اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ناامنی نه تنها به اصلی ترین و اساسی ترین مساله منطقه ای تبدیل شده است و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و قلب آسیا را درگیر خود ساخته است که به دستاویز بی بدیل غرب نیز مبدل گشته است.

 

به عبارت دیگر، امریکا و اسراییل با لشکری از سرسپردگان و مزدوران بین المللی خود برای تداوم بقا و حضور مستمر در منطقه که آبشخور و مأمن تغذیه ایشان است؛ راهی جز طول و تفصیل دادن به بهانه های حضور نظامی خود ندارد و چه ریسمانی بهتر از ناامنی برای چنگ زدن؟!

 

اینگونه است که کابل، بغداد، دمشق، غزه یا جنوب لبنان برای نیروهای امریکایی و اسراییلی چندان فرقی ندارند و تنها نقطه مشترکی که میان دولت های میزبان و نظامیان میهمان ناخوانده وجود دارد ناامنی، جنگ داخلی و جنگ با مخالفان مسلحی است که عموما تحت عنوان بنیادگرایان افراطی نمایانده می شوند.

 

از سال های حضور نظامی و همه جانبه ی امریکا و بیش از 57 کشور جهان در قلب آسیا و در خاک منطقه، بیش از یک دهه می گذرد اما 2001 تا 2016 برای افغانستانی که مجبور به پذیرش توافقنامه امنیتی با امریکا شد تفاوت چندانی با 2003 تا 2016 برای عراقی که دست رد به سینه ی ابر قدرت غرب زد ندارد.

 

این ادعا به این معنا است که استکبار جهانی همواره راهی و روزنه ای برای دوام بقا در جایی که به آن نیاز مبرم دارد پیدا می کند اما با استفاده از پمپاژ تبلیغاتی و دروغ های دیپلماتیک افکار عمومی را چنین مسخ می کند که گویی آن مکان در آن زمان نیازمند حضور ناتو است.

 

افغانستان نیز با فرا رسیدن 2014 و گذشتن از آن، فرا رسیدن 2015 و عبور از آن و اینک در حال گذار از 2016، نه به بحران فاجعه باری که غرب مدعی شده بود برخورد کرد و نه سقوط حکومت را به چشم خویش دید بنابراین وخیم شدن اوضاع امنیتی یگانه امیدی بود که ناتو را به میادین جنگ بازگرداند و مهر تاییدی بر حضور امریکا باشد.

 

این درحالی است که کابل تاکنون مجال گریزی از میزبانی اجباری واشنگتن نیافته است اما بغداد که به مصونیت سربازان امریکایی در خاک عراق “نه” گفت و دست رد به سینه ی ابرقدرت غرب زد نیز درگیر جنگ داخلی و داعش شد و رژه ناتو را بر گلوگاه خود دید و طعم مخالفت با سیات های امریکایی را چشید.

موضوع : اخبار