اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

برخورد والی تخار با مراجعین کاملا برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی می باشد، مراجعین که بخاطر حل مشکل شان به دفتری والی می روند، پیش از اینکه حرف های خود را بگویند با حرف همه چیز را می دانم والی روبرو می شوند و حرف اصلی و مشکل شان که باید می گفتند در دل شان دفن میماند.

 

اگر شخصی حرف های پوسیده او را تایید نکند یا در مقابلش استدلال کند، باحرف های چون می کشم، می زنم، برآی از دفتر و همینگونه حرف های تحقیر آمیز زیاد دیگر مقابل می شود.

 

جالب اینجا است که این آقا با اینهمه کش وفش و بزن و بگیر، بیچاره ها به کارهای اساسی اش که تطبیق کننده اوامر حکومت مرکزی است اندک ترین کاری هم نکرده است. نمونه مثال یکی از جوانان از وزارت تجارت در یکی از بست های ولایت تخار تعیین بست شده، دوماه بیشتر می شود که پی دو اش صادر شده ، اما در وظیفه اش معرفی نمی شود، چون جانب مقابل آدم زور آور است. شاید هم دلیل دیگری دارد. شاید هم این به حکومت مرکزی هیچ وابسته نباشد، به خاطر اهداف خاص خود به تخار رفته باشد.

 

به گفته خود والی صاحب در محفل تجلیل ازروزجهانی محصلین که با چند تن از فعالان مدنی هم صحبت می شود.” من نه از طرف غنی مقرر شده ام و نه هم از طرف عبدالله “جانب مقابل والی کسی که سبب شده این سخن از زبان والی صاحب براید می گوید پس تو از جانب انگلیس آمدی.

 

جناب والی در جواب بیجا نیست که تو هرروز تهدید می شوی. خوب در افغانستان گفتن بعضی حقیقت ها تلخ است. این را همه می دانند که بیشتر از ولایت های کشور در بین کشورهای زیدخل در امور افغانستان تقسیم شده همچنان مافیای قدرت.

شاید اینهم یکی ازآنها باشد، شاید امریکا شاید اسراییل شاید آلمان فرانسه انگلیس، ایکاش اگر نماینده انگلیس و یاهم اسراییل می بود مردمم را تحقیر و توهین نمی کرد، به بزرگان احترام می کرد به درد ملت می خورد درد نداشت، اما خود کامگی ها قابل تحمل نیست تاریخ گواه است که عمر اینگونه حکومت داری ها دراز نبوده است.

موضوع : اخبار