اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جنگ بهاري طالبان تحت عنوان» عمري» امسال زودتر و جدي تر از سالهاي قبل شروع شده است. اين جنگ ها در ولايت هاي بغلان، جوزجان و کندز ادامه دارد و تاهنوز دهها تن کشته و زخمي بر جا گذاشته است. با شروع جنگ ها تلفات افراد ملکي نيز افزايش مي يابد. تلفات افراد ملکي نشانه عدم تعهد و پايبندي به قوانين بين المللي و رعايت نشدن مسايل انساني وحقوق بشري در جنگ است. سازمان ملل متحد همه ساله از افزايش تلفات افراد ملکي در افغانستان اظهار نگراني مي کند و از طرف هاي جنگ مي خواهد که به قوانين بين المللي جنگ و رعايت حقوق بشردوستانه، متعهد و پايبند باشند. سؤال اينجا است که وقتي براي گروه هاي هراس افگن ايجاد رعب، وحشت و ترس در ميان مردم يکي از اهداف نظامي شان به شمار بيايد، چگونه مي توانند به اين توصيه هاي اخلاقي سازمان ملل اهميت دهند؟ وقتي شورشيان عامدانه در مراکز پر جمعيت عمليات گروهي و انتحاري راه مي اندازند و زماني که در سرک ها و شاهراه ها ماين جاسازي مي کنند، مي دانند که اين عمليات ها و انفجارها سبب تلفات دهها انسان اين سرزمين گردد. اين نشان مي دهد که شورشيان کمترين توجهي به ابعاد انساني و حقوق بشري جنگ ندارند.

گروه هاي هراس افگن نه تنها در هنگام جنگ مسايل انساني و حقوق بشري را رعايت نمي کنند و هيچ باکي از کشته و زخمي شدن مردم بيگناه، تخريب خانه ها و غارت و از بين بردن اموال مردم ندارند که در زمان غير جنگ نيز توجهي به مسايل حقوق بشري ندارند. اين گروه ها از فعاليت تيم هاي صحي و واکسيناسيون اطفال در مناطق زير سلطه شان جلوگيري مي کنند، در مکاتب را مي بندند و از رفتن اطفال و بخصوص دختران در مکاتب ممانعت مي کنند. آمارها نشان مي دهد که حدود هشتاد فيصد تلفات افراد ملکي از سوي مخالفان مسلح دولت صورت مي گيرد.

نشانه هاي وجود دارد که امسال تلفات افراد ملکي حتا بيشتر از سال گذشته، که مرگ بار ترين سال براي افراد ملکي بود، خواهد بود. امسال دشمنان بيرحمانه تر و بي باکتر از گذشته وارد عمل خواهد شد. امسال شورشيان به تنها چيزي که مي انديشند، پيروزي در جنگ است و به تنها چيزي که بها نخواهند داد، کشتار مردم عادي و بيگناه است. از اينرو تا زماني که فشارهاي قوي بيروني بر شورشيان وارد نشود و تا زماني که بي توجهي به حقوق بشردوستانه با پيامدهاي سخت وسهمگين سياسي همراه نگردد؛ درخواست اخلاقي صرف از گروه هايي که کمترين بهاء را به ارزش هاي انساني و اخلاقي قايل نيستند، بي فايده خواهدبود.

متأسفانه در افغانستان که از يک طرف نظام سياسي از اقتدار و مشروعيت لازم برخوردار نيست و ازسوي ديگر آگاهي مردم از مسايل حقوق بشري جنگ ضعيف مي باشد، مخالفان با تحريک احساسات ديني، مذهبي و قومي مردم مي توانند رويدادهاي دهشتناک بشري را در عرصه هاي جنگ خلق کنند. اين سرزمين تا هنوز شاهد جنايت هاي زيادي بوده که به انگيزه هاي مختلف بر شهروندان اين کشور تحميل شده اند.

سال گذشته گروه هاي شورشي با گروگان گرفتن مسافران هزاره، سال نو شان را آغاز کردند و با سر بريدن زنان، مردان و حتا کودکان، جنايت شان را به اوج رساندند، اما اين جنايت ها از سوي مجامع بين المللي تا چه حد مورد توجه قرار گرفت؟ آيا کسي مورد تعقيب قرار گرفت و آيا گروهي در ليست هاي سياه اضافه شد؟ وقتي واکنش هاي جهاني نسبت به نقض قوانين بين المللي جنگ، تنها به نشر يک گزارش ساده و ارايه آمار ختم شود، طبيعي است که گروه هاي شورشي هيچ اهميتي به آن نخواهند داد و درخواست هاي اخلاقي هيچ تغييري را در رفتارها و سياست هاي جنگي گروه هاي شورشي به وجود نخواهد آورد. ما زماني مي توانيم به رعايت حقوق انساني در جنگ اميدوار شويم که نقض قوانين جنگ با پيامدهاي عملي و جدي بين المللي همراه باشد.

موضوع : اخبار