اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دیبلومات های سفارت افغانستان در قاهره کشور مصر نه تنها اینکه اکثریت شان در سفارت حاضر نمی شوند چون هرروز مشغول تحصیل خود هستند.

 

این افراد با بورسهای تحصیلی اختصاص داده شده به محصلان افغانستانی از داخل کشور شامل دانشگاه می شوند وشانس تحصیلی یک جوان افغانستانی را از داخل کشور ضایع و برای خود انرا غصب می کنند.

 

از وقتی که برای تحصیل در دانشگاه الأزهر به مصر امدیم دیبلومات های سفارت در مصر را دیدیم که با موترهای لوکس و نمبرپلیت سیاسی سفارت در داخل دانشگاه و جامعه دول العربیه گردش و رفت و امد می کنند.

 

چند سال قبل سه تن از دیبلومات های واسطه دار در همین سفارت بورسهای دانشگاه قاهره را برای خود گرفتند که تاهنوز بعضی شان بنام دیبلومات در سفارت هستند.

از انجمله شخصی بنام خالدین ضیاء خسر بره امر صاحب شهید که قبل از آمدن ما به مصر همین شخص در سفارت بود و تا حالی هم است.

 

دو سه دیبلومات دیگری را در همین سال های اخیر دیدیم که بمجرد اینکه وظیفه شان در سفارت ختم شد به خارج فرار کردند و بورس تحصیلی دانشگاه قاهره را هم سوختاندند و همگی خیش و قوم و برادر خود را به بورسها معرفی کردند.

 

اینها که بنام دیبلومات افغانستان به سفارت امدند خود را شامل معهد جامعه دول عربیه ساختند در حالیکه این یک معهد یعنی انستیتوت است و دانشگاه نیست اما افغانهای دیبلومات از انجا وقتی فارغ می شوند در افغانستان خود را مفت کرده بنام ماستر و داکتر صاحب معرفی می کنند.

 

والسلام محصل بدبخت الأزهری

موضوع : اخبار