگذارند این تابلوهای چشم آزار آخرین سرمایه های این ملت مظلوم است را نیز به باد فنا دهند. متحجران واپسگرای طالب به همراه اربابان غربیشان در طی دو دهه اخیر در این نیت شوم خود به طرز دردناکی توفیق یافته اند تا جاییکه امروزه به سهولت تمام می توان بسیاری از قشر نخبه این جامعه را یافت که از سرمایه های معنوی و پیشینه غنی خود نه اطلاعی دارند و نه هم بهایی برای آن قائل اند و یکسره مرعوب و شیفته استعمارگرانی شده اند که می رود تا با طرحهای شیطانی خود آخرین سرمایه های این سرزمین را به نابودی کامل کشانند. پس در اینجا وظیفه سنگینی بر دوش مسلمانان متعهدی است که برای آینده امت اسلامی دل می سوزانند و دغدغه اسلامی دارند.

موضوع : اخبار