اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بیست و شش سال از خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانسان می گذرد. در کنار فشار بین المللی بر شوروی در آن زمان مبارزه مسلحانه مردم افغانستان که به قیمت جان صد ها هزار هموطن تمام شد، نقش تعیین کننده ای در این عقب نشینی داشت. مجاهدان و رهبران مردم در آن زمان در پی تشکیل حکومت اسلامی بودند که با وجود پیروزی در این جنگ به آن دست نیافتند. اما دلایلی که آنها به این آرزو دست نیافتند چه بود؟

 

محمد اکبری در برنامه «آماج» گفت: افغانستان اولین کشوری نبود که شوروی آن را اشغال کرده بود. قبل از این کشورهای زیادی را در آسیای میانه و اروپای شرقی اشغال کرده بود و همه اهمیتی را که کشورهای اروپای شرقی برای غرب و برای آمریکا داشت این اهمیت را افغانستان برای آنها نداشت. اشغال اروپای شرقی توسط شوروی مانند تیری به چشم غرب بود. غرب در آنجا امکانات داشت. مردم افغانستان آنچه را داشتند که اروپای شرقی نداشت و نتوانست مقاومت کند. ما مسلمان بودیم و ایمان توحیدی داشتیم و مقاومت کردیم.

 

وی ادامه جهاد و پیروزی را بدون کمکهای جامعه جهانی نیزامکان پذیر دانست و افزود: مقاومت و جهاد ما سبب اصلی شکست شوروی شد. می خواهم بگویم اگر حتی یک کشور خارجی به ما کمک نمی کرد جهاد ادامه می یافت قوای شوروی شکست می خورد و البته ممکن بود دوره مبارزه طولانی تر شود. به این دلیل معتقدم که در صورت نبودن کمکهای خارجی هم ما پیروز می شدیم چرا که قیام مردم که شروع شد با دستهای خالی بود. تصمیم مردم این بود که مرگ را بپذیرند اما زندگی ذلت بارو در زیر لوای حکومت کمونیستی را نپذیرند. وقتی مردم به میدان آمدند و مانند سیل خروشانی وسعت پیدا کردند در آن زمان هیچ کشور دیگری در میدان نبود و هیچ وعده کمکی را از هیچ کشور خارجی نگرفته بودیم.

 

اکبری اظهار کرد که سرازیر شدن کمکهای کشورهای غربی پس از اینکه آنها اراده مردم را دیدند، بوده و افزود: وقتی کودتا تشکیل و کشور ما اشغال شد دنیا فکر می کرد که کار افغانستان تمام شده است اما وقتی دنیا دید که مردم افغانستان تصمیم مقابله را گرفته و تصمیم دوام مقاومت را به هر بهایی که باشد گرفته است آن وقت، آن ها هم در برابر دشمن خود به میدان آمدند و بی تفاوت نماندند. باور من این است که اگر کمکهای خارجی نبود، ما باز هم پیروز می شدیم فقط ممکن بود دوره اشغال طولانی تر شود. تفاوت هم در این بود که دیگر کسی نمی توانست بگوید که شما خون داده اید و ما کمکهای مالی و نظامی کرده ایم و کسی درکشور ما به این بهانه مداخله نمی کرد.

 

وی تمام مردم مبارز و مسلمان افغانستان را مجاهد خوانده و گفت: وقتی می گوییم مجاهدین افغانستان منظور ما این نیست که آنها اقلیتی از مردم یا چند حزب باشند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان افغانستان مجاهد بودند اما مردم مسلمان در جهاد خود دو هدف را تعقیب می کردند و باید این کار را می کردند. یکی اینکه حکومت ناروا و نامشروع سقوط کند، اشغالگران از کشور اخراج شوند و دوم به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودند. ما در هدف اول موفق شدیم اما آرزوی دوم که تشکیل حکومت اسلامی بود و مردم برای آن فداکاری ها کرده بودند تحقق پیدا نکرد.

 

محمد اکبری در ارتباط با دلایل شکست مجاهدین در تشکیل حکومت اسلامی عنوان کرد: این موضوع دلایل زیادی دارد، هم دلایل خارجی و هم دلایل داخلی دارد. نه شرق می خواست که در ایجاد حکومت اسلامی برقرار شود و نه غرب این را می خواست. غرب فقط به مجاهدین کمک کرد که شوروی را از کشور بیرون کند. حتی امروز هم حاضر نیست که در هیچ نقطه ای از دنیا اسلام حاکم شود. اگر غرب بعد از سقوط داکتر نجیب روابطی دیپلماتیک با مجاهدین برقرار می کرد حالا این وضعیت در افغانستان نبود. عوامل داخلی این بود که وقتی حکومت مجاهدین در افغانستان روی کار آمد، در افغانستان حدود هشتصد حکومت در کشور وجود داشت. چرا که هر کدام از رهبران و فرماندهان آنها فکر می کردند که من شوروی را شکست دادم پس حالا در این کشور سهم و حق دارم. این ناآگاهی ها باعث شکست مجاهدین در تشکیل حکومت اسلامی شد.