اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

صلاح الدین ربانی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد که بدون تفاهم دو جانبه آن عده از پناهجویان که درخواست آنان در کشورهای اروپایی رد شده است برگردانده نخواهند شد.

بسیاری از کشورها در چارچوب کنوانسیون 1951 شرایطی را برای پذیرش پناهنده در قوانین قرار دادند که تحت همان شرایط پذیرش پناهجویان انجام می شود و هر پناهنده باید بتواند ثابت کند که زندگی وی در کشور مبدا در معرض خطر است

بدون هماهنگی، پناهجویان به کشور بازگردانده نخواهند شد.

صبح دیروز صلاح الدین ربانی در نشست عمومی خانه ملت گزارش خود پیرامون وضعیت پناهجویان هموطن به کشورهای اروپایی را ارایه کرد و گفت: افزایش نگرانی ها از ناامنی ها در فصل جنگ، حملات تهاجمی گروه های تروریستی، گسترش موج بیکاری میان جوانان پس از خروج نیروهای بین المللی و تبلیغ زندگی آرمانی در کشورهای اروپایی توسط گروه های قاچاق انسان از دلایل داخلی در شکل گرفتن موج مهاجرت ها از کشور بوده است.

 

وی همچنین درهای نیمه باز کشورهای اروپایی برای مردم در حال جنگ سوریه را که از سوی مردم افغانستان و پناهجویان افغانستانی مقیم برخی کشورهای همسایه به گونه ای تعبیر شد که گویا از آنان نیز مانند شهروندان سوریه در اروپا پذیرایی می شود را دلیل دیگر مهاجرت ها دانست و گفت: کشورهای اروپایی موضع سختگیرانه خود در برابر پناهجویان افغانستانی را اعلام کردند زیرا بر باور آنان قلمرو افغانستان مبداء خطرناک از لحاظ امنیتی برای شهروندان این کشور قلمداد نمی شود.

 

وزیر خارجه کشور افزود: افغانستان به عنوان یکی از اعضای معاهده 1951 ژنو متعهد به رفتار قانونمند در رابطه به امور پناهندگان می باشد و در همین چارچوب از دیگر کشورهای عضو نیز همیشه خواسته است که هرگونه تعامل با پناهندگان افغانستان باید در چارچوب همین کنوانسیون صورت بگیرد. این کنوانسیون طرف های متعهد را مستلزم می دارد تا از هر گونه اخراج پناهنده به کشور مبدا که به دلایل مختلف زندگی اش در آنجا با خطر روبر است خودداری کند.

 

وی ادامه داد: آنچه که اهمیت دارد این است که بسیاری از این کشورها در چارچوب کنوانسیون 1951 شرایطی را برای پذیرش پناهنده در قوانین داخلی خود قرار دادند که تنها تحت همان شرایط پذیرش پناهجویان انجام می شود و هر پناهنده باید بتواند ثابت کند که زندگی وی در کشور مبدا در معرض خطر است.

 

ربانی تاکید کرد که طبق معاهده 1951 ژنو، طرف های متعهد نمی توانند کشورهای مقصد را مجبور بر پذیرش پناهنده خارج از چارچوب حقوقی ایجاد کنند و وزارت خارجه نیز تلاش کرده است تا تمام مراحل درخواست پناهندگی، تایید پناهندگی و رد پناهندگی شهروندان کشور در چارچوب اصول و قانون اساسی ومعاهدات بین المللی صورت بگیرد و گفت: در سال روان 146 هزار شهروند افغانستان با هدف پناهدگی وارد کشورهای اروپایی شده اند که بیش از80 هزار تن آنان در آلمان حضوردارند و 43 درصد آنان تاکنون پذیرفته شده اند، در کشور سویدن نیز ما بیشترین آمار متقاضی پناهندگی زیر سن را داریم که به 13 هزار و890 تن می رسد.

 

وی تاکید که وزارت خارجه ازهمان ابتدا بر بحران پناهجویی نظارت داشته است و افزود: از نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل خواسته ایم تا با پرونده های پناهجویان افغانستانی با سخاوتمندی برخورد شود و از کشورهای مقصد نیز درخواسته شده است تا با 5 گروه پناجویان شامل اطفال، مریضان، زنان بدون سرپرست و اشخاصی که محل سکونت آنان در افغانستان ناامن است مدارا شود وهمچنین تفکیک میان اعضای خانواده ها صورت نگیرد.

 

صلاح الدین ربانی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد که بدون تفاهم دو جانبه آن عده از پناهجویان که درخواست آنان در کشورهای اروپایی رد شده است برگردانده نخواهند شد و افغانستان بدون هماهنگی هیچ پناهنده ای را قبول نخواهد کرد، حتی به آن مامورانی که وظیفه دارند پناهجویان را بازگردانند نیز ویزا داده نخواهد شد.